Meer over De Vrije Media | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

28 september 2016, de datum waarop Coöperatie De Vrije Media UA de website publiceert komt snel dichterbij. Het artikel dat over De Vrije Media op dit blog werd geplaatst heeft veel positieve reacties teweeggebracht. We zien daardoor de toekomst van dit baanbrekende initiatief met vertrouwen tegemoet. Er waren ook vragen waaruit interesse bleek, maar ook onduidelijkheden. Een paar terugkerende vragen worden hieronder beantwoord.

Waarom een coöperatie?

De oprichters hebben voor deze vorm gekozen, omdat samenwerken en gedeelde verantwoordelijkheid belangrijk zijn in deze tijd, waarin verandering een noodzaak is geworden. De leden dragen met elkaar De Vrije Media. Initiatieven zoals deze staan al snel onder (te) grote druk als hierin een paar mensen centraal in staan. Hoe breder het draagvlak, hoe groter de kans van slagen. Er komt geen hiërarchie, geen top-down benadering in de ouderwetse trant van “wij weten wat goed voor jullie is”, maar een initiatief van onderen op. De mening van de leden zal daarom ook regelmatig worden geraadpleegd over meerdere onderwerpen, zoals aan welke thema’s aandacht wordt besteed, met welke professionals De Vrije Media een samenwerking aangaat en of het nieuws wordt gedeeld met de collega’s op internet en zo ja tegen welke voorwaarden. Het democratisch principe van de meerderheid beslist zal worden geëerbiedigd. Ook de hoogte van de contributie zal besproken worden in de ledenvergadering.

Hoe hoog is de contributie en wat wordt er met het geld gedaan?

De oprichters hebben tot een contributie van 10 euro per maand besloten. Dit is 120 euro per jaar. Voor dit geld wil De Vrije Media veel doen. Er wordt een internationaal netwerk opgebouwd van met De Vrije Media samenwerkende correspondenten, documentairemakers, journalisten, auteurs, wetenschappelijk onderzoekers en instituten die de doelstelling van De Vrije Media onderschrijven. Het maken van professionele, betrouwbare , goed onderbouwde, informatieve producties, zoals artikelen, video’s, onderzoeksrapporten, interviews kosten geld. Zeker als daarvoor beroep wordt gedaan op bijvoorbeeld laboratoria om de samenstelling van de uitlaatgassen van vliegtuigen (chemtrails) op een wetenschappelijk verantwoorde manier te meten, wetenschappelijke instituten die een diepgaand onderzoek doen naar bijvoorbeeld de pensioenfondsen, de samenstelling van vaccinaties, het (onvrijwillige) donorschap, de werking van ‘alternatieve’ geneesmiddelen enz. enz.. Teveel om op te noemen. De ambitie van De Vrije Media reikt ver en het aantal leden bepaalt hoever kan worden gesprongen.

Hoe verantwoordt De Vrije Media zich voor de financiële gang van zaken?

In de ledenvergadering die jaarlijks wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het vorige volledige boekjaar, wordt het financiële jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Het bestuur geeft tijdens de vergadering antwoord  op vragen van de leden naar aanleiding van het jaarverslag.

Coöperatie De Vrije Media UA is een ledenorganisatie;
de leden vormen een paraplu boven De Vrije Media.

Wat betekent UA?

UA betekent uitgesloten aansprakelijkheid. De leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor financiële verliezen en tekorten van de Coöperatie. Hiervoor is gekozen om de leden te beschermen en een belangrijk bezwaar om lid te worden op voorhand weg te nemen.

In eerste instantie draait het om Irma Schiffers en Ad Broere?

Ad Broere

Irma Schiffers

Het vertrekpunt ligt bij de twee bewogen en gemotiveerde duizendpoten Irma en Ad. Beide zijn ze al lang actief om mensen te informeren over wat ze onderzoeken, om de desinformatie/misinformatie van de mainstreammedia te debunken en om het bewustwordingsproces mee te ondersteunen. Hierbij lopen zowel Irma als Ad tegen de grenzen van hun kunnen aan. Zowel de energie als de middelen leggen beperkingen op. Met meer middelen kunnen ze dieper in de ‘rabbithole’ duiken, waardoor hun publicaties nog meer worden onderbouwd. Dit is een plus, maar niet het doel. Het doel is, dat de leden het Irma en Ad mogelijk maken om uit het centrum te stappen en een grote groep van professionals, wereldwijd, het werk te laten doen. Dan wordt Coöperatie De Vrije Media het initiatief waarvoor het bedoeld is en speelt het de voortrekkersrol die de internetmedia betrouwbaarder gaat maken dan de mainstreammedia. We zitten op het juiste spoor als niemand meer het ‘conspiracy etiket’ op het werk van De Vrije Media DURFT te plakken en de publicaties op alle niveau’s van de samenleving serieus worden genomen.

Met wie wil De Vrije Media samenwerken? Noem eens namen…

Er zijn journalisten, onderzoekers, instituten, nieuwsmedia die op het internet een goede naam hebben opgebouwd, bijvoorbeeld James Corbett, Paul Graig Roberts, F. William Engdahl, Global Research, WantToKnow en WeAreChange, Follow The Money, om er enkele te noemen. Coöperatie De Vrije Media streeft naar een collegiale samenwerking met deze professionals en instituten. Het betekent niet dat de informatie van anderen klakkeloos wordt overgenomen. Het wordt toegepast bij eigen onderzoek, met bronvermelding als er uit het werk van anderen wordt geciteerd. Verder zal worden ervaren welke journalisten, zoals Arnold Karskens,  zich durven te verbinden met De Vrije Media. We zullen zien. In elk geval sluiten we niemand uit, die de doelstellingen van De Vrije Media onderschrijft en die de kwaliteiten heeft om toegevoegde waarde te kunnen leveren.

Bij hoeveel leden is er een voldoende basis om succesvol te kunnen zijn?

Om echt te kunnen waarmaken wat De Vrije Media voor ogen heeft, zijn er minimaal 10.000 leden nodig. Dit aantal legt de vereiste basis dat er voor alle producties die De Vrije Media gaat maken voldoende financiële middelen beschikbaar zijn.

En als het ledenaantal op een lager niveau blijft steken?

De oprichters, Irma Schiffers en Ad Broere zetten zich twee jaar ervoor in om De Vrije Media op het gewenste niveau te brengen. Mocht dit niet lukken dan wordt aan de ledenvergadering voorgelegd wat het vervolg zal zijn.

Hoe kan ik mij aanmelden als lid?

Op de website, die op 28 september 2016 zal worden gepubliceerd, staat een link naar een aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap van De Vrije Media. Alleen personen kunnen lid worden van De Vrije Media. Bedrijven en instellingen, die sympathiseren met de doelstellingen van De Vrije Media kunnen geheel vrijblijvend een donatie storten -evenals particulieren trouwens- op NL67TRIO0391208659 ten name van Coöperatie De Vrije Media UA.

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Uncategorized