Duitse ARD: MH17 documentaire | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

We blijven in navolging van het vorige artikel over Berlijn nog maar even in Duitsland wat het nieuws betreft.

Al eerder schreef ik een uitgebreid artikel over de MH17 (in september vorig jaar) en noemde ik o.a. de namen van twee Duitse militaire experts, de Duitse luchtvaartexpert en piloot Peter Haisenko en defensie-specialist Bernd Biedermann, gepensioneerd kolonel, die een surface-to-air raketaanval afwezen als oorzaak, maar spraken over kogelgaten van één specifiek kaliber shrapnel-munitie bij de cockpit van het vliegtuigwrak.

Deze twee mannen laten nu weer van zich horen, naar aanleiding van een uitzending van de ARD op 27 april waar ze beiden ‘de vloer mee aanvegen’ en ze hebben dan ook alle twee een open brief geschreven aan Volker Herres, programmadirecteur van de ARD. Het aloude liedje; de mainstream media die zich volledig laten voorschrijven door de machthebbers (met Rothschild als de eigenaar van alle persbureaus) versus de waarheidszoekers, de activisten, de klokkenluiders. Ik kreeg deze tip onder het vorige artikel ‘Herdenken of bedenken’ en besloot beide brieven te vertalen in het Nederlands. Het zal vooralsnog even niets uithalen, maar het is goed dat er nog mensen zijn die zich niet neerleggen bij deze inmiddels door en door bedriegelijke samenleving die door de media met man en macht in stand wordt gehouden. Er komt een dag dat ze allemaal omvallen. Zie hier de brieven van deze volhouders!

Brief van Bernd Biedermann aan de heer Volker Herres, ARD

In de veronderstelling dat de uitzending van de ARD “Doodsvlucht MH17″ niet zonder uw toestemming of mandaat werd uitgezonden op 27 april, wend ik mij tot u in alle openheid.

In verband met deze uitzending wil ik u wat vragen: •Hoe kunt u toestaan dat in deze eenzijdige berichtgeving vooral hoofdrolspelers aan het woord kwamen die de stelling van het neerhalen van de MH17 door een BUK-raket onderschrijven? •Is het u niet bekend dat een BUK-startinrichting (ten onrechte aangeduid als raketwerpers) geen specifiek doel kan aanvallen zonder het bijbehorende commandostation en een radarstation voor lucht surveillance? Echte BUK specialisten kunnen u dat op elk gewenst moment uitleggen. Van hen had u kunnen leren dat de vernietiging van het wrak van de Boeing niet kan voortkomen uit de scherven van een luchtdoelraket. •Waarom heeft uw redactie buiten Ray McGovern geen andere dan een vertegenwoordiger van deze stelling aan het woord gelaten? •Waarom heeft u niet onderzocht of de zogenoemde experts feitelijk beschikken over de nodige deskundigheid over wat ze beweren? •Weet u niet dat de kroongetuige van uw bijdrage, Eliot Higgins van bellingcat, een dubieuze persoon is die in augustus 2013 onder een andere identiteit heeft gewerkt (als Moses Brown) met bewezen vervalst bewijsmateriaal als het gaat om de oorzaak van Sarin-gebruik in Syrië?

•Wist uw redactie niet dat in dit verslag van de ARD de optredende piloot Voloshin per decreet door Poroshenko werd bekroond met een medaille voor moed, twee dagen na de crash van MH17 ? (Een dwaas die daar slecht over denkt!)

Ik zou u nog meer vragen kunnen stellen, maar ik wil het hierbij laten.

Vanuit journalistiek oogpunt kan de uitzending door het koppelen van het lot van de families van de slachtoffers met een daarop volgende pseudo-chronologie veel kijkers hebben getrokken, aan de waarheid heeft het niet bijgedragen. De waarheid ligt nog steeds in puin.

Ik weet nog niet wie de MH17 heeft neergeschoten, maar ik weet aan de hand van de beschikbare foto’s dat een luchtdoelraket vanaf de grond kan worden uitgesloten met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.

Met vriendelijke groet,
Bernd Biedermann

P.S. Als voormalig officier in de luchtverdedigingstroepen van de DDR heb ik een solide technische en tactische opleiding genoten. Na jaren in militaire dienst, studeerde ik aan de Militaire Academie in Dresden, waar ik als officier les gaf op het gebied van luchtdoelraketten. Later werd ik geaccrediteerd bij de militaire opleiding van de NVA en van 1984 tot 1988 als militair attaché bij de ambassade van de Duitse Democratische Republiek in het Koninkrijk België.
Op 31 december 1990 beëindigde ik de actieve dienst als kolonel van de Bundeswehr.

Brief van Peter Haisenko aan de heer Volker Herres, programmadirecteur van de ARD

Geachte heer Herres,


Als programmadirecteur van de ARD bent u waarschijnlijk ook verantwoordelijk voor de uitzending van 27 april, “Het verhaal rond doodsvlucht MH17″. Wanneer u voornemens was een puur anti-Russische propaganda uitzending te maken, kan ik u alleen maar feliciteren met dit “meesterwerk”. Ik heb zelden een meer perfecte en verraderlijk opgebouwde propagandafilm gezien. Meer daarover: ‘MH 17: De ARD als spreekbuis van de CIA’.

Ik ben geschokt hoe u het in uw hoofd haalt een meer dan dubieuze bron als geloofwaardig te certificeren. Mr. Higgins van “bellingcat” moet u reeds bekend zijn, omdat hij onder de naam ‘Moses Brown’ nep-rapporten uit Syrië heeft verspreid.

De eenzijdigheid van dit ‘verhaal’ is moeilijk te overtreffen. U heeft verzuimd aantoonbare technische miltiaire en luchtvaartexperts aan het woord te laten, die de teneur van het ‘verhaal’ gekwalificeerd zouden weerleggen. Ik bedoel, hiermee bijvoorbeeld de ex-kolonel in het leger, de heer Bernd Biedermann, of zelfs mezelf. We hebben allebei zonder twijfel aangetoond dat de MH17 niet kan worden neergeschoten door een BUK-raket, evenals de ondubbelzinnige kogelsporen van boordwapens die aangetroffen zijn in het puin van de MH17 en in de lichamen van de slachtoffers.

Zelfs de Nederlandse onderzoekscommissie heeft als onderdeel van hun onderzoeken naar MH17 om mijn deskundigheid gevraagd en gekregen.

U heeft uw journalistieke zorgvuldigheid schromelijk overspeeld als u heeft toegestaan dat Higgins en bellingcat werd voorgesteld als een betrouwbare bron.
Verder moest ik slordigheden vaststellen bij de vertaling van Russisch-sprekende “getuigen”. Dezelfde nalatigheid bij de presentatie van de heer Babak als “chief engineer” van SU25. Een snel onderzoek naar deze mijnheer zou tot de conclusie moeten leiden dat de heer Babak nooit chief engineer was bij SU25. Hij was betrokken bij de bouw van een proefversie van dit type.

Als programmadirecteur van een openbare instelling bent u verplicht om de betalers van de omroepbijdrage te informeren met stevig onderzochte bijdragen. Deze opdracht heeft u op grove wijze geschonden in dit specifieke geval. Hierbij wil ik dat zeer nadrukkelijk stellen.

Ik verzoek u dringend om mij te informeren, hoe het tot dit verslag heeft kunnen komen op deze propagandistische wijze, die een aanfluiting is voor elke serieuze journalistiek.

Met vriendelijke groet,

Peter Haisenko

Dit maar weer eens ter informatie. Zaken kunnen gesloten lijken, maar niets is minder waar!

© Irma Schiffers

Uncategorized