Achter de waarheid | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Irma Schiffers en Noëlle van der Bruggen

Zo’n 6 jaar geleden heb ik Irma Schiffers, correspondent  van o.a Gewoon-Nieuws.nl,  leren kennen, ze was een collegaatje van mij. In de wereld van de hulpverlening waarin we ons toen allebei bevonden, kruisten onze paden elkaar. We hadden elkaar regelmatig aan de lijn om overleg te plegen over aanpak en oplossing van hulpvragen.
Al gauw hadden we een klik, als vriendinnen, we hadden dezelfde interesses, dezelfde smaak, dezelfde mening over zaken maar vooral ook deelden we de dierenliefde en de liefde voor de natuur.

Hoewel we beideneen compleet andere achtergrond hadden vonden we vooral veel overeenkomsten. We hadden beiden ons huis vol dieren, schilderden en tekenden allebei, studeerden ook van alles, kortom we vonden elkaar voornamelijk in onze gedeelde interesses.

Later heb ik me wel eens afgevraagd op welk moment ik bemerkte dat er meer aan de hand was en in welke moeilijke situatie Irma zat.

Naarmate we meer contact hadden begreep ik al snel dat Irma iemand was die voor haar veelzijdigheid, die haar toen al kenmerkte, een zware prijs leek te betalen. Omdat de ontplooiing van haar grote veelzijdigheid een reactie was op en het resultaat van verwerking van zware thema’s uit haar leven, was het een snelle ontplooiing, en ging deze helaas niet gepaard met de zo broodnodige bewaking van allerlei grenzen, iets wat vaker gebeurt bij mensen die in korte tijd veel moeten “inhalen” en naar buiten kunnen treden.
En ja, hierdoor werd Irma uitgebuit, niet serieus genomen en liepen mensen regelrecht over haar heen, terwijl zij zelf niet in staat was om de boel te keren.

Een en ander uitte zich niet alleen in het feit dat zij alleen kwam te staan maar ook, toen al, kwam ze in grote financiële moeilijkheden. Buiten het feit dat ze haar issues moest verwerken, stond ze vrijwel alleen in het klaren van haar geldproblemen, waarbij de situatie dat ze geen baan meer vond, vanwege een dubbele burn-out, ook niet bepaald positief bijdroeg. Geloof me, ze heeft zich in de meest fantastische bochten gewrongen om aan geld te komen en haar penibele situatie te verlichten. Boeken schrijven, schilderen, op hulplijnen actief zijn, allerlei bijbaantjes; ze belichten nog maar een klein gedeelte van die “bochten”.

In haar werk kwam ze telkens weer oneerlijkheid en corruptie tegen, en soms door regelrechte tegenwerking en fraude is dat allemaal steeds weer ten gronde gegaan. En dit is nog maar een kleine greep uit haar gedane pogingen.

De schulden liepen op en dat beetje hulp wat ze hier en daar kreeg was bij lange na niet voldoende om haar vòòr die wagen te zetten. Gevolg was, dat ze zo langzamerhand in een depressie en de eenzaamheid sukkelde,…je zou voor minder!

Dit was zo’n 5 jaar geleden en dat is ook de enige reden voor het feit dat ik dit artikel tot nu toe in de verleden tijd schreef, want helaas anno nu zit Irma nog steeds in dezelfde situatie, met het enige verschil dat deze enkel nog verzwaard is!

Mede om uit de depressie te komen en haar bestaan richting en doel te geven is ze datgene gaan doen waar ze goed in is, namelijk schrijven en het aan de kaak stellen van wantoestanden, onwaarheden en valse persberichten. Maar haar financiële situatie is schrijnender dan ooit!Zonder in details te treden, hebben maar weinig mensen een idee van dit persoonlijk drama.

Op haar blog hebben jullie hebben allemaal kunnen lezen over de plotse ziekenhuisopnames van zowel haar ex-man (en nog steeds haar maatje) als haar vader en over de plotse dood van haar geliefde Djaya in de afgelopen week.

En terwijl we dit artikel hebben geplaatst bereikt ons het droeve bericht dat Maarten Tichelaar, haar maatje, is overleden

Desondanks schrijft ze nog bijna dagelijks, vertaalt ze en ondertitelt ze artikelen zodat ze toegankelijk worden voor ons allemaal, nationaal en internationaal en gaat ze verder met vechten tegen misstanden in de wereld. Met ondertussen die voortdurende pijn in haar buik omdat ze in zo een weinig benijdenswaardige situatie zit waar geen eind aan schijnt te komen.

Het wordt stilaan tijd om het stilzwijgen rondom haar te verbreken, en nu ik al die reacties zie op haar artikel, weet ik dat het feit dat ze alleen is niet enkel meer komt omdat er niemand is die wil helpen, nee, maar omdat er weinig mensen zijn die op de hoogte zijn van haar situatie, daarom doe ìk nu deze oproep!

En ik weet, Irma zal niet blij zijn en ze “dondert” me van haar blog denk ik, want het laatste wat ze wil is dat jullie het idee krijgen dat ze bedelt en haar hand ophoudt.
Daarom doe ik het in haar plaats, omdat ik het te gek voor woorden vind dat iemand zoals zij, die zich dag en nacht inzet om mensen te helpen en inzichten te geven, gerust te stellen, schrijft, vertaalt en altijd bezig is voor een ander, zelf in de kou staat.

En ja, jullie hebben gelijk, ze zou meer voor zichzelf moeten eisen, wat meer voor zichzelf moeten staan,… maar ja, weet je nog? ……die grenzen? Daarom trek ik nu die grens en wil graag iedereen oproepen die geniet van haar artikelen en inzichten, eye-openers en wake-up calls krijgt, inkeer en begrip ervaart, wakker wordt geschud, bewustwording, visies, gezichtspunten en ideeën ontwikkelt of anderszins een keerpunt beleeft in de houding ten opzichte van de wereld, om daadwerkelijk te helpen!

En volgens mij zijn we dat allemaal.

Natuurlijk zijn alle aan- en bemoedigende reacties erg welkom, en wordt Irma absoluut gesteund door zoveel medeleven, maar ik denk dat we misschien een stapje verder kunnen gaan. Een aantal onder jullie stelden een gift voor of een “donate” knop om zo de leed te lenigen.

Ik wil graag dat stapje verder gaan.

Ik ben bezig een stichting op te richten die o.a. als doel heeft mensen zoals Irma te ondersteunen, zodat ze door kunnen gaan met het zoeken van de waarheid achter de waarheid die wij voorgeschoteld krijgen in de “mainstream” en gangbare pers.
‘Achter de waarheid komen’ is natuurlijk ook een gevleugeld begrip, het duidt op inzicht en bewustwording, op helderheid en … het ontdekken van zaken die niet zuiver zijn.

De naam van de stichting zal dan ook ‘Achter de Waarheid’, zijn.

Graag nodig ik jullie allemaal uit om hoe dan te reageren, maar vooral om de mogelijkheid te overwegen om een kleine donatie te doen, hoe klein ook, alle beetjes helpen, ook hier. Er zal een rekeningnummer geopend worden met de naamstelling Stichting‘Achter de Waarheid’. Via de stichting zal er ook een mogelijkheid komen voor allerlei “acties” zoals voordelige consulten, het trekken en duiden van een horoscoop of uurhoek, het maken van een tekening, vertalingen of ondertiteling van video’s etc. en uiteraard alle opbrengsten zullen gebruikt worden voor het hierboven beschreven hoofddoel van die stichting.

Er is al een emailadres bekend onder de naam:[email protected] en het rekeningnummer is: IBAN: NL52RABO0138870721 t.n.v E.E.W.van der Bruggen te Neer onder vermelding van: “stichting achter de waarheid

Alle reacties zijn welkom, ideeën, adviezen, stuur ze naar bovenstaandemailadres.

Samen maken we er wat moois van!

Noëlle van der Bruggen
Ik vertaal soms artikelen voor Irma vanuit het Frans en ondersteun haar soms bij het vergaren van informatie die zij verwerkt in haar blog.Ik ben nu een collega van haar op de www.keyphone.nl lijn.

Uncategorized