President Poetin slaat VS en EU met waarheid om de oren | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Punt een, ik heb nooit gezegd dat ik de Verenigde Staten zie als een dreiging voor onze nationale veiligheid.
President Obama, zoals gezegd, ziet Rusland als een dreiging, maar ik voel niet hetzelfde over de VS.

Wat ik wel voel is, dat de politiek van degenen in de cirkel van macht (als als ik die term mag gebruiken) in de VS  incorrect is. Het spreekt niet alleen onze nationale interesse  tegen, het ondermijnt ook elk vertrouwen dat we hadden in de Verenigde Staten, en op die manier doet het eigenlijk ook de Verenigde Staten schade toebrengen.

Ondermijnd vertrouwen, in de wetenschap dit  van globale leiders, zowel politiek als financieel, afkomt

Ik kan stil blijven over veel dingen, maar vooraf bepaalde eenzijdige acties, in een oneindige zoektocht naar de volgende “alliantie” en coalities, is geen methode die op zoek is naar overleg om tot een wederzijds akkoord en begrip te komen.

Dat zijn eenzijdige acties. Ze worden constant uitgevoerd en leiden tot crisis. Ik heb dit eerder gezegd.

Een ander dreigement wat President Obama noemde was ISIS.

Wie op aarde bewapende hen? Wie bewapende de Syriërs die vechten tegen Assad? Wie creëerde het benodigde politieke/informationele klimaat wat deze situatie faciliteerde? Wie oefende druk uit om een zending wapens naar de regio te sturen?

Begrijp je dan werkelijk niets over wie aan het vechten is in Syrië?

Het zijn voornamelijk huursoldaten. Ze worden betaald begrijp je? Huursoldaten vechten voor die kant die het meeste betaalt. Dus ze bewapenen hen en betalen hen een bepaald bedrag. Ik weet zelfs wat deze bedragen zijn. Dus ze vechten en ze hebben wapens, maar aan het eind kun je hen natuurlijk niet zo ver krijgen om de wapens terug te geven. Dan ontdekken ze dat elders een beetje meer betaald wordt en gaan ze daar vechten. En bezetten de olievelden waar dan ook; in Irak, in Syrië. Ze beginnen met het winnen van olie en deze olie wordt door iemand gekocht. Waar zijn de sancties voor de partijen die deze olie kopen? Geloof je werkelijk dat de VS niet weet wie het koopt? Zijn het niet hun geallieerden die olie kopen van ISIS? Denk je niet dat de VS de kracht heeft om hun geallieerden te beïnvloeden? Of is het punt dat ze hun invloed daadwerkelijk niet wensen te gebruiken tegen hen?

Dan rijst de vraag: “Waarom ISIS bombarderen?”

In de regio’s waar ze beginnen met het winnen van olie en huursoldaten méér betalen, in  die regio’s hebben de rebellen van het ‘geciviliseerde’ Syrische oppositieleger, zich onmiddellijk aangesloten bij ISIS omdat ze meer betaalden.

Ik beschouw dit absoluut als onprofessionele politiek. Het is niet gegrond op feiten in de echte wereld. Ze zeggen: “We moeten geciviliseerde, democratische oppositie in Syrië ondersteunen.” En dus worden ze ondersteund en bewapend, maar morgen sluiten ze zich aan bij ISIS.

Kunnen ze niet een stap vooruitdenken? Wij staan niet voor deze manier van politiek bedrijven door  de VS. We beschouwen dit als verkeerd. Het beschadigt alle partijen,  inbegrepen jullie (VS). Als het aankomt op beschouwing van onze nationale belangen zou ik heel graag willen dat mensen zoals u (VS-journalisten die de vragen stelden) op een dag uw overheid aansturen. Misschien kunnen we dan op de een of andere manier de situatie keren. Als dat niet gebeurt, wil ik op zijn minst vragen om mijn berichten bij uw overheid te bezorgen. Aan de President van de Verenigde Staten, de vicepresident en alle andere relevante personen. Vertel hen dat we geen confrontatie willen, of er ook maar enigszins naar op zoek zijn.
Wanneer je onze nationale belangen begint te beschouwen in jullie acties, zal elke andere onenigheid die we ook hebben zichzelf reguleren. Dit moet gebeuren, niet alleen erover praten. U moet de belangen van anderen in beschouwing nemen, en u moet andere mensen respecteren. U kunt een ander niet “knijpen”, en alleen de voordelen in beschouwing te nemen van wat u dan ook nodig heeft. In de economie, in uw militaire activiteiten, in alles.

Kijk naar Irak! De situatie daar is verschrikkelijk. Kijk naar Libië, en wat jullie daar hebben gedaan, waardoor uw ambassadeur werd vermoord. Waren wij het die dat deden? Jullie hebben er zelfs een Security Council besluit voor genomen om een vliegverbod boven Libië in te stellen. Waarvoor? Het besluit was genomen zodat Gaddafi’s luchtmacht geen vluchten meer konden uitvoeren om de rebellen te bombarderen. Dat was niet de slimste beslissing. Maar oké…

Maar wat deden jullie zelf toen? Jullie begonnen het territorium van Libië te bombarderen. Dat is duidelijk een contravent van de Security Council resolutie. Het is zelfs ronduit agressie tegen een staat. Waren wij het die dat deden?

Nee, jullie deden dat met blote handen en het eindigde met de moord op jullie ambassadeur. Wiens schuld is het? Het is jullie schuld! Is het een goed resultaat dat jullie ambassadeur werd vermoord? Het is eigenlijk een verschrikkelijke catastrofe. Maar kijk niet om je heen om iemand anders er de schuld van te geven als jij het bent die de vergissing heeft gemaakt. Je moet het tegenovergestelde doen; Stijg boven het oneindige verlangen om te domineren uit. U moet stoppen met acteren vanuit imperialistische ambities. Vergiftig niet het bewustzijn van miljoenen mensen; alsof er geen andere manier is dan imperialistische politiek.

We zullen onze relatie met de VS nooit vergeten toen we hen steunden in de Oorlog van onafhankelijkheid. We zullen nooit vergeten dat we samen hebben gewerkt als geallieerden in beide wereldoorlogen. Ik persoonlijk geloof dat het geostrategische belang van Rusland en de VS in essentie hetzelfde is. We moeten ons focussen op deze verwevenheid.

Uncategorized