Zijn we straks nog nodig? | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

In veel sectoren verdwijnen banen door technologische ontwikkelingen die zich in razend tempo doorzetten in onze maatschappij. Volgens sommigen komen deze banen in andere vormen terug en hoeft het niet perse in een doemscenario te resulteren, anderen zijn daar echter minder gerust over.

Automatisering

Het gaat om alle banen waarbij automatisering nog niet op volle kracht is ingezet, en de verwachting is dat dit in de aankomende jaren de arbeidsmarkt flink doet opschudden. Als we de visie en het beleid van de overheid volgen moeten we helaas constateren dat zij totaal ongeschikt is om belangen van burgers te behartigen.

We moeten bankiers redden, langer werken en gaan minder verdienen

In de laatste jaren zien we dat mensen langer moeten doorwerken, dat banken gered worden met belastinggeld, en al tijden zien we de overheid meewerken aan het elimineren van banen in plaats van ze te creëren. De corporatieve wereld speelt met haar machtige lobby een spel dat constant drukt op maatschappelijke welvaart. Wie dit spel niet meespeelt krijgt in de Amerikaanse politiek geen fondsen om verkiezingscampagnes te financieren. Wanneer Europese en Nederlandse politici besluiten hieraan niet mee te werken kunnen ze een baan op hoog niveau wel vergeten.
Het feit dat er bijna geen enkele land is die geen overheidstekorten heeft laat zien dat onze wereld totaal afhankelijk is geworden van meedogenloos graaiende bankiers. De rente die op de creatie vanuit het niets te voorschijn getoverde  geld wordt verdiend verdwijnt naar offshore locaties. Overheden bestaan bij de gratie van schulden die zij in de vorm van belastingen ophalen bij de burgers.

Corporaties zijn te machtig

Het is niet zo verwonderlijk dat “Apple” qua waarde groter is dan de Amerikaanse overheid.  Apple buit medewerkers uit in onderontwikkelde landen , verkoopt te dure producten en betaalt veel te weinig belastingen. Het is trouwens niet alleen Apple die van deze constructies gebruik maakt  Door bijna alle grote corporaties in elke branche zijn er structuren opgezet om onder belastingen uit te komen. Zelfs onze eigen regering, die nota bene zegt dat er iets aan belastingparadijzen moet worden gedaan, werkt er aan mee door allerlei fiscale voordelen te bieden aan buitenlandse brievenbusfirma’s om hen zodoende naar Nederland te lokken. Dat burgers hun geld proberen veilig stellen tegenover de  overheid is iets waar een ‘roverheid’ niet op zit te wachten, omdat dit hun relatie met de geld scheppende  bankiers nadelig zal beïnvloeden. We horen veel over de verdeelsleutel van het in de wereld aanwezige kapitaal waarvan 1% van de mensen 99%  bezit en waarvan 99% van de mensen moet zien rond te komen van de overige 1% Het zijn juist allerlei instellingen en groeperingen die door die 1% worden opgezet om diffusie te creëren binnen allerlei facetten van ons leven. Zij zijn namelijk in staat investeringen te doen in beleid makende propaganda waarbij de wereld langzaam verandertd in een ‘Nieuwe Wereld Orde”zoals zij het zelf noemen. Waar we als mensheid stil bij moeten staan is, dat zij niet de beste bedoelingen met ons hebben.

De hebzucht van de 1% is zodanig uit balans  geraakt dat, als we er niets tegen doen, de wereld binnenkort zullen zien veranderen in een totalitaire slavenmaatschappij waarover corporaties alle macht zullen verkrijgen (TTIP) over ons dagelijkse leven.

Uncategorized