ABNAMRO | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Update stichting R.E.D (Restschuld Eerlijk Delen)

Het is tijd voor een update van de kant van Stichting Restschuld Eerlijk Delen. Informatie is belangrijk. Veel mensen volgen ons ook op facebook. In ons netwerk bevinden zich de onafhankelijke journalisten van Follow the Money. Deze mensen zijn hoogst noodzakelijk om alle misstanden in de financiële sector aan de kaak te stellen….Meer lezen »

Mister Big

Hij was een telg van de famille Van Eeghen, werkte bij ABN Amro en werd Mr. Big genoemd op de Amsterdamse Zuidas en in Zuid. Maandagochtend beroofde Chris van Eeghen zich van het leven. De ABN Amro-man pleegde zelfmoord in een familiewoning in Overveen….Meer lezen »

Banken op de korrel

Doorlopende kredieten vallen onder de wet op het consumentenkrediet. Om de normen uit die wet te toetsen moet een bank specificeren. De bank specificeert niet eens. Dus er kan niet gecontroleerd worden of de bank zich aan de wet houdt of niet. Dan vervallen de vorderingen van de bank, aldus diverse rechters. Als de bank niet wil specificeren, dan rijst toch de vraag: hebben ze iets te verbergen? Innen ze onterecht geld?…Meer lezen »

Geen onderzoek

Er komt geen onderzoek naar de oorzaak van het omvallen van de SNS-bank. Op de dag van de nationalisering van de SNS-bank, verklaarden zowel Minister President Mark Rutte als Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ten overstaan van de wereldpers dat de onteigening van deze bank het gevolg was van wanbestuur. Insiders uit de financiële wereld fronsten bedenkelijk hun wenkbrauwen bij het horen van deze nogal ongebruikelijke, keiharde beschuldiging….Meer lezen »

Hypocriet

De commotie die de afgelopen week is ontstaan rond de onteigening van de SNS-bank begint buitenproportionele vormen aan te nemen en ontaardt zo langzamerhand in een volkshysterie. De oud-topmannen van de SNS, Sjoerd van Keulen en Ronald Latenstein, zijn door Premier Rutte en Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem op een ongehoorde manier als de grote boosdoeners aangemerkt door hen te beschuldigen van mismanagement….Meer lezen »

Wisten de banken van fraude?

Bij het aan de man brengen van de rentederivaten die woningcorporatie Vestia financieel aan de rand van de afgrond brachten moeten we ons afvragen welke rol de banken hierbij gespeeld hebben. Vestia is in ieder geval van plan om naar de rechter te stappen om aan te tonen dat de banken fout zaten bij het verkopen van deze producten aan een ‘eenvoudige corporatie’. Het Openbaar Ministerie verdenkt de voormalig financieel topman van Vestia, Marcel de V, van omkoping bij de verkoop van de contracten aan Vestia. Deze is in voorlopige hechtenis genomen. Een andere verdachte in deze zaak is Arjan G., een medewerker van FiFa-Finance in Laren…Meer lezen »

Speculeren en frauderen

De kwaliteit van bestuurders van geprivatiseerde overheidsoverheidsinstellingen in Nederland is, gezien de resultaten die zij behalen, beneden alle peil. Hierdoor wordt de doelstelling van de privatisering, nl. kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering door efficiënter werken, lang niet gehaald. Of het nu gaat om het openbaar vervoer, onderwijsinstituten, zorginstellingen of woningcorporaties, steeds opnieuw worden we geconfronteerd met schrikbarend slechte resultaten. In november 2011 en 5 april 2012 schreven wij al over de nare gevolgen van de privatisering voor de burger, maar nu blijkt ook nog eens dat er voor miljoenen euro’s werd gefraudeerd….Meer lezen »

Banken mogen onbeperkt geld opnemen

Iedereen moet geld inleveren om de recessie te bestrijden die door de bankensector is veroorzaakt, maar de banken hebben toestemming van de Centrale Bank om onbeperkt geld te kunnen opnemen. Om de recessie effectief te kunnen bestrijden zouden de banken dit geld moeten uitlenen aan bedrijven zodat de economie weer kan gaan aantrekken. Veel bedrijven met enorme groeipotenties kunnen geen geld lenen omdat de banken dit te risicovol vinden. Maar in plaats van dat zij dit geld beschikbaar stellen aan het bedrijfsleven geven zij er de voorkeur aan om het weer te stallen bij de Centrale Bank….Meer lezen »

Toezicht houden op correct gedrag

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bestaat sinds 1 maart 2002 en vervangt sindsdien de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). De taak van de AFM bestaat uit het toezicht houden op het gedrag van deelnemers in de financiële markten, waaronder financiële dienstverleners, beurzen, bemiddelaars en accountants. Het is een zelfstandig bestuursorgaan die overheidstaken uitvoert zonder onder directe verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën te vallen. Zij dient er op toe te zien dat partijen correct handelen en hun partners (cliënten) van juiste informatie wordt voorzien. Van 2007 tot begin 2011 was Hans Hoogervorst voorzitter van de AFM….Meer lezen »

Uncategorized