Bejaarden moeten schatkist vullen | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Ik heb met kromme tenen de door de Tweede kamer aangenomen wetsverandering versnelde verhoging AOW gerechtigde leeftijd gevolgd op 26 maart in Den Haag. Het is feitelijk een klinkklare bezuiniging van zo’n 3,6 miljard euro .

Tijdens de verkiezingscampagne voor de Provinciale verkiezingen bazuinden de VVD en PVDA dat mede door hun gevoerde regeringsbeleid de economische situatie van ons land er veel beter voor stond en dat de meeste Nederlanders er in 2015 weer op vooruit gingen. Maar luister je naar de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid Jetta Klijnsma dan krijg je toch een heel ander verhaal te horen.

De AOW gerechtigde leeftijd moet nog sneller omhoog om in 2018 op 66 jaar en in 2021 op 67 jaar te komen om de schatkist te vullen.
De door mensen in een VUT-regeling, prepensioenregeling, overbruggingspensioen, functioneel leeftijdsontslag regeling, arbeidsongeschiktheidsverzekering, ANW-Hiaat verzekerden, mensen met een levensloopregeling, Brandweer, ambulancepersoneel, politieagenten en mensen met een ANW uitkering verguisde wet uit 2012 gaat nu door in het regeerakkoord afgesproken beleid nog sneller omhoog.

Hierdoor gaat het zogenaamde 65plusgat nog groter worden voor alle gedupeerden. Met een groter inkomensverlies tot gevolg. In 2016 krijgen mensen er 1 maand bij en moeten ze een half jaar langer wachten op hun AOW. In 2017 loopt dit op tot 9 maanden en in 2018 tot 12 maanden. De daarop lopende drie jaar gaat het elk jaar met 4 maanden omhoog (Respectievelijk 16, 20 en 24 maanden) om in 2021 te komen tot 24 maanden later AOW.

Als je nog in het arbeidsproces zit dan is het heel vervelend dat je nog twee jaar door moet werken maar het heeft geen gevolgen voor je inkomen. Zeer veel invloed heeft deze wet als je niet meer in het arbeidsproces zit en je regeling stopt als je 65 jaar wordt. Meestal heb je wel een aanvullend pensioen dat met 65 jaar uit gaat keren. Maar het pensioenstelsel bestaat uit 3 poten.

1. De AOW 2. Aanvullend pensioen

3. Pensioenverzekering

Doordat nu de eerste poot veel later gaat uitkering wordt je inkomen gehalveerd of erger. Wel is er een overbruggingsregeling (OBR) opgezet om de meest schrijnende gevallen te ondersteunen op bijstandsniveau. Maar zeer weinig mensen komen voor deze regeling in aanmerking. Als zij wel er onder vallen, is de uitkering minimaal. Wel wordt de regeling verder opengesteld voor mensen die tussen 1 januari 2013 en 1 juli 2015 met prepensioen zijn gegaan of gaan. De regeling loopt ook door tot 2021. Als Tweede kamer parlementsleden het over de overbruggingsregeling hebben dan heeft men het over een behoorlijke compensatie en de parlementsleden schermen met de regels van 200% WML (€ 2.938,80 per maand exclusief vakantiegeld) voor een alleenstaande en 300% WML en (€ 4.408,20 per maand exclusief vakantiegeld) voor een paar om in aanmerking te komen voor de OBR.

Wat stelselmatig wordt verzwegen is dat deze toets plaatsvindt 6 maanden voordat men de 65 jarige leeftijd bereikt. Op de dag dat je echt 65 wordt kijkt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) naar het gezamenlijke inkomen en dat wordt op de netto uitkering van € 768,- gekort. Dus zo ruim is de overbruggingsregeling niet…….. Ik wil de Tweede Kamerleden die voor deze wet hebben gestemd wel eens de vraag stellen “Kunt u van zo’n bedrag rond komen?, En dat misschien twee jaar lang?” Degenen die wel onder de regeling vallen, zijn degenen die weinig inkomen en spaargeld hebben en dit moeten zij dus opsouperen om het schijntje uit de overbruggingsregeling aan te vullen. De partijen die voor deze uitbreiding van het zogenaamde 65plusgat hebben gestemd zijn VVD, PVDA, D66, CDA, GroenLinks en SGP. Een grote meerderheid van de politiek die wederom het tekort op de staatsbegroting weg haalt bij onze ouderen. Of het nieuwe Financieel Toetsing Kader (FTK) en Pensioenwet nog niet genoeg zijn. Door het laatste zal er de komende 10 jaar niet meer worden geïndexeerd en blijven de pensioenen hangen op het niveau van 2008. De meeste Nederlanders gaan er in inkomen dit jaar en volgend jaar op vooruit met als uitzondering 65 plussers en mensen in een prepensioenregeling. De laatsten verliezen ongeveer de helft van hun inkomen.

Jan Rijks
Secretaris “dicht het 65plusgat”

Uncategorized