Met uw hulp zet 'De Vrije Media' onafhankelijke journalisten aan het werk | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Er zijn veel onderwerpen die ons allen aangaan en waarvan velen het idee hebben dat de media onvoldoende informatie geven of informatie achterhouden. Een voorbeeld hiervan is de berichtgeving over ‘hoe goed het gaat met de economie’: ‘De werkloosheid daalt, er komen steeds meer banen bij, de huizenmarkt zit in de lift en het vertrouwen onder consumenten en producenten blijft stijgen.’  Toch ervaren veel Nederlanders het tegendeel, de lasten stijgen veel harder dan de lonen, het aantal probleemgevallen van mensen met betalingsachterstanden neemt toe en ook de armoede is een groeiend probleem in Nederland. Wat is waar? De berichtgeving lijkt meer gericht op de gewenste situatie dan op de werkelijkheid. Onderwerpen zoals deze en ook kindermisbruik, vaccinatie, zorgindustrie, armoede, economische slavernij, immigratie, verlies van soevereiniteit aan de EU, ‘vliegtuigstrepen’, MH17, de eigen- en huurwoning, rente en geldschepping, scheve vermogensverdeling en nog veel meer, worden onvoldoende uitgediept, genegeerd of eenzijdig belicht.

Velen hebben hier genoeg van en lezen op internet informatie die hun wantrouwen in de media voedt. De internetmedia worden echter voortdurend verdacht gemaakt met de bedoeling dat de berichtgeving uit die hoek niet wordt vertrouwd. En helaas, maar al te vaak blijkt dat de internetmedia steken laten vallen, wat niet verwonderlijk is, omdat het werk vaak door gedreven individuen wordt gedaan, die hun werk zonder een financiële basis moeten doen. Ze moeten zich baseren op de informatie die op het internet beschikbaar is. Informatie die niet bij uitzondering bewust wordt vervuild en gemanipuleerd.

De Vrije Media gaat het daarom op een unieke manier aanpakken. De lezer en kijker krijgt zelf voor het zeggen waarover hij of zij geïnformeerd wil worden en hoe die informatie moet worden gepresenteerd. Er worden een aantal onderwerpen voorgelegd waarover behoefte aan diepgaande informatie is. Dit onderwerp wordt door de  belanghebbenden geadopteerd en er wordt gedoneerd om de gewenste publicatie mogelijk te maken.

Voorbeeld 1:

Je wilt weten waarom de huren en de prijzen van woningen zo hoog zijn. Waardoor wordt dit veroorzaakt? Kan het anders?  Wat is ervoor nodig om de huren omlaag te brengen en koopwoningen beter betaalbaar te maken?

Je wilt deze informatie graag door middel van animatiefilms tot je nemen.

Om het onderwerp volledig te behandelen worden er vier films van 15 minuten geproduceerd.

Als je dit onderwerp adopteert – als, individu, bedrijf, of instelling- , dan stort je jouw donatie op de rekening van De Vrije Media onder vermelding van ‘woningen’.

Via de website wordt je op de hoogte gehouden over de voortgang van het project, geheel transparant, compleet met wat er wordt ontvangen en uitgegeven en waarvoor.

Voorbeeld 2:

Het heikele onderwerp sexueel kindermisbruik.

Je wilt weten wat er in Nederland gaande is.

Je wilt weten wie erachter zit(ten) en of het systematisch gebeurt.

Je wilt een professionele onderzoeksjournalist aan het werk zetten, die zonder beperkingen zijn werk gaat doen.

Je wilt dat er gefilmde interviews worden gehouden met slachtoffers en met daders.

Je wilt dat de verantwoordelijken worden geconfronteerd, ongeacht welke plaats ze in de samenleving hebben.

Je wilt geïnformeerd worden over hoe dit kwaad kan worden gestopt.

Als je dit onderwerp adopteert – als, individu, bedrijf, of instelling- , dan stort je jouw donatie op de rekening van De Vrije Media onder vermelding van ‘misbruik’. Als het budget er is, dan kan het project starten.

Via de website wordt je op de hoogte gehouden over de voortgang van het project, geheel transparant, compleet met wat er wordt ontvangen en uitgegeven en waarvoor.

De Vrije Media staat open voor jouw suggesties over onderwerpen, hoe het zou moeten worden gepubliceerd en of je in principe bereid bent om geld te doneren voor deze informatievoorziening.

Het mailadres is: [email protected]

Als de belangstelling voor deze nieuwe en unieke aanpak er is, dan wordt het over enkele weken op de site van De Vrije Media gelanceerd. En vanzelfsprekend zijn we blij met de leden. Zij maken het mogelijk dat De Vrije Media zich verder kan ontwikkelen.

Vraag:  Wat is de minimale inleg?

Antwoord:  Er is geen minimale inleg, de aanpak komt erop neer dat voor elk project kan worden gedoneerd totdat er voldoende geld is om het uit te voeren. Als het niet lukt dan krijg je je geld terug, tenzij je het in de algemene donatiepot wilt laten zitten.

Bron: De Vrije Media

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Uncategorized