Overheid kijkt opnieuw met begerige ogen naar pensioenpotten | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Hoe meer geld er in de pensioenpotten zit, hoe beter dat staat op de balans van de overheid. 1000 miljard staat altijd beter dan 900 miljard. De politiek heeft haar eigen belangenagenda, die niets met indexering te maken heeft. Door de groei van de economie is de aanwas dermate, dat er gemakkelijk een deel gebruikt kan worden om te worden geïndexeerd en uitgekeerd te worden aan arme pensioengerechtigden. Maar dat is voor politici met hun dikke salarissen geen dringend issue.

Aanzien in Brussel

Die weten niet wat armoede is en vinden reserves kweken belangrijker. Hoe meer in de pot, hoe groter hun aanzien in Brussel. Met valse en onechte argumenten probeert het kabinet de totale macht en controle te krijgen over ons pensioengeld. De overheid hanteert bijvoorbeeld vaak de rekenrente van 4 %, terwijl de marktrente 1,2 % is, wat een verkapte belastingverhoging inhoudt.

Pensioenreserves zijn van het volk

Het pensioen is van het Volk. Het is uitgesteld loon, dat de overheid zich steeds weer listig probeert toe te eigenen. Het zou niet de eerste keer zijn. In 1980 eigende de heer Kok van de PVDA zich 30 miljard gulden van het ABP pensioenfonds toe. Het Volk zou zich hierover moeten kunnen uitspreken in een bindend referendum, welk voornemen de heer Pechtold destijds fijn de nek heeft omgedraaid. Een commissie van burgers, (geen bevooroordeelde politici), bestaande uit wijze mannen/vrouwen, zou ingesteld moeten worden, die speciaal waakt over onze pensioenpotten.

Voor geen cent te vertrouwen

Politici in Nederland en Brussel zijn voor geen cent te vertrouwen. Dat zijn de vijanden van het Volk, die tegengestelde belangen hebben en Nederlandse politici staan te popelen om ons pensioen aan Brussel te geven in ruil voor een of ander mooi baantje.
Auteur: Kees de Vries

Uncategorized