Brazilië – Staatsgreep 1964 en 2016 | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Ik blijf nog bezig met Brazilië. Het laat me nog niet los., Dat komt omdat ik mailtjes krijg van iemand die in Brazilië woont, die vindt dat wij gebrainwasht zijn door de media…

De vraag is: wie is hier gebrainwasht en verkeerd voorgelicht inzake Brazilië? Zij of ik? Daarom ga ik het hele verhaal nog eens onderzoeken en op een rijtje zetten.

Wat er in Brazilië gebeurt doet me toch weer erg denken aan Operation CONDOR, waarbij een land met een sociaal/socialistisch/humaan president zich goed- of kwaadschiks dient te voegen naar wat de machthebbers willen. Ik citeer uit mijn boek ANDER NIEUWS deel 1 pag. 289:

Henry Kissinger

“Hierbij denk ik aan het beleid van Henry Kissinger, de Amerikaanse geheime diensten-expert die al generaties lang in opdracht van de Rockefeller’s een leidende en zeer dwingende rol speelt in de VS-buitenlandpolitiek en psychologische oorlogvoering. Van 1973-‘77 was hij minister van Buitenlandse Zaken van de VS. Hij had veel strategieën ontwikkeld met het doel dat de VS meer vat kon krijgen op zoveel mogelijk strategisch gelegen landen met waardevolle natuurlijke grondstoffen. Dit was toen onder het mom van: tegen het communisme. Daar trapte bijna iedereen in, ook West-Europese landen. Maar in feite is het: een land bezetten en koloniseren.

De VS wilde/wil eigenaar en baas zijn en blijven van de wereld, ze noemen dat Globalisering ofwel, “New world order”.

Steeds hield Kissinger hoge adviseursposities waardoor dit beleid verder werd doorgevoerd en zelfs “vervolmaakt”. De strategie was en is nog steeds, meestal in arme of nog onstabiele landen: veroorzaken van relletjes en opstanden, aanwakkeren van burgeroorlogen, plegen van een coup, en als een land democratisch is en sociaal (socialistisch) er een dictator neerzetten die naar de pijpen danst van de VS, kapitalisme (markteconomie) invoeren, de bevolking uitdunnen (dépopulatie, hierover schrijf ik uitgebreid in het boek “Duurzaam? Voeding, Gezondheid & Politiek”), het zich toe-eigenen van de grondstoffen, een militaire basis plaatsen o.a. met afluisterapparatuur (die systemen zijn steeds uitgebreid en verfijnd), burgers ronselen als soldaten, enz. Er zijn meer geraf-fineerdere manieren om een bevolking klein en slaafs te krijgen, iets wat ze willen, want dan kan een bevolking “beheerst” worden: via de voedsel en gezondheidsketen. Hierover schrijf ik later meer.

In Latijns Amerika kwamen landen onder controle van de VS door de volgende overnames en dictators die samenwerkten met de VS, o.a.:

  • 1954 Paraguay – Generaal Alfredo Stroessner (1912-2006) nam de macht in Paraguay. Hij bleef 35 jaar aan de macht
  • 1964 Brazilië – Militaire coup. De democratische en populaire regering van João Goulart919-1976) werd omvergeworpen. De militaire dictator Marshal Humberto de Alencar Castelo Branco (1897-1967) aan de macht.
  •  1971 Bolivia – Generaal Hugo Banzer (1926-2002) nam door coups de macht over in Bolivia van de geliefde socialistische President Juan Jose Torre, die later in 1976 in Buenos Aires is vermoord in “Operation Condor”.
  • 1972 Uruguay -1973 Chili – Militaire coup o.l.v. Generaal Augusto Pinochet (1915-2006) bombardeerden het presidentiële paleis La Moneda en de democratisch gekozen president Salvador Allende (1908-1973) werd afgezet. Hij stierf.
  • 1976 Argentinië – Militaire junta: Generaal Jorge Rafael Videla (1925- 2013) pleegde coup in Argentinië (na dood Juan Perón) na 2-jarig presidentschap van zijn weduwe Isabel Perón (geb. 1931). Na jarenlange opstanden en guerilla-aanvallen o.a. van de de “Tupamaros” die sociale hervormingen wilden implementeren, namen de militairen de macht. Sindsdien was daar een 12-jarige militaire regering.

Nadat Kissinger (de VS) met hulp van de CIA op die manier Latijns Amerika onder controle had begon hij: “Operation Condor“. Bovengenoemde landen werden zeer actieve leden van de (in feite) CIA-“Operatie Condor”. Henry Kissinger bemoeide zich veel met zijn kindje Operatie Condor, het super geheime CIA-project van onderdrukking en terreur van doodseskaders met chantage, sluipmoorden, aanslagen, ontvoeringen van mensen, alles in nauwe samenwerking met door de CIA opgeleide Geheime Diensten van Paraguay, Brazilië, Bolivia, Uruguay, Chili en Argentinië. Operatie Condor werd officieel ingevoerd in 1975, maar het was al decennialang voorbereid: veel van de betrokken militaire coupplegers en juntaleiders, de nieuwe anti-sociale dictators, waren al eerder door de CIA “geheadhunt” en verder opgeleid. Ze kregen training in intelligence en counter-intelligence aan de School of the Americas en psychologische oorlogsvoering. Hierin is Kissinger een expert, dat blijf ik herhalen en licht ik nader toe in mijn volgende boeken.

Met hulp van de CIA vormden genoemde landen eigen geheime diensten: in Chili DINA onder Pinochet en in Argentinië SIDE onder Videla, die de fronttroepen vormden van Operatie Condor. Hun beruchte dodenvluchten werden wijd gebruikt om lichamen te laten verdwij-nen van volwassenen en ook: baby’s. Op 22 december 1992 werden in Paraguay terror archives gevonden waarin het lot staat van duizenden heimelijk gekidnapte Latijns Amerikanen die gemarteld en gedood waren door geheime diensten van Argentinië, Bolivia, Brazilië, Chili, Paraguay en Uruguay. Sommige van deze lan-den gebruikten de gegevens om vroegere militairen te vervolgen. In die archieven is sprake van 50.000 vermoorde mensen, 30.000 “verdwenen” en 400.000 waren opgesloten. Vanwege de Argentijnse doodseskaders die naar die landen werden gestuurd heeft dit de naam: “Argentinië-methode” of Videla-methode.

Intussen werd onder Operation Charly de Argentinië-Videla-methode ook toegepast in Midden Amerika in:

  • Nicaragua vanaf 1976
  • Honduras vanaf 1979
  • El Salvador vanaf 1979 waarbij een Nederlandse filmploeg van IKON-TV is vermoord, collega’s van mij.
  • Guatemala vanaf
  • Peru en Ecuador hadden hetzelfde lot al ondergaan in respectievelijk 1968 en 1972. Zo werd het grootste deel van Zuid- en Midden Amerika afhankelijk (een “kolonie”) van de VS. Dit gebeurde ook met de meeste Afrikaanse landen (via de Afrikaanse Unie), de meeste West Europese landen (via de Europese Unie) en zoveel mogelijk landen in het Midden Oosten en in andere delen van de wereld: op weg naar de droom van een stelletje globalisten die de zg. vrijhandelsmark-ten en geldwereld beheersen en manipuleren. Ze willen de wereldheerschappij. Burgers worden behandeld als hun melkkoetje en slaafje.

Mijn droom is: Laten we ons uit dit systeem (ieder systeem) bevrijden en soeverein en onafhankelijk te worden.

Om helder te krijgen wat er vroeger gebeurd is in Brazilië, hoe in de 1960er jaren de coup was voorbereid, vind ik nu de volgende aanvullende gegevens:

Harold Geneen (1910 -1997), president van ITT International Telephone & Telegraph, nu ITT Corporation, een Amerikaanse multinational die zich in het begin bezighield met het maken van telecomnunicatieapparatuur, was bevriend met CIA-directeur John McCone (1902-1991), CIA directeur van 1961-65. Hierbij was hij Alan Dulles opgevolgd, die door President J.F. Kennedy was ontslagen. Volgens Daily Mail maakte John McCone ook deel uit van de “coverup” om informatie tegen te houden over de moord op Kennedy.

ITT had ook veel overzeese belangen. ITT had in Europa dochterorganisatiea in veel landen (telefoon). In Brazilië was ITT eigenaar van het telefoonbedrijf aldaar. Washington was bang dat de democratische, humane, sociale, socialistische president van Brazilië: João Goulart (1919-1976), president van 1961-64,dit telefoonbedrijf zou nationaliseren.

Brazilië heeft grote multinationale auto-bouwers op zijn territorium: Volkswagen, FIAT, Renault, Peugeot, Citroën, Chrysler, Mercedes-Benz, Hyundai en Toyota. Voorts heeft Brazilië 2.980 km pijplijnen voor ruwe olie; petroleum-producten 4.762 km; gas 4.246 km (1998). De vorige Braziliaanse president Juscelino Kubitschek de Oliveira (1902-76) (foto rechts), president van 1956-60 was een belangrijke stimulator van de bouw van snelwegen. Hij was ook verantwoordelijk voor de komst van grote autobouwers naar het land, Volkswagen, Ford en General Motors vestigden fabrieken in Brazilië tijdens zijn presidentschap, en de bouw van snelwegen was hierin een grote stimulans. President Juscelino Kubitschek de Oliveira had nog een enorm project: de bouw van de nieuwe hoofdstad van Brazilië: Brasilia.

Preciese informatie over de rol van ITT bij de coup van Brazilië is nog niet bekend. Ook niet de rol van andere grote multinationals. Wel bekend is: ITT had ook zo’n $200 miljoen aan investeringen in Chili. Onder het leiderschap van Harold Geneen sluisde ITT $350.000 naar Jorge Alessandri, de tegenstander van president Salvador Allende (1908-1973). Uit geheime CIA documenten, die in 2000 zijn vrijgegeven, wordt gesuggereerd dat ITT de tegenstanders van de regering van Salvador Allende hielp bij het voorbereiden van de militaire coup. Dus ja, wat ITT bij “Operation Condor” nog meer heeft gedaan is nog niet boven water.

Na Kennedy’s dood voerde de CIA psyops uit (psychologische oorlogvoering operaties) tegen João Goulart. Dat gebeurde door middel van: karaktermoord, geld pompen in oppositiegroepen, en het inroepen van hulp van “USAID” Agency voor International Development” en de “AFL-CIO” American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, een nationaal centrum voor vakbonden en de grootste federatie van vakbonden in de VS.

President Kennedy had in 1961 USAID opgericht voor goede doelen: hulp en bijstand na rampen, hulp en bijstand bij armoede, na Disaster relief, technische samenwerking bij globale zaken zoals het milieu, bilaterale belangen van de VS en socio-economische ontwikkeling. Maar zoals het met iedere (vooral wereldwijde) organisatie is, zoiets kan ook misbruikt worden voor duistere zaken.

De Amerikaanse historicus en journalist William Blum (geb. 1933) zei dat USAID in de 1960er en begin 1970er jaren nauw samenwerkte met de CIA en dat CIA-agenten in het buitenland vaak undercover werkten onder de vlag van USAID. Het “Office of Public Safety” uit de 1960er jaren, een onderdeel van USAID, zou gediend hebben als een front voor het trainen van de buitenlandse politie in counter insurgency (oproer) methoden, inclusief folter-technieken. Dit wordt vaak gebruikt om een land te “destabiliseren” en “rijp” te maken voor een coup of een oorlog. Meestal als zo’n instituut is opgeheven, dan gaat het werk in het geheim door onder een andere naam.

Zie ook het boek van William Blum “The CIA: Forgotten History” 1986 Uitg. Zed Books ISBN-10: 0862324807 ISBN-13: 978-0862324803

Sinds de staatsgreep in Brazilië in 1964 en het militaire dictatorschap van Humberto de Alencar Castelo Branco, leefde president João Goulart in ballingschap. Op 6 december 1976 werd João Goulart dood aangetroffen in zijn appartement in Argentinië. Op 26 april 2000 verklaarde Leonel Brizolade, v/h gouverneur van Rio Grande do Sul en Rio de Janeiro, dat de oud-presidenten van Brazilië João Goulart (24ste president van Brazilië van 1961-64 en Juscelino Kubitschek (21ste president van Brazilië van 1956-61) waren vermoord in het kader van Operation Condor, waarbij hij verzocht om een onderzoek naar hun dood. Maar dat werd geweigerd. Er werd gesteld dat ze stierven resp. door een hartaanval en een auto-ongeluk.

CIA-hoofd John McCone trad een paar jaar later in dienst van ITT.

Het militaire dictatorschap in Brazilië duurde tot 1985 (zegt men), maar João Goulart, de 24ste president van Brazilië tot 1964 wordt beschouwd als de laatste democratische, sociale, humane socialistische president van Brazilië van de vorige eeuw.

Tot na 39 jaar: in 2003 werd Luiz Inácio Lula da Silva (‘Lula’) (geb. 1945) de 35ste president van Brazilië van 2003-2011. Lula, die leider was van de arbeiderspartij PT (Partido dos Trabalhadores) was met ca. 61% van de stemmen gekozen tot president en was daarmee de eerste democratische, sociale, humane, socialistische president van Brazilië.

Brazilie had dus met de voormalige vakbondsleider Lula haar soevereiniteit in 2003 terug genomen. Lula was president van 2003-11. Daarna zaten zijn 2 ambtstermijnen erop. In 2011 werd hij opgevolgd door:

Dilma Vana Rousseff (geb. 1947) de 36ste president van Brazilië. Daarvóór was ze op verzoek van President Lula minister van Energie

(2002-2005) en vervolgens de stafchef van president Lula van 2005-2010. Zij was president vanaf 2011. In januari 2015 begon haar 2e ambtstermijn. Dilma Rousseff werd in haar jeugd socialistisch. Na de coup van 1964 nam ze deel aan socialistische burger-guerrillagroepen tegen het militaire dictatorschap. In 1970 werd de toen 23-jarige Dilma Rousseff berecht door de militaire rechtbank, waar ze werd veroordeeld voor bekentenissen, die ze aflegde na 22 dagen folteringen. Zij heeft echter nooit namen genoemd. Op die rechtszitting weigerde zij haar rechters aan te kijken. Die rechters verborgen daarentegen hun aangezicht voor de buitenlandse fotografen (Public Domain)

Na haar vrijlating bouwde ze haar leven op in Porto Alegre, samen met Carlos Araújo, die 30 jaar lang haar echtgenoot zou zijn. Beiden hielpen ze bij de oprichting van de Democratic Labour Party (PDT) in 1979 in Rio Grande do Sul, waarbij ze meededen in verkiezingscampagnes. Jaren later in 2000 verliet ze de PDT en voegde zich bij de Arbeiders Partij PT (Workers’ Party).

Bij de beëdiging van Dilma Rousseff (67) voor een 2e ambtstermijn zei ze in haar toespraak voor het parlement in Brasilia dat in het grootste land van Zuid-Amerika (Brazilië!) voor het eerst een generatie opgroeit die geen honger heeft gekend.

Rousseff en haar voorganger president Lula, beiden van de Arbeiderspartij die Brazilië sinds 2003 regeert, hebben veel gedaan aan armoedebestrijding. In haar 2e ambtstermijn wil Rousseff corruptie bestrijden en voor meer investeringen zorgen om de economie een impuls te geven. Ook wil zij de relatie met de VS verbeteren. Die was in 2013 bekoeld toen bekend werd dat de Amerikaanse geheime dienst NSA haar had bespioneerd. Rousseff zegde daarop een gepland bezoek aan haar Amerikaanse ambtgenoot Barack Obama af.

Over de rol van Brazilië als BRICS-land schreef ik al in een vorig artikel. Het zou goed kunnen dat de groeiende kracht van de BRICSlanden een grote bedreiging vormen voor de heersende macht, zoals de Amerikaanse Donald Trump op 27 april 2016 zei in een speech, dat de VS de dominante, leidende rol in de wereld hoort te hebben en te houden… Donald Trump sprak woorden die ik al 50 jaar hoor. Hieruit blijkt dat hij de woorden vertolkt en de agenda volgt van de heersende elite. Zo kom ik weer terug op wat in in het begin van dit artikel schreef: De VS wil eigenaar en baas zijn en blijven van de wereld, ze noemen dat “Globalisering”, “New world order”.

Het valt me op dat ook de BRICS-landen Rusland met president Poetin en China met president Xi Jinping worden zwartgemaakt (karaktermoord). En de kracht van Brazilië plus haar lidmaatschap van de BRICS-landen wordt dus kennelijk al een poos onderuit gehaald met dit resultaat:

Een bericht in DeWereldMorgen.be: van Lode Vanoost dinsdag 19 april 2016:

Afzetting president Brazilië is staatsgreep “Mogelijke afzetting van president Dilma Rousseff van Brazilië komt dichterbij met de goedkeuring van een eerste motie op 17 april. Een groot deel van de leden van dat parlement wordt vervolgd voor corruptie. President Rousseff is nergens bij deze corruptie betrokken. Vreemd genoeg is zij het die nu dreigt afgezet te worden.

Zondag 17 april kwam de Braziliaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers samen in een speciaal bijeengeroepen plenaire zitting om te stemmen over een motie van een speciale parlementscommissie. Die heeft geoordeeld dat er gronden zijn voor de afzetting van president Dilma Rousseff. De motie behaalde de vereiste tweederde van alle stemmen (367 op 513). Daardoor wordt de Senaat automatisch verplicht om binnen een aantal weken eveneens te stemmen voor het begin van een onderzoek over eventuele afzetting van president Dilma Rousseff. In de Senaat is slechts de helft plus één (41 op 81) van alle stemmen nodig. Eenmaal dat daar ook goedgekeurd moet de president gedurende 180 dagen al haar bevoegdheden afstaan aan de vice-president.

Volgens de Braziliaanse wetgeving is het mogelijk een verkozen en zetelend president af te zetten als die door een parlementaire onderzoekscommissie wordt schuldig bevonden aan ‘ernstige misdrijven’. Maar er is geen sprake van een misdrijf.

Eduardo Cunha, voorzitter van de Braziliaanse Kamer van Volksvertegenwoordigers is betrokken bij corruptie in Petrobras, heeft Zwitserse rekeningen én staat op de lijst van de Panama Papers. Hjj leidt de strijd tegen president Dilma Rousseff. (exame. abril.com.br)

Een punt is dat als na een paar jaar de 2e termijn van Dilma Rousseff erop zit, en dan kan Luiz Inácio Lula da Silva (‘Lula’) (geb.1945) weer opnieuw meedoen aan de verkiezingen. Het ziet ernaar uit dat er nu na 52 jaar een herhaling plaatsvindt van de coup in 1964. Maar dan psychologische oorlogvoering op een nieuwe manier. En daarbij ook weer op de al-oude manier: karaktermoord, geld pompen in oppositie-groepen, en het inroepen van hulp van organisaties als “USAID” Agency voor International Development” en de “AFL-CIO” American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, een nationaal centrum voor vakbonden en de grootste federatie van vakbonden in de VS. En welke multinationals spelen hierbij een rol? Een nieuwe

Operation Condor? waarvan de meeste gegevens nog boven tafel moeten komen en die ik nog steeds aan het verwerken ben?

© Janneke Monshouwer, ANDER NIEUWS

https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Geneen, https://en.wikipedia.org/wiki/João_Goulart, https:// en.wikipedia.org/wiki/Juscelino_Kubitschek, https://en.wikipedia.org/wiki/ United_States_Agency_for_International_Development, https://en.wikipedia.org/wiki/AFL–CIO, https://en.wikipedia.org/wiki/William_Blum, https://en.wikipedia.org/wiki/ Luiz_Inácio_Lula_da_Silva, https://en.wikipedia.org/wiki/Dilma_Rousseff, www.nu.nl/buitenland/ 3965313/dilma-rousseff-beedigd-tweede-ambtstermijn-in-brazilie.html, www.dewereldmorgen.be/ artikel/2016/04/19/afzetting-president-brazilie-is-staatsgreep.

Uncategorized