Werkende klasse won de presidentsverkiezing | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De verkiezingen in de VS zijn historisch omdat de Amerikaanse bevolking in staat is gebleken om de oligarchen te verslaan. Hillary Clinton, een agent voor de Oligarchie, is verslagen ondanks de kwaadaardige mediacampagne tegen Donald Trump. Dit toont aan dat de media en de gevestigde orde van de politieke partijen niet langer het vertrouwen heeft van de Amerikaanse bevolking.

Dat kunnen we zien wanneer Trump in staat is om een regering te vormen, die hem zal dienen om zijn doelen op de Amerikaanse banenmarkt te realiseren en ook vriendelijke en respectvolle relaties met Rusland, China, Syrië, en Iran te herstellen.

Het valt nog te bezien hoe de oligarchie zal reageren op de overwinning van Trump. Wall Street en de Federal Reserve kunnen een economische crisis veroorzaken om Trump in de verdediging te drijven, en ze kunnen die crisis aanwenden om Trump zover te krijgen dat hij één van hen als Minister van Financiën aanstelt. Corrupte agenten binnen de CIA en het Pentagon kunnen een false flag-aanval veroorzaken die de vriendschappelijke relaties met Rusland kunnen verstoren. Trump zou een fout kunnen maken door neoconservatieven in zijn regering op te nemen.

Met Trump is er op zijn minst enige hoop. Tenzij Trump gaat worden belemmerd door een negatief publiek oordeel over de overeenkomsten die hij gaat sluiten en door obstakels die hem in de weg zouden kunnen worden gelegd, kunnen we verwachten dat er een einde komt aan het door Washington georkestreerde conflict met Rusland.  De Amerikaanse raketten aan de grens van Rusland met Polen en Roemenië kunnen worden verwijderd, er kan een einde komen aan het conflict in Oekraïne, en ook een einde aan de pogingen van Washington om de regering in Syrië omver te werpen.

Hoe dan ook, successen als deze impliceren het verslaan van de oligarchie in de VS. Ondanks dat Trump Hillary heeft verslagen, bestaat de oligarchie nog steeds en deze is ook nog steeds machtig.
Trump zei dat hij niet langer heil ziet in NATO, 25 jaar na het uiteenvallen van de Sovjet Unie. Als hij bij zijn standpunt blijft, betekent dat een grote politieke verandering voor Washingtons EU vazallen. De vijandigheid richting Rusland vanuit de huidige EU en van NATO-officials zal moeten verdwijnen. De Duitse kanselier Merkel zal haar speerpunten moeten veranderen of ze zal worden vervangen. NATO-Secretaris Generaal Jens Stoltenberg zal moeten worden ontslagen.

We weten niet wie Trump in zijn regering zal opnemen. Het lijkt erop dat hij nog onbekend is met de diverse mogelijkheden en hun posities bij bepaalde thema’s. Het hangt er echt vanaf wie Trump zal adviseren en welk advies ze hem zullen geven. Wanneer we eenmaal zijn regering te zien krijgen, zullen we weten of we hoop kunnen hebben op de veranderingen, die nu binnen bereik liggen.

Wanneer de oligarchie niet in staat zal zijn om Trump onder controle te krijgen en hij succesvol zal zijn met het terugdringen van de macht en het budget van het militaire apparaat en het veiligheidscomplex en wanneer hij in staat is om de financiële sector politiek verantwoordelijk te stellen, dan zou Trump weleens koud kunnen worden gemaakt.

Trump zei dat hij Hillary naar de gevangenis zou sturen. Hij zou haar eerst voor het gerecht moeten dagen samen met alle neoconservatieven. Dat zou de weg vrijmaken voor vrede met de twee andere nucleaire grootmachten waarover de neoconservatieven heerschappij willen hebben. Hoewel de neoconservatieven nog steeds contacten hebben in de geheime ‘deep state’; het zou het moeilijk maken voor dit ongedierte om false flag-operaties te organiseren of een moord te plegen. Corrupte elementen in het leger/security complex zouden nog steeds een moord kunnen uitvoeren, maar zonder neocons in de regering zou het afdekken daarvan wel moeilijker zijn.

Trump heeft meer begrip en inzicht dan zijn opponenten zich realiseren. Voor een man zoals Trump die risico’s neemt met zoveel machtige vijanden, door zijn rijkdom op spel te zetten en door het risico te accpeteren dat hij zijn reputatie kwijt kon raken, moet hij hebben geweten dat de ontevredenheid met het huidige establishment zo groot was, dat hij kans had om als president te worden gekozen.

We zullen niets zeker weten totdat we zien wie de ministers en staatssecretarissen zijn. Als dit weer de bekende namen zijn, dan zullen we weten dat Trump te pakken is genomen.

Een gunstig bijkomend feit van deze verkiezingen is dat de media in de VS totaal in diskrediet zijn gebracht. De media hebben voorspeld dat het een gemakkelijke overwinning zou worden voor Hillary en zelfs ook de controle van de Democratische Partij over de Senaat in de VS.  Maar zelfs nog belangrijker dan het verlies van invloed van en vertrouwen in de media, is dat ondanks de kwaadaardige mediacampagne tegen Trump gedurende de presidentiële voorverkiezingen en de presidentiële campagne, de media geen enkel effect hebben gehad met uitzondering van de Noordoost- en Westkust, de  thuisbasis van de één procent. De rest van het land heeft de druk van de vooringenomen media genegeerd.

Ik had niet gedacht dat de oligarchie Trump zou toestaan om te winnen. Maar goed, het lijkt erop dat de oligarchen werden misleid door hun eigen media propaganda. Verzekerd van het feit dat Hillary de absolute winnaar zou zijn, waren ze niet erop voorbereid om hun plannen om de verkiezingen te stelen, ook ten uitvoer te brengen.

Hillary ligt eruit, maar de oligarchen niet. Als Trump wordt geadviseerd om zich te verzoenen, zijn hand uit te steken, en bij de samenstelling van zijn regering de gevestigde orde te betrekken, dan zal het Amerikaanse volk opnieuw worden ontgoocheld. In een land waarin alle instellingen zo volledig corrupt zijn gemaakt door de oligarchie, is het moeilijk om echte verandering te bewerkstelligen zonder bloedvergieten.

© Paul Craig Roberts

Vertaling: Irma Schiffers

Bron: De Vrije Media

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Uncategorized