Europa op weg naar opstand? | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

EU Koerst af op “Dictatuur”
De Europese Unie roept bij vele Nederlanders en talloze andere Europeanen een raar, dubbelzinnig gevoel op. Theoretisch en ook praktisch zien we best een aantal voordelen van de oorspronkelijke uit de EEG voorkomende bedoelingen. Vooral door één gezamenlijke Euro, is er echter een trein in gang gezet die ons allen steeds verder richting dictatuur voert.

Doordat alles met alles verbonden is, de schulden van landen als o.a. Griekenland, Spanje, Portugal, Ierland, Italië en Frankrijk als schulden van ons allen worden gezien, zijn we in een achtbaan terechtgekomen waarvan diverse veiligheidsmechanismen defect zijn geraakt of buiten gebruik zijn gesteld. Na de handels- en muntunie wordt het nu, om uit de problemen van vooral de zuidelijke landen te komen, door de EU bonzen, als dringend noodzakelijk bevonden om ook tot een politieke en fiscale Unie te komen.

Draaien, masseren, dreigen en konkelen

Voornamelijk in de noordelijke landen wordt de weerstand tegen nog meer Europa zoals dat nu door de Eurofielen dagelijks als dringend noodzakelijk wordt benoemd, groter en groter. Er wordt van Eurosceptici en Anti-Europese krachten gesproken in de zin van mensen die niet goed bij hun hoofd zijn. Die in tegenstelling tot de voorstanders van een volledige EU, nog in middeleeuwen leven en niet weten wat goed is voor allen. Er wordt gedreigd, gedraaid en gekonkeld. Dagelijks worden er achterkamertjes bij gebouwd en dikke gordijnen voor tal van ramen gehangen. Wie niet goedschiks wil die moet maar op andere manieren leren hoe het verder moet.

Lees verder op: Biflatie.nl

Uncategorized