Terroristische Aanvallen, Navy SEALs, School of the Americas en IS. | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Veel mensen zitten met vragen ver de vele terroristische aanslagen, waar we in de afgelopen tijd zoveel mee te maken hebben en wat George W. Bush heeft aangekondigd: “Global War on Terror” (Wereldoorlog tegen Terrorisme). De vraag is: “Hoe kon Bush weten dat er een “wereldoorlog tegen terrorisme zou worden gevoerd”? Dit blijft vooralsnog de vraag.
Waar ik in mijn research in mijn boek “Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond” op stuitte, waren opmerkelijke Amerikaanse militaire opleidingen, als volgt:

In hoofdstuk 3 op pag. 53 stuit ik op de moord op Kennedy door een “sniper” en de Opleiding voor “Snipers”. In die periode kreeg de kersverse Minister van Defensie Robert McNamara te maken met “vieze oorlogvoering”: Net in die periode introduceerden het Witte Huis en het Pentagon (CIA) nieuwe counter-insurgency-tactieken. Dit leidde tot de creatie van speciale commando-eenheden als Green Berets, huurmoordenaars, snipers (sluipschutters), zelfs speciale Navy SEALseenheden, die opereren in kleine groepen met o.a. opdracht om in een gebied dat de VS (onder Amerikaanse invloedsfeer) “in handen” wil krijgen, oproer, wanorde, zelfs burgeroorlog te zaaien en het helpen plegen van coups. Sinds 1962 opereren Navy SEALs wereldwijd in het diepste geheim. Lange tijd werkten ze met raketten als tomahawk-raketten, nu meer met drones.

In haar boek “Foundations and Public Policy: The Mask of Pluralism” (2003) schrijft Joan Roelofs, emeritus Professor Politieke Wetenschappen Keene State College, dat de Ford Foundation counter-insurgencyprogramma’s in Indonesië en andere landen financierde. De Ford Foundation wordt ook wel genoemd: dekmantel van de CIA.
Boek: “Foundations and Public Policy: The Mask of Pluralism” Joan Roelofs (Auteur) 2003 State University of New York Press ISBN-10: 0791456420, ISBN-13: 978-0791456422

En wat in 1963 met de tragische moord op Kennedy meteen werd vermoed, maar helaas nog niet erkend, dat zo’n sniper was ingezet door de CIA, wellicht door toedoen van Allen W. Dulles, die in november 1961 door president John F. Kennedy als CIA-directeur was ontslagen.

Navy SEALs bestaan al lang, ook in WO-2. In 1942 was de “Amphibious Scout & Raider School” gesticht. In 1962 ontstond de naam Navy SEALs. In het diepste geheim waren Navy SEALs ingezet in Vietnam, Invasie van Grenada (1983), Iran- Irakoorlog: Operation Prime Chance en Operation Earnest Will
(1987-1988), Panama (1989), Somalië (1993), Haïti (1994), Bosnië (1998), Perzische Golf(1991-?), Afghanistan (2001), Irak: Operation Iraqi Freedom (2003), Liberië (2003), Pakistan (2011de zg. jacht op Osama bin Laden) en veel meer waar we nog niet van weten omdat het geheime operaties zijn.

Topgeheime CIA-afdelingen Special Activities Division SAD en de élite Special Operations Group SOG rekruteren mensen uit SEAL Teams. Gezamenlijke CIA- en Navy SEALs-operaties traden ook op in de Vietnamoorlog onder MACV-SOG (Military Assistance Command, VietnamStudies and Observations Group). Ze opereren niet alleen op zee, maar ook in de lucht en op het land. Zie ook hier.

Operation Condor: Vervolgens stuit ik in mijn onderzoek naar de coup in Suriname (1980) en de Decembermoorden van 1982 op Operation Condor (hoofdstuk 12, pag. 289).

Voorafgaand aan Operation Condor (plan Henry Kissinger) werden in Zuid- en Midden Amerika de democratisch gekozen presidenten afgezet in: 1954 Paraguay, 1964 Brazilië, 1968 Peru, 1971 Bolivia, 1972 Uruguay, 1972 Ecuador, 1973 Chili, 1976 Argentinië, 1976 Nicaragua, 1979 Honduras, 1979, El Salvador (Hierbij is een Nederlandese filmploeg van IKON-TV vermoord, collega’s van mij.) 1980 Guatemala. Panama speelt hierin een zeer speciale rol met Manuel Noriega, daar kom ik hieronder op terug. Ja dan denk ik dat 1980 Suriname er ook mee te maken heeft, daar schrijf ik 4 hoofdstukken over in mijn boek.

De democratisch gekozen leiders van die landen moesten allemaal plaats maken voor militaire dictators, die opgeleid waren door Amerikanen. Twee van de vele voorbeelden:

– 1973 Chili – Militairen coup o.l.v. Generaal Augusto Pinochet (1915-2006) bombardeerden het presidentiële paleis La Moneda en de democratisch gekozen president Salvador Allende (1908-1973) werd afgezet. Hij stierf. Foto rechts: Generaal Augusto Pinochet en Henry Kissinger

Foto links: Kissinger met Videla

1976 Argentinië – Militaire junta: Generaal Jorge Rafael Videla (1925- 2013) pleegde een coup in Argentinië (na dood Juan Perón) na 2-jarig presidentschap van zijn weduwe Isabel Perón (geb. 1931). Nadat Henry Kissinger (VS) met hulp van de CIA op die manier Latijns Amerika onder controle had begon hij: “Operation Condor“. Die operatie Condor was “zijn kindje”. Bovengenoemde landen werden verplicht tot zeer actief lidmaatschap van de (in feite) CIA Operatie Condor. Henry Kissinger bemoeide zich veel met dit super geheime CIA-project van, schrik niet: onderdrukking en terreur van doodseskaders met chantage, sluipmoorden, aanslagen, ontvoeringen van mensen, alles in nauwe samenwerking met
door de CIA opgeleide Geheime Diensten van Paraguay, Brazilië, Bolivia, Uruguay, Chili en Argentinië. Dit om meer landen onder controle te krijgen en te houden.

Operatie Condor werd officieel ingevoerd in 1975, maar het was al decennialang voorbereid: veel van de betrokken militaire coupplegers en juntaleiders, de nieuwe anti-sociale dictators, waren al eerder door de CIA “geheadhunt” en verder opgeleid. Ze kregen training in intelligence en counterintelligence aan de School of the Americas en psychologische oorlogvoering. Hierin is Kissinger een expert, dat blijf ik herhalen en licht ik nader toe in mijn boek Ander Nieuws deel 2.

De School of the Americas was in 1946 opgericht op de Amerikaanse basis in Panama in Fort Gulick. In 1984 verhuisde de School of the Americas naar de VS, de militaire basis Fort Benning bij Columbus, Georgia.

Ook de Panamese dictator Manuel Noriega (geb. 1934) was opgeleid in de Amerikaanse School of the Americas (Manuel Noriega: Boek Ander Nieuws deel 1, H 21 pag. 478) http://en.wikipedia.org/wiki/ Western_Hemisphere_Institute_for_Security_Cooperation, https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Condor, http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Charly, http://en.wikipedia.org/wiki/Terror_archives,

http://en.wikipedia.org/wiki/Manuel_Noriega

Foto’s boven en rechts: de Amerikaanse basis Fort Gulick met de School of the Americas in de Canal-zone, Panama (1979)

Bovenr: de militaire basis Fort Benning bij Columbus, Georgia, I-185 Gateway Entrance.

School of the Americas: In 1946 werd op de Amerikaanse basis Fort Gulick in Panama de School of the Americas opgericht. In 1984 verhuisde de School of the Americas naar de VS, naar de militaire basis Fort Benning bij Columbus, Georgia.

Sinds 1946 zijn in de School of the Americas zo’n 64.000 Latijns Amerikaanse militairen getraind in counter-insurgency technieken, sniper (sluipschutter) training, commando en psychologische oorlogvoering, militaire geheime dienst- en verhoortactieken. Afgestudeerden zetten hun aangeleerde vaardigheden consequent in om oorlog te voeren tegen de eigen bevolking, tegen: leerkrachten,vakbondsmensen, religieuze mensen, studentenleiders en anderen die werken voor rechten van de armen. Honderdenduizenden Latijns Amerikanen zijn gefolterd, verkracht, vermoord, “verdwenen”, afgeslacht, en gedwongen tot vluchten door mensen die getraind waren op de “School of Assassins”, School voor Moordenaars”.

Toen het bestaan van de geheime School of the Americas publiekelijk bekend werd, ontstonden er publieke protesten.
De School of the Americas kreeg de bijnaam: Universiteit voor Terrorisme. Vervolgens werd de naam van de opleiding in 2001 veranderd in: Western Hemisphere Institute for Security Cooperation WHINSEC.

Alfred William McCoy (geb. 1945), professor geschiedenis aan de Universiteit van Wisconsin-Madison wordt beschouwd als een van de belangrijkste Zuidoost Azië-en Phillippijnen-experts, ook op het gebied van opium-handel in de Gouden Driehoek en misdaadsyndicaten in de onderwereld.
In zijn boek “A Question of Torture: CIA Inter-rogation, from the Cold War to the War on Terror” beschrijft McCoy hoe vanaf het begin van de Koude Oorlog tot de vroege 1960er jaren de CIA biljoenen dollars spendeerde aan het ontwikkelen van psychologische kennis (illegale psychologische foltermethoden) voor o.a. verhoor, ondervragingen en behandelingen. In het begin lag de nadruk op electroshocks, hypnose, psychochirurgie en drugs, zoals gevaarijke LSD-testen op nietsvermoedende soldaten en burgers.

De Canadese neuroloog Donald O. Hebb legde zich toe op het uitschakelen van een of meer zintuigen (zintuigelijke deprivatie) of het onthouden van slaap, hij vond dit meer brainwash-effect geven dan slaan of fysieke pijn. Om personen “te breken” zou andere pijn, zoals het dwingen van “iemand die niet meewerkt” om vele uren met gestrekte armen te staan, veel effectiever zijn. Er wordt gebruik gemaakt van alle mogelijke fysieke en seksuele pijn en vernederingstechnieken en andere psychologische aanvallen op iemand’s persoonlijke en culturele identiteit. McCoy vertelt hoe de Amerikaanse regering zelf zorgde voor het verschrikkelijke misbruiksysteem. De foto’s in de Abu Ghraib gevangenis getuigen ervan. En er zijn natuurlijk veel meer gevangenissen waar dit wordt gehanteerd. Er zijn meer geheime Amerikaanse gevangenissen in landen zoals: de Bagram-Luchtmachtbasis in Afghanistan en een gevangenis in Polen. We weten hier nog niets van…

In juli 2011 onthulde onderzoeksjournalist Jeremy Scahili het bestaan van een CIA-contraterrorisme-centrum bij vliegveld Mogadishu in Somalië en een onbekende geheime gevangenis in kelders van de door de CIA betaalde Geheime Dienst van Somalië, waar VS-agenten gevangenen ondervragen. Zijn boek Dirty Wars: The World Is a Battlefield, (Smerige oorlogen, de wereld is een slagveld) en zijn gelijknamige documentaire kwamen uit in 2013. Hierin beschrijft hij nieuwe geheime oorlogen waarin élite-soldaten onder bevel van het Witte Huis wereldwijd opereren om te doen wat nodig is om mensen op te sporen, gevangen te nemen of te doden die door de president als vijand worden beschouwd. Deze black ops worden betaald van black budgets.

”Special Operations Forces” (VS-legers voor Speciale Operaties) leidt missies in ontkende gebieden, houden zich bezig met doelgericht doden en grijpen van mensen, directe aanvallen met drones, kruisraketten waaronder tomahawk-raketten en AC-130 (foto rechts), een spookachtig gunship met een kanon voor missies genaamd Death From Above en Hunted. Jeremy Scahill ontmaskert schaduwvechters van geheime oorlogen en toont zo de oorzaak van geweldsuitbraken, die horen bij de VS-politiek die gevoerd wordt. Jeremy Scahill duidt de veroorzakers van slachtoffers van nachtelijke invallen, geheime gevangenissen, aanvallen van kruisraketten en drones en groepen mensen die als verdachte militanten worden beschouwd. Met zijn verslaggeving legt Jeremy Scahill de ware aard bloot van de vuile oorlogen die de VS-regering geheim wil houden. Moedig! (Boek Ander Nieuws pag. 531 en 583.)

Maar wie herinnert zich de “Vuile oorlogen” in Midden en Zuid Amerika? En “Operation Condor? en de geheime School of the Americas? Het is allemaal tijdens mijn leven gebeurd. http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hemisphere_Institute_for_Security_Cooperation, http://en.wikipedia.org/wiki/ Alfred_W._McCoy, https://en.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Scahill, Boeken: “A Question of Torture: CIA Interrogation, From the Cold War to the War on Terror” 2006, ISBN 0-8050-8041-4 en “Dirty Wars The World Is A Battlefield” Jeremy Scahili

2013 Nation Books; ISBN-10:156858671X -ISBN-13:978-1568586717

School of the Americas, bijnaam: School of Assassins, School voor (sluip) Moordenaars. In het boek “School of Assassins” schrijft Jack Nelson-Pallmeyer (geb. 1951) B.A. Politieke Wetenschappen: “Ondanks het feit dat de “School of the Americas” probeerde haar image te verbeteren door de naam te veranderen en het verleden “op te schonen”, blijven critici roepen om aandacht voor de nasleep van alle lijden en dood in ieder Latijns Amerikaans land door afgestudeerden van The School of the Americas en WHINSEC. Jack Nelson-Pallmeyer beschrijft hoe de school functioneert als instrument van de buitenlandpolitiek van de VS, legt verband met globalisering, (ontwikkelings)landen met grote schulden en de “doorgaande oorlog” tegen arme mensen over de hele wereld. De School of the Americas trainde meer dan 64.000 soldaten uit Latijns Amerika voor commando ops (operaties), psychologische oorlogvoering en counter-insurgency, alles betaald door belastingbetalers.Deze soldaten keren naar hun land terug met vaardigheden om een socio-economisch systeem te verdedigen dat de kleine élite zeer rijk houdt en rijker maakt en de grote meerderheid erg arm”.

Pallmeyer wil met de kennis uit dit boek het publiek de ogen openen en vraagt om de school te sluiten. Hij is niet de enige; velen willen dat de School of The Americas (WHINSEC) wordt gesloten.

In het boek “The School of the Americas: Military Training and Political Violence in the Americas schrijft Lesley Gill (links), professor anthropologie aan de Vanderbilt Universiteit over de militaire training aan de School of the Americas en voert campagne voor het sluiten van de opleiding. Haar research is voornamelijk gefocust op politiek geweld, veranderingen op het gebied van sekse, vrije markt en mensenrechten in Latijns Amerika, speciaal Bolivia.

Wat opvalt is dat niet alleen militairen uit Latijns Amerikaanse landen de School of The Americas hebben bezocht. Ook de president van het Afrikaanse land The Gambia: Yahya Jammeh (geb. 1965). Hij kwam als jong legerofficier aan de macht via een militaire coup in 1994. Nu in 2016 is hij nog steeds aan de macht, maar hij wil zijn eigen koers varen. Maar daar houdt de VS niet zo van. Dus ik ben benieuwd.

Dit brengt me op de vraag: welke andere presidenten (militaire dictators) in de wereld zouden via de School of the Americas en een coup (met CIA) aan de macht zijn gekomen? Er is nog zoveel om uit te zoeken… Wie o wie helpt hiermee?

http://en.wikipedia.org/wiki/Western_Hemisphere_Institute_for_Security_Cooperation, https://en.wikipedia.org/wiki/School_of_the_Americas_Watch, http://www.soaw.org, www.peaceanonymous.org/school-assassins, https://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Nelson-Pallmeyer, https://en.wikipedia.org/wiki/Lesley_Gill, https://en.wikipedia.org/wiki/
Yahya_Jammeh, http://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_operations,

Boeken: “School of Assassins: Guns, Greed, and Globalization Jack Nelson-Pallmeyer 2001 Orbis Books ISBN-10: 1570753857 ISBN-13: 978-1570753855, “The School of the Americas: Military Training and Political Violence in the Americas (American Encounters/Global Interactions)”

Lesley Gill 2004 Duke University Press ISBN-13: 978-0822333920 ISBN-10: 0822333929

Onder: STOP de Universiteit voor Terrorisme! Foto’s 22 november 2013 bij de ingang van Fort Benning, Georgia


Vanuit het Pentagon bestaat er ook kritiek op dit “counter-insurgency-beleid en optreden” van de VS (geheime diensten). In mijn boek Ander Nieuws deel 1: Hoofdstuk 26, pag. 587 schreef ik:

Kolonel Gian P. Gentile is officier in het VS-leger en professor geschiedenis aan de Militaire Academie in West Point. Hij was een bezoeker van de Council on Foreign Relations.
Hij uit grote kritiek op “strategisch bommenwerpen” en de contrastrategie van de VS als counterinsurgency (contra-oproer). Hij diende 2 keer in Irak, in Tikrit (2003) en W-Bagdad
(2006).

Hij schreef het boek How Effective is Strategic Bombing?: Lessons Learned from World War II to Kosovo 2001. Hij stelt dat strategisch bommenwerpen, ook historisch al, de luchtmacht alleen maar een imago verschaft en het gebeurt o.a. louter om indruk te maken op het publiek. In zijn 2e boek Wrong Turn: America’s Deadly Embrace of Counter-insurgency toont hij aan dat counterinsurgency (contra-oproer) in het verleden niet werkte toen Britten het probeerden in Maleisië, niet toen Amerikanen het deden in Vietnam en zeker ook niet in Afghanistan en Irak. (NB. Counterinsurgency/
contra-oproer zijn meestal valse vlag-operaties om oproer te ontlokken, of ontlokken van angst, of ontlokken van uiteindelijk: een burgeroorlog, zo dat men smeekt om in te grijpen… en de president dan plaats moet maken voor een vazal van de VS.)

Gentile vindt deze strategie fundamenteel fout en niet werkbaar in de vorm zoals wordt voorgesteld. Hij denkt dat het sturen van 20.000 extra soldaten naar Irak in 2007 niet de hoofdreden was waardoor geweld in Irak verminderde. Integendeel, volgens Gian Gentile was een grote oorzaak van het vele geweld dat Soennitische Moslims betaald werden om oproer te starten en in opstand te komen (verdeel en heers) en zo de VS- en NAVO-legers “te helpen om al-Qaeda in Irak uit te roeien”. Dit resulteerde later tot de “Islamic State of Iraq” en de IS-opstand.

Op 8 maart 2013 plaatste Guardian Films hun filmdocumentaire (met BBC Arabic, 2013) op Youtube: ”Iraq’s sectarian war, James Steele: America’s mystery man in Iraq”: “Toen I.S. Bagdad naderde-, Vind uit hoe door de VS betaalde martelcentra hielpen met het aanwakkeren van de sectarische oorlog in Irak. James Steele:
America’s “mystery man” in Irak. Een onderzoek van 15 maanden van de Guardian en BBC Arabic onthult hoe gepensioneerd VS-kolonel James Steele, veteraan van de (VS-gevolmachtigde) oorlogen in El Salvador en Nicaragua, ook een sleutelrol speelde bij de training en het bevel van door de VS betaalde speciale politie-commando’s die een netwerk runnen van folter- en martelcentra in Irak. Kolonel James Coffman, een andere “special forces”-veteraan, werkte met Steele en bracht direct rapport uit aan Generaal David Petraeus, die in 2004 in Irak de opdracht kreeg voor het organiseren van o.a. Iraakse geheime diensten.

http://vimeo.com/10684325, http://en.wikipedia.org/wiki/Sons_of_Iraq, http://en.wikipedia.org/wiki/Gian_Gentile,
Boeken: “How Effective is Strategic Bombing?: Lessons Learned from World War II to Kosovo” Colonel Gian P. Gentile 2001 New York University Press ISBN 9780 814731352, “Wrong Turn: America’s Deadly Embrace of Counterinsurgency” Colonel
Gian Gentile 2013 The New Press ISBN-10: 1595588744 -ISBN-13: 978-1595588746,

Zie: You Tube

Tenslotte, uit het boek Ander Nieuws: Hoofdstuk 26 pag. 589:
Dr. Kevin James Barrett (1959) was lange tijd lector aan de universiteit. Na de val van de Twin Towers 11 september 2001 veranderde zijn leven, werd hij journalist en radiopresentator. Hij werd lid van het Wetenschappelijk Panel voor onderzoek naar de ware gebeurtenissen op 11/9. Hij is mede-oprichter/lid van MUJCA Moslim-Joods-Christelijke Alliantie, gesticht in 2004 met het doel: verbeteren van de dialoog tussen deze verschillende geloven, het naast elkaar bestaan van deze geloven en begrip, dit in het licht van de gebeurtenissen van 11 september 2001. Dr. Kevin Barrett is Ph.D.Arabist-Islamoloog. Hij is in de VS een van de bekendste critici van de “Wereldoorlog tegen Terrorisme”. Hij kwam
vele malen op Fox, CNN, PBS e.a. nieuwsuitzendingen en schreef inspirerende stukken in de New York Times, Christian Science Monitor en Chicago Tribune. Hij gaf colleges aan universiteiten in San Francisco, Parijs en Wisconsin en schreef de boeken: Questioning the War on Terror: A Primer for Obama Voters en Truth Jihad: My Epic Struggle Against the 9/11 Big Lie.

Kevin Barrett: ”Westerse mensen weigeren te erkennen dat in de eerste plaats hun eigen arrogante interventies de onrust in de wereld veroorzaken. En hun voortdurende aanwezigheid maakt het erger. In de meeste van de 1300 jaar Islamitisch bestuur in het Midden Oosten was er weinig rivaliteit tussen Soennieten & Sjiieten, Moslims & Christenen, Moslims & Joden, Christenen & Joden. Er waren geen Irakezen die vochten tegen Koerden en mensen uit Koeweit, geen eindeloze burgeroorlogen in Libanon. Ja er waren zo nu en dan flitsen nationalisme, Egypte, Iran en Marokko ontwikkelden nationale identiteiten, maar dat was niets vergeleken bij de gewelddadige ultra-militaristische freefor-all politiek van Europa in de 19e eeuw, wat de planeet vergiftigde. Europese kolonisten verdeelden de bevolking van het Midden Oosten onder etnische en sektarische groeperingen en zette deze tegen elkaar op. Met name waren het de Fransen, die Alawieten en de Soenni-bevolking tegen elkaar opzetten in Syrië, en de Christelijke en Moslimbevolking tegen elkaar opzetten in Libanon. Britten en later Amerika & Vrienden hitsten mensen tegen elkaar op in o.a. Irak en Bahrein (en veel andere plaatsen). Tactiek: Verdeel en Heers met infiltranten, (economische) hitmen, snipers, psychologische oorlogvoering, oproer & contra-oproer, guerilla & contraguerilla, het beïnvloeden van
bevolkingsgroepen, enz. enz.”

Kevin Barrett schrijft verder: “Prins Bandar bin Sultan (1949) uit
Saoedie Arabië is een goede vriend van George W. Bush, wordt Bandar Bush genoemd. Bandar was lange tijd ambassadeur in de VS (1983-
2005), Generaal van de Nationale Saoedische Veiligheidsraad (2005-2015) en hoofd Geheime Dienst van Saoedi Arabië (2012-2014). Meteen na 9/11 moest al het luchtverkeer in de VS aan de grond blijven. De enige vliegtuigen met toestemming om te vliegen waren privé jets die Bush en Cheney hadden geregeld om Prins Bandar met de familie Bin Laden en andere Saudi’s het land uit te brengen voor ze door de FBI ondervraagd konden worden. Bewijsmateriaal suggereert dat Prins Bandar uitvoerend hoofd is van al-Qaeda, voormalige Arabische Moedjahedienstrijders. Volgens Kevin Barrett vechten deze door de CIA en de Mossad gesteunde al-Qaeda strijders nu in Syrië onder commando van Prins Bandar met de creatie van I.S. Kortom: Het gaat om Bandar in plaats van Osama Bin Laden”.

NB. Eind 2005 ging Prins Bandar naar Damascus voor een ontmoeting met president Bashar Assad. De gelauwerde journalist Seymour Hersh (geb. 1937) (rechts) meldde in 2007 in de “New Yorker” dat Bandar zijn geheime privé-ontmoetingen met President George W. Bush en Vicepresident Dick Cheney voortzette. Hersh beschreef Bandar als sleutel-architect van de Bush-politiek in Irak en het Midden Oosten. George Bush zei altijd al dat hij de President Assad van Syrië weg wilde hebben. Er is dus al jaren een politiek om Assad zwart te maken: hij zou een grote dictator zijn en iemand die oorlog voert tegen de eigen bevolking. Maar waar hebben we zoiets eerder gehoord?

Bekend is dat Prins Bandar een handje had in het “vergassen van de Syrische kinderen” en niet Assad. Een valse vlag-operatie. Maar iedereen in het Westen blijft Assad de schuld geven van terroristische operaties, ook Nederland: Assad moet weg en berecht worden. Dat is de eis. Maar ik denk nu aan de socialistisch-getinte presidenten in Zuid Amerika die allemaal op bloedige wijze plaats moesten maken voor door Amerika opgeleide dictators. Ook denk ik aan alle socialistisch getinte presidenten in Afrika en elders in de wereld die weg moesten en waar doctators voor in de plaats kwamen. En ik denk aan de populaire president Hugo Chavez (1954-2013) van Venezuela die bevriend was met Assad. Hoe kan die vriendschap? Ik roep journalisten op om dit verder te onderzoeken om meer zwartmakerij, meer oorlog en meer vluchtelingen te voorkomen.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Barrett, www.truthjihad.com, 9/11 truth vs. Takfiri terror, https://en.wikipedia.org/wiki/Bandar_bin_Sultan, https://nl.wikipedia.org/wiki/Seymour_Hersh, https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Hersh.

©Janneke Monshouwer

Uncategorized