Obama’s nep-oorlog tegen de ‘Islamitische Staat’ | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Sinds augustus 2014 heeft de Amerikaanse luchtmacht met steun van 19 landen intensieve luchtaanvallen uitgevoerd tegen Syrië en Irak. Deze luchtaanvallen waren naar verluidt gericht tegen brigades van de Islamitische Staat.

Volgens “Defence News” zijn meer dan 16.000 luchtaanvallen uitgevoerd  van augustus 2014 tot januari 2015. Zestig procent van deze luchtaanvallen werd uitgevoerd door de US Air Force met behulp van geavanceerde straaljagers en bombardementen. De luchtaanvallen zijn door de media terloops beschreven als onderdeel van een ‘soft counter terrorism operation’ in plaats van een een daad van totale oorlog tegen Syrië en Irak.

Deze grootschalige luchtaanvallen die hebben geresulteerd in talloze burgerslachtoffers en zijn routinematig valselijk  gerapporteerd door de mainstream media.

Volgens Max Boots, senior fellow bij de “National security at the Council on Foreign Relations”,  werkt Obama’s strategie niet omdat de Amerikaanse bombardementscampagne tegen ISIS opmerkelijk ingetogen is.

De Amerikaanse  bevolking wordt misleid om hen te laten geloven dat de Islamitische Staat een formidabele kracht is  die, de VS militair confronterend, een bedreiging vormt voor de westerse beschaving.

Volgens Max Boots is militaire escalatie het antwoord: “Om meer vliegtuigen, militaire adviseurs en speciale troepen te zenden, terwijl de beperkingen waaronder zij opereren naar goeddunken van de president kunnen worden losgelaten.

Wat voor types vliegtuigen zijn betrokken bij de luchtaanvallen?

De hamvraag die gesteld moet worden is: “Waarom is de Amerikaanse luchtmacht niet in staat geweest om met één veeg de Islamitische Staat weg te vagen, terwijl deze in het begin grotendeels was uitgerust met conventionele kleine wapens en een aantal geen ‘state of the art’ Toyota pick-up trucks?

Vanaf het begin zijn de luchtaanvallen niet gericht geweest tegen ISIS. Dit bevestigt het bewijs dat de Islamitische Staat niet het doel was, maar precies het tegenovergestelde. De luchtaanvallen waren bedoeld om de economische infrastructuur van Irak en Syrië te vernietigen.

Het verdient aanbeveling om zorgvuldig na te denken over het volgende beeld; dat de Islamitische Staat met een konvooi van pick-up trucks de grens met Irak oversteekt en vervolgens een strook van 200 kilometer open woestijn moet oversteken die de twee landen scheidt.

Wat zou vanuit militair oogpunt vereist zijn om een ISIS konvooi te vernietigen die geen effectieve anti aircraft mogelijkheden heeft? Zelfs zonder een goed goed begrip van militaire zaken heeft het gezonde verstand de overhand. Als ze werkelijk de brigades van de Islamitische Staat wilden elimineren zouden ze een bommentapijt hebben uitgestrooid over de konvooien van Toyota pick-up trucks toen ze de grens in juni 2014 overstaken. Het antwoord is vrij duidelijk, maar toch heeft geen enkele mainstream media dit erkend.

De Syro-Arabische woestijn is open gebied (zie kaart). Met geavanceerde gevechtsvliegtuigen als  de F-15, F-16 en F-22 Raptor zou het vanuit militair oogpunt een fluitje van een cent zijn  om de konvooien van ISIS tijdens een snelle en doelmatige chirurgische operatie in een paar uur te decimeren.

In plaats daarvan zijn we getuige geweest van een niet aflatende bommenregen van zes maanden en 16.000 luchtaanvallen, terwijl de vijand blijkbaar nog steeds in tact is en springlevend.

Intussen worden we in de richting geleid om te geloven dat de Islamitische Staat niet kan worden verslagen door een krachtige door de VS geleide militaire coalitie van 17 landen.

De luchtcampagne was niet bedoeld om de Islamitische Staat te decimeren. Het mandaat van terrorismebestrijding is een fictie. Amerika is de “Number One State Sponsor” van terrorisme.

De Islamitische Staat wordt niet alleen beschermd door de VS en hun bondgenoten, ze zijn gefinancierd en getraind door de VS en de NAVO, met de steun van Israël en de bondgenoten van Washington in de Perzische Golf.

Bron: GlobalResearch.ca

Uncategorized