Inkomenssubsidie: een noodzakelijke, tijdelijke oplossing | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Het uitgangspunt voor een onvoorwaardelijke inkomenssubsidie is, dat iedereen recht heeft op een materieel menswaardig bestaan. Van tijd tot tijd sijpelen er berichten door in de media, die iets onthullen van de werkelijkheid met betrekking tot inkomens en lasten. Er is sprake van toenemende armoede in Nederland, ondanks de economische groei waarvan het Centraal Planbureau gewag maakt. De conclusie is eenvoudig, de groei komt niet ten goede aan veel Nederlandse huishoudens.

Hoe is de inkomenssituatie in Nederland? Voor een antwoord op die vraag is er het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS publiceert met een zekere vertraging gegevens over inkomens en vermogens van huishoudens en van individuen. Het is opmerkelijk dat de meest recente cijfermatige informatie die het CBS biedt van 2014 is. Opmerkelijk, omdat het februari 2017 is en omdat de verkiezingen voor de deur staan. De informatie van 2015 zou tenminste beschikbaar moeten zijn.

De weergave van de inkomensverdeling in de tabel hieronder is gebaseerd op:

Besteedbare inkomens per maand

  • Indeling van de bijna 7,6 miljoen Nederlandse huishoudens in groepen.
  • Groep 1 heeft het laagste besteedbare maandinkomen.
  • Groep 10 heeft het hoogste besteedbare maandinkomen.
  • De bron van de cijfers is het CBS.
  • De inkomensverdeling is weergeven voor de situatie zoals die in 2014 was
  • Besteedbaar inkomen is bruto-inkomen min belastingen en premies die door de belastingdienst worden geheven.
  • Huishoudens zijn alleenstaanden, samenwonenden zonder kinderen en gezinnen met kinderen.

In het jargon wordt dit ‘helikoptergeld’ genoemd, waarmee beeldend tot uitdrukking wordt gebracht dat het als manna uit de hemel wordt uitgestrooid vanuit een helikopter

Lees verder op: De Vrije Media

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Uncategorized