ingezonden artikel | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De EU is vandaag de dag een gevoelig onderwerp geworden.

Zowel voor- als tegenstanders worden onderworpen aan harde kritiek, en diegenen die uit de EU willen stappen worden niet zelden beschouwd als populisten of nationalisten….Meer lezen »

Nigel Farage wil zijn leven terug

Nigel Farage stapt op als leider van de eurosceptische Britse partij UKIP. Farage begon aan de brexitcampagne omdat hij zijn land terugwilde, maar nu wil hij zijn leven terug, zei de Europarlementariër vandaag op een persconferentie….Meer lezen »

Staat Marinaleda model voor nieuwe economie?

Het prachtig gelegen Andalusische dorp Marinaleda telt zo’n 2.735 inwoners en gaat door als een soort socialistisch utopia. In tegenstelling tot de rest van Spanje is er hier geen crisis, geen austeriteit, geen budgetproblemen, weinig onvrede en weinig werkloosheid. De maandlasten zijn er laag en verder zijn er ook geen bankiers, geen politie en geen criminaliteit….Meer lezen »

6 redenen waarom de ernst van de crisis niet wordt begrepen

We leven in een tijd waarin heel wat crisissen lijken samen te komen. Er is de vluchtelingenproblematiek, de internationale milieu- en klimaatsituatie, de aanhoudende geopolitieke ellende in het Midden-Oosten enz. Om de zoveel tijd vertoont het eurozonecrisismonster zich. De aanhoudende problemen bij bepaalde Europese grootbanken halen ook het algemene nieuws. En wie, behalve specialisten, begrijpt het hoe en waarom van hetgeen monetaire opperhoofden zoals Janet Yellen en Mario Draghi regelmatig de ether insturen ?…Meer lezen »

Machteloos gevoel tegenover ‘Machten’

We zullen het allemaal wel eens hebben als “eenvoudige burger”; het machteloze gevoel tegenover autoriteiten, instanties en bedrijven. En we hebben een “paar” machten in Nederland….Meer lezen »

…Achter de waarheid

Zo’n 6 jaar geleden heb ik Irma Schiffers, correspondent van o.a Gewoon-Nieuws.nl, leren kennen, ze was een collegaatje van mij. In de wereld van de hulpverlening waarin we ons toen allebei bevonden, kruisten onze paden elkaar….Meer lezen »

Wisselwerking in de war

Het is zo’n zes maanden geleden dat ik van het ene moment op het andere mijn gevoel voor ruimtelijk ordening kwijtraakte. De eerste keer openbaarde zich dit dit, toen ik in één hand twee voorwerpen vasthield, en ik deze wilde scheiden….Meer lezen »

Draconische onderdrukking en repressies

Er was sprake van een soort pauze in de werkelijk belangrijke ontwikkelingen de laatste tijd, ondanks het opzichtige lawaai en de typische bravoure van de wereldwijde ‘boegbeelden’ en hun medeplichtige media en op een paar gebeurtenissen hier en daar na. Zeker, er zijn wereldwijd schermutselingen en economieën blijven afbrokkelen terwijl de overheden doorgaan met hun draconische onderdrukking en repressies…Meer lezen »

Begaafd musicus en visionair

Wat Frank Zappa hier zegt is slechts een deel van zijn mening over de Muziek biz´, om preciezer te zijn, aan het einde van de negentiger jaren. Helaas is hij daarmee nog steeds zeer actueel en hij heeft misschien -nu meer dan ooit- gelijk….Meer lezen »

Neil “angry” Young man

De in Canada geboren en inmiddels 70-jarige Neil Young komt in opstand tegen Monsanto en Starbucks. Young maakte onder andere deel uit van het wereldberoemde kwartet ‘Crosby, Stills, Nash & Young’….Meer lezen »

Klinkklare bezuiniging van 3,6 miljard euro

Ik heb met kromme tenen de door de Tweede kamer aangenomen wetsverandering versnelde verhoging AOW gerechtigde leeftijd gevolgd op 26 maart in Den Haag….Meer lezen »

Pas op dat je niet ziek wordt.

Aan het eind van de ladder van de maatschappij zit ik ademloos uit te hijgen van de gigantische glijbaan die ik ben afgegleden. Woonde ik echt een paar jaar geleden nog in de Vondelstraat in Amsterdam? Was ik het met die hippe Jeep? Waar is die aardige, succesvolle, hippe vrouw gebleven?…Meer lezen »

Geldstroom naar Oekraïne houdt maar niet op

Via de ECB, het IMF en De Nederlandsche Bank is nu weer 3,5 miljoen euro onderweg naar Oost-Oekraïne voor de verlenging van de OVSE-missie aldaar, terwijl er geen cent over is voor de armoedebestrijding, bejaardenhulp en chronisch ziekenzorg enz. in het eigen land,…Meer lezen »

Huisartsen ‘doodziek’ van vrekkig VGZ

Zorgverzekeraars veroorzaken steeds meer maatschappelijke reuring. De zorgverzekeraars zijn al te machtig met hun lobbyisten, dicteren de wet in de Eerste en Tweede Kamer, en controleren de markt….Meer lezen »

Maatschappelijke beroering

Er ontstaat steeds meer maatschappelijke beroering over onze pensioenen van 1100 miljard, waar de arme landen van de EU begerig naar kijken en willen dat dat genivelleerd wordt….Meer lezen »

Outlook 2015

Het bericht dat de Amerikaanse economie in het derde kwartaal van 2014 een groeispurt heeft gemaakt, genoemd werd een groei van 5% van het Bruto Nationaal Product op jaarbasis, was goed getimed. Met het “voorspelseizoen” dat net goed en wel was begonnen kon gerekend worden op een optimaal effect. Zwartkijkers en somberaars zouden de buitengewoon positieve cijfers moeilijk kunnen negeren. Een fraai staaltje van verwachtingsmanagement….Meer lezen »

De Florijn, als rentevrij geld van ons zelf

Banken zijn de geldscheppers bij uitstek. Meer dan 95% van al het geld dat in omloop is komt ‘van de bank’. Als jij je handtekening onder een lening contract met de bank zet en je daardoor ‘schuldig’ verklaart naar de bank, dan creëert de bank vervolgens het benodigde geld….Meer lezen »

Consumptie- en prestatiedwang

Het volgende stuk van Sarah Van Liefferinge van de Piratenpartij sluit nauw aan bij onze opvattingen over wat er verkeerd loopt met ons financieel-economisch systeem. Zoals wij het zien is de wereldwijde staathuishoudkunde fundamenteel een roofbouweconomie die mens en planeet aantast en die voornamelijk een elite van bankiers, superrijke individuen en – families ten goede komt. De ons collectief opgedrongen consumptie- en prestatiedwang heeft ons inderdaad veel welvaart geschonken, maar ondergraaft steeds meer ons psychisch en emotioneel welbevinden….Meer lezen »

Senaat probeert baas te spelen over pensioenreserves

Hoe meer geld er in de pensioenpotten zit, hoe beter dat staat op de balans van de overheid. 1000 miljard staat altijd beter dan 900 miljard. De politiek heeft haar eigen belangenagenda, die niets met indexering te maken heeft….Meer lezen »

Beproefd Amerikaans scenario

Een korte verhelderende Chinese documentaire (Engels ondertiteld) van 25 minuten waarin analist Pastor Leung de situatie in Hong Kong uiteenzet en vergelijkingen trekt met de gecreëerde chaos in o.a. Oekraïne en het Midden-Oosten….Meer lezen »

Onderhandelen

Nederland onderhandelt niet rechtstreeks met de pro-Russische. separatisten omdat “men hen niet erkent”. Het mag dan zo zijn dat die zelfuitgeroepen republiek niet erkend wordt, maar de Nederlandse regering zal toch niet kunnen ontkennen dat die separatisten er daadwerkelijk zijn en dat het ook mensen zijn….Meer lezen »

NAVO steun aan (niet NAVO lidstaat) Oekraïne is blijkbaar reeds begonnen.

Zal Rusland terugdeinzen en niet (meer) met een zwaar beschermd hulpkonvooi de grens oversteken richting Donetsk en Loehansk? Ze hebben zo´n hulpkonvooi in de VN voorgesteld, maar dat werd door de VS getorpedeerd omdat dat niet nodig zou zijn, (UNHCR en IRC hebben duidelijk gesteld dat er wél een humanitaire noodtoestand is),…Meer lezen »

Oproep voor (spoed)debat Tweede Kamerleden

Navo Secr. Gen. Rasmussen heeft gisteren in Kiev de mogelijkheden besproken voor militaire ondersteuning (command/control, communications, cyberdefence etc.) aan de Oekraine. De Oekraine is géén EU lidstaat, nóch NAVO lidstaat. Is een dergelijke (voorgestelde) steun niet tegenstrijdig aan het NAVO-handvest? Staat de NAVO op het punt aangevallen te worden?…Meer lezen »

Geweldloosheid bij het grof vuil

Toen het geweld tegen de voormalige Russische provincies in Oekraïne uitbrak, kreeg Poetin de volmacht van de Doema—(het Lagerhuis van het Russische parlement) om militair in te grijpen. Maar hij koos ervoor deze volmacht niet te gebruiken en vroeg de Doema, die hem daarin volgde, deze bevoegdheid in te trekken. Poetin gaf er de voorkeur aan om het probleem politiek te benaderen; met redelijkheid en op een niet provocerende manier….Meer lezen »

Washington stuurt de opgezette Oekraïense ‘crisis’ richting oorlog

Ondanks de conclusie van de Amerikaanse veiligheidsdienst, dat er geen bewijs is voor de Russische betrokkenheid bij de vernietiging van het Maleisische vliegtuig en alle levenden aan boord, stookt Washington het vuurtje van de crisis op en leidt ons allemaal een oorlog in….Meer lezen »

Pandjeshuizen worden in diskrediet gebracht

De afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat er niets lastiger is dan media bereiken over het onderwerp “pandjeshuizen”(ook wel bekend als de lommerd). Pandjeshuizen zijn voor velen een soort “boeven die verdienen aan de armoede van mensen”….Meer lezen »

Volkerenmoord door ‘elite’ in Oekraïne

Petro Poroshenko Op woensdag de 2e juli hervatte de president van de Oekraïne Petro Poroshenko een ongeremde oorlog tegen de inwoners van zuidoost Oekraïne, die hij “terroristen” noemt omdat ze niet door zijn troepen gedood willen worden….Meer lezen »

Misdaad tegen de menselijkheid

De Amerikanen zouden zichzelf af moeten vragen hoeveel horror, hoeveel kwaad en hoeveel leugens zij kunnen accepteren van een regering in Washington die zichzelf heeft losgeweekt van elke inbreng van de burger aan wie de regering van de US naar zij zegt verantwoordelijkheid aflegt….Meer lezen »

Uncategorized