“URA” Rentevrij geldsysteem | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De enige die iets waarde kan geven zijn wijzelf. Iets krijgt pas waarde wanneer wij het door onze handen hebben laten gaan. Neem bijvoorbeeld goud. Goud is niets waard als het in de grond zit. Pas als wij het met uren en arbeid uit de grond halen krijgt het waarde. Via uren-arbeid produceren wij artikelen voor onszelf en elkaar. Daarna drukken wij de uren-arbeid uit in het waarderuilmiddel geld.

De waarde van een potje jam

Ook bij een potje jam wordt de waarde bepaald door de uren en arbeid die er in een potje jam zitten. Het fruit wordt geplukt en dat kost uren en arbeid. De machines die de jam maken, hebben ook een waarde die is bepaald door uren en arbeid. Deze waarde (investering) wordt in elk potje jam voor een gedeelte meegenomen. De grondstoffen om de machine te maken hebben ook een waarde, doordat ze met uren en arbeid uit de grond zijn gehaald.

Toch is dit potje jam onderhevig aan prijsstijgingen. Elk jaar wordt het potje jam, dat met dezelfde uren en arbeid (onze uren en arbeid) wordt gemaakt duurder. De reden voor het duurder worden zit hem niet in de uren en arbeid, maar in ons geld dat via inflatie minder waard wordt. Zodra we inzoomen op prijsstijgingen, dan zien we ook nog eens, dat bedrijven rente op rente moeten betalen op hun leningen. Het onderstaande voorbeeld geeft ons huidige systeem eenvoudig weer.

Voorbeeld op onbewoond eiland

Ons huidige geldsysteem is gebaseerd op schuld en rente. Zonder schuldcreatie zou er geen geld in omloop zijn. In het volgende vereenvoudigde verhaal wordt ons huidige systeem uitgelegd. Op een eiland wonen 10 personen. Op een zeker moment introduceert een op bezoek zijnde bankier aan de eilandbewoners geld als een zeer handig ruilmiddel. Hij leent elk persoon 100 eenheden uit. Er zijn dus 1000 eenheden in omloop. Voor het gebruik van het geld vraagt hij 5% rente per jaar. Aan het einde van het jaar moet dus iedereen 5 eenheden terugbetalen.

Omdat er maar 1000 eenheden in omloop zijn en de bankier 50 eenheden rente ontvangt, zijn er aan het einde van het jaar nog maar 950 eenheden in omloop. Daar ontstaat voor het eerst een tekort aan de in omloop gebrachte (ruil)eenheden. Om weer op 1000 eenheden te komen, leent de bankier opnieuw 50 eenheden geld uit. Hij leent dus steeds opnieuw geld uit. Het gevolg is dat er onder de 10 eilandbewoners steeds meer schuld op schuld en rente op rente wordt gecreëerd. Dat gaat heel lang goed, maar er ontstaan uiteindelijk bubbels en crisissen zoals we nu kennen.

De URA munt

De munt die wij in besloten coöperatieve kring gaan gebruiken heet URA. Het ligt in de verwachtingen dat de URA uiteindelijk de nationale munt van Nederland wordt. Het is ons nieuwe goud dat stabiel en waardevast is. De URA is namelijk gekoppeld aan Uren en Arbeid. Een uur aan arbeid die vandaag gemaakt wordt, is over 10 jaar nog steeds één uur aan arbeid. De URA is daarmee waardevaster dan goud. Dit komt doordat alle investeringen onder en met de URA in de reële economie worden geplaatst. Deze geven financieel, ecologisch, emotioneel en sociaal rendement (f.e.e.s) op kapitaal.

Het betreft investeringen in grondstoffen, rechtvaardig ondernemen, biologische voedingsmiddelen, natuurkrachten, vastgoed, zuiver water en mensen. Deze investeringen zijn dienstbaar aan de mens die ze altijd blijft gebruiken. In de beginfase kunnen inkomende euro’s één op één worden omgeruild naar URA’s. Ook via deze weg wordt met de URA geïnvesteerd in rechtvaardige duurzame investeringsprogramma’s die, omwille van de euro inflatie, een f.e.e.s rendement op kapitaal geven. De Blije B Leden kunnen overal in euro’s en URA’s betalen via internet, mobiel, pinpas of chipknip.

De werking van de URA in de praktijk

 Indien de mensen het wensen, wordt de lokale munt URA uiteindelijk een nationale munt. Dat betekent dat de werking van de URA onderhevig is aan verschillende fases, zodat de URA kan doorgroeien tot een volwassen munt.

Eerste fase

In de eerste fase worden inkomende euro’s kosteloos 1 op 1 omgeruild naar URA’s. Deze URA’s kunnen in de besloten coöperatieve kring worden besteed. De ingeleverde euro’s worden geïnvesteerd in onder andere grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen. Op dat moment ontstaat er een onderliggende waarde (dekking) bij de aangeschafte URA’s. Alle in de kring circulerende URA’s worden dus gedekt door een onderliggende waarde, die uiteindelijk te herleiden is naar Uren ARbeid. Het gehele URA systeem werkt rentevrij.

Mensen kennen een waarde toe aan iets dat ze onderling vertrouwen. In die lijn is ervoor gekozen om de URA een onderliggende waarde te geven. Mensen blijven deze onderliggende waarden altijd gebruiken. En ze zijn niet onderhevig aan rente en inflatie. De zon is de zon en katoen is katoen. In die zin wordt ook de term ‘waardevast’ voor de URA gebruikt. Als er straks meer euro’s in de URA gaan, dan is dit te wijten aan de inflatie en renteheffingen op de euro. Meer info.

Binnen de besloten coöperatieve kring, wisselen de leden hun producten en diensten direct uit, of via de bedrijvengids, marktplaats en het inkoopcollectief. Via het gecentraliseerde administratie systeem worden alle URA’s bij- en afgeschreven. Leden kunnen hun vraag en aanbod van producten en diensten ook buiten de besloten kring aanbieden. Bij bestedingen buiten de kring, kunnen URA’s worden omgezet naar euro’s. De omwisselkosten zijn 1%. Bij bedragen vanaf € 250 is de omwisseltijd, gelijk het op factuur kopen, 1 tot 4 weken. Deze tijd is nodig om de onderliggende waarde van de URA weer om te zetten naar euro’s.

Tweede fase

Naarmate de omzet van euro’s naar URA’s stijgt, groeit ook het collectief investeringsprogramma van de onderliggende waarden. Het mandje van investeringen in grondstoffen, natuurkrachten, rechtvaardig ondernemen en mensen is niet alleen waardevast, het zal ook rendement opleveren. Voor de URA is dat fase 2. De waarde van de URA zal gaan stijgen ten opzichte van de euro. Het 1 op 1 omwisselen van euro’s naar URA’s en andersom is dan niet meer mogelijk. Vanaf dat moment wordt er gewerkt met ‘realtime’ omwisselkoersen, op basis van het mandje met onderliggende waarden t.o.v. de euro. Voordelen zijn:

•    Bij digitale euro betalingen ziet men gaandeweg minder URA’s van zijn rekening afgeschreven.
•    De uit het niets gecreëerde euro gebaseerd op schulden, zal via de URA een reële waarde krijgen.

Derde fase

Zodra de euro in hyperinflatie zit of crasht zal (bijna) niemand meer zijn URA’s willen omwisselen naar euro’s. Op dat moment ontkoppelen we de URA van de euro en zitten we in fase 3. De geld- creatie kan dan plaatsvinden, op basis van productie (uren-arbeid) i.p.v. schuld (huidige). Dat kan geschieden binnen een landelijke coöperatie, die onder volledige controle en beheer staat van de samenleving. Meer info.

De omvang en groei van geldschepping wordt gemonitord en in balans gehouden t.o.v. het Bruto Binnenlands Product (BBP). Zo blijft de benodigde geldhoeveelheid optimaal aanwezig, als ruilmiddel voor alles wat wij als samenlevingen willen uitwisselen aan producten en diensten. Het geld wordt rentevrij uitgegeven. We stappen dan, voor zover nog niet aanwezig, volledig over naar een circulaire economie.

Via de Algemene Ledenvergadering van de landelijke coöperatie, zullen we een herwaardering van Uren en ARbeid (URA) afspreken met alle betrokken leden. Hoeveel URA gaat een tuinman of piloot per uur verdienen? Wat krijgt een vuilnisman? Een dokter? Dat bepalen we gezamenlijk, zodat er een goede (waarde) herwaardering is van de URA per beroepengroep. Als je alles afpelt:

De URA ontleent zijn waarde aan de productie die wij zelf leveren in uren en arbeid. In De 12 punten van verandering valt onder de punten: 3, 4, 5, 6 en 11 in het groot te lezen wat wij in het klein gaan doen via de coöperatie. Buitenom een herwaardering van uren en arbeid per beroepengroep, komt er ook een algehele winstdeling, (rendement op kapitaal) voor alle coöperatie certificaathouders. Zo heeft iedereen er belang bij dat de coöperatie in al zijn disciplines optimaal functioneert. De URA is niet ultiem, maar slaat met haar mogelijkheden, wel een brug naar een nieuw systeem waar contant geld weer gangbaar is.

Oplossing voor de euro

Geef de euro een onderliggende waarde via een mandje van valuta’s. Deze zijn afkomstig uit elk EU land dat (wederom) een eigen munt heeft. Voor Nederland en/of de Benelux kan dit de URA zijn. Ieder EU land heeft zo een eigen economische waarde en tempo. Mondiaal staat de EU dan tevens sterker met een stabiele euro. Dit kan overigens uitsluitend goed werken als het: Van, voor en door de mensen is. De mens is namelijk zelf de onderliggende waarde.

“De URA beschermt het vermogen tegen geldontwaarding en geeft variabel rendement”

Bron: DeBlijeB.nl

Uncategorized