banken | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

D-Day propaganda maakt het de staat mogelijk om ongerechtvaardigde oorlogen en bloedbaden te verheerlijken Obama reisde af naar Frankrijk om vanaf van een teleprompter voor te lezen op Omaha Beach, waar meer dan 9.000 Amerikanen stierven. Obama zei dat “Het bloed doordrenkte het water en…Meer lezen »

Britse ondernemers bieden hulp aan De zeer succesvolle Engelse ondernemerslobbyclub Bully-Banks staat te popelen om Nederlandse mkb-ondernemers te helpen in hun strijd tegen de banken over hun rentederivaten. Mede dankzij Bully-Banks hebben Britse banken al €1 miljard aan schadevergoeding uitgekeerd en oprichter en voorzitter Jeremy…Meer lezen »

Mr. S.P.X. Hulleman, is jurist en ethicus. Hij is in 2006 afgestudeerd aan de Erasmus universiteit te Rotterdam. Zijn specialisme is het omzetten van abstracte begrippen uit de ethiek naar concrete rechtsvragen. Sinds 2001 doceert hij klassieke talen. In oktober 2012 heeft hij met dhr….Meer lezen »

Bron: Keyser Suze 16 Mei 2014 – Wees Gewaarschuwd en Tref Maatregelen Beste lezer, Het Systeem is terminaal ziek. Bankiers verrijken zich in extreme mate en misbruiken elke maas in de wet. Gestraft worden ze niet. De EU en de nationale Overheden zijn stuurloos en…Meer lezen »

Slechte grap Eerst werd gedacht dat Reuters een slechte grap wilde uithalen met een artikel genaamd: “Europese beleidsmakers overwegen spaargelden te gebruiken om financieringsruimte te bieden”, maar na enkele uren zonder reactie moest erkend worden dat het helaas waar is. Helaas, want alles waarvoor gewaarschuwd …Meer lezen »

Botweg weigeren Banken in de Verenigde Staten en Groot Brittannië doen de afgelopen maanden steeds moeilijker als mensen grote bedragen van hun eigen rekeningen willen halen. In veel gevallen wordt het simpelweg geweigerd, of mogen mensen enkel een lager bedrag opnemen. Bovendien eisen de banken…Meer lezen »

De politici hebben ons verraden en verkocht Duizenden miljarden euro´s zijn over de banken en de economie uitgestrooid, maar het aantal faillissementen is tot recordhoogte gestegen, de werkloosheid stijgt verder, de gewone burgers hebben steeds minder te besteden door lastenverzwaringen en stijgende prijzen voor voedsel…Meer lezen »

Unicum in Nederland TROS radar Extra: De Schuldvraag is in meerdere opzichten een unicum voor een journalistiek programma in Nederland. Het is de eerste keer dat op een uitgebreide en diepgravende manier als deze aandacht wordt besteed aan de crisis en de oorzaken daarvan. Draait…Meer lezen »

Bron: Het Nederlands opinieplatform CitaReg  Auteur: Joost de Weter Nieuwe bankencrisis in 2014 Vijf jaar na de val van Lehman Brothers is er weinig geleerd. De ondergang van de Amerikaanse bank was het begin van de bankencrisis. Op zaterdag 30 november 2013 streden twee financiële…Meer lezen »

De wereld op zijn kop Dit is echt gestoord: Nu wordt het beveiligen van uw bank uw taak en bent u ook aansprakelijk gemaakt voor alle mogelijke schade. Waarom hebben we eigenlijk nog banken? Uw geld is er niet veilig, en u blijft volledig aansprakelijk…Meer lezen »

Het Westen 5 x failliet Laatste reis. “Terwijl de wereld om ons heen in sneltreintempo verandert en de echte grote crisis dichterbij komt vergadert de Tweede Kamer over de Hedwigepolder en het beleid van de vorige regering. Terwijl onze maatschappij slagzij maakt zoals de Titanic…Meer lezen »

Munitie order ter grootte van 20 jaar oorlog in Irak Department of Homeland Security. Er circuleren berichten dat het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) bezig is met een massale, geheime opbouw van de Amerikaanse binnenlandse strijdkrachten. Een artikel van februari 2013 in de Associsted…Meer lezen »

Einde crisis in zicht, of juist helemaal niet? In deze column probeer ik de term “crisis” zoveel mogelijk te vermijden. Het is een erg beladen woord en roept volgens velen alleen maar negativisme op waarbij de gedachten veelal afdwalen naar  de chaotische taferelen van de…Meer lezen »

Dit gaat helemaal fout Ruim twee jaar geleden streek journalist Joris Luyendijk met vrouw en kinderen neer in Londen. Hij ging werken voor The Guardian. De Britse krant gaf hem de opdracht een ‘Banking Blog’ te schrijven over The City, het financiële hart van Groot-Brittannië….Meer lezen »

Banken nemen afbetaalde huizen in beslag Amerikaanse banken en hedge funds hebben weer een nieuw speelveld gevonden. Ze kopen fiscale pandrechten af van lokale overheden en kunnen daarmee de huizen van de Amerikaanse bevolking opeisen, ook al is de hypotheek volledig afbetaald. Er zijn al…Meer lezen »

Casino kapitalisme Op vrijdag 12 juli 2013 is het kabinet akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet, die in 2015 zal ingaan. Het nieuwe stelsel zal de overheid 3 miljard euro opleveren. De wet was aan vervanging toe omdat jongeren teveel de pensioenlasten zouden moeten dragen….Meer lezen »

 Economische problemen door bemoeizucht van de Staat  De economische en sociale problemen in onze maatschappij worden niet veroorzaakt door de vrije markt, maar door bemoeizucht van de Staat. Een welvarende, sociale en vredelievende wereld is alleen mogelijk als we het juk van de Staat van…Meer lezen »

Hulpeloosheid en onmacht in het kwadraat? Het is letterlijk en figuurlijk stil. Vakantietijd. Vele Nederlanders zijn moe en uitgeblust geraakt van al die berichten over crises, fraude, afluisteren, grootgraaiers die zich zelf wéér meer toestoppen en de komende miljarden aan lastenverhogingen en bezuinigen. En toch…….Meer lezen »

Grove fouten gemaakt bij ‘redding’ Griekenland Wat de Europese bevolking al lang wist is nu ook doorgedrongen tot de top van het IMF. De grote baas van het IMF, Christine Lagarde, heeft toegegeven dat er grote fouten zijn gemaakt bij de financiële redding van Griekenland….Meer lezen »

Geld bereikt reële economie niet Ik ben zeker geen economisch expert en ik zal absoluut ergens belangrijke informatie over het hoofd zien, maar degene die mij uit kan leggen hoe het toch mogelijk is dat in tijden van zulke economische onzekerheden (hoge werkloosheidspercentages, faillissementen all…Meer lezen »

Andalusië Om huisuitzettingen te voorkomen heeft de regionale regering van Andalusië besloten om woningen van banken te onteigenen. De regering van Andalusië gaat woningen van banken onteigenen waarin gezinnen wonen die door huisuitzetting een groot risico lopen op sociale uitsluiting. Sinds de crisis uitbrak in…Meer lezen »

Op maandag 18 maart 2013 bent u wakker geworden in een compleet veranderd Europa. Het is niet te zien, maar het onzalige besluit van de Europese ministers van financiën om de kleine spaarders van EU-land Cyprus te onteigenen heeft ingrijpende gevolgen die zullen niet stoppen…Meer lezen »

Diefstal De ‘reddingsoperatie’ voor het in financiële problemen verkerende ministaatje Cyprus zou wel eens vergaande consequenties kunnen hebben voor de gehele eurozone. Onder voorzitterschap van de Nederlandse Minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, heeft de eurogroep besloten dat de Cypriotische bankrekeninghouders 7 miljard euro mee moeten…Meer lezen »

Eindeloos kapitaal Het plan van Weishaupt en zijn club was uitermate doordacht, en de praktijk heeft bewezen dat het precies zo werkt als het bedacht was. Het plan gaat ervan uit dat het nooit ontmaskerd kan worden, aangezien de enkeling die het doorziet, onmiddellijk zal…Meer lezen »

Leugens op alle fronten De wereld van vandaag is verworden tot één grote leugen. Op alle fronten in de samenleving wordt gelogen en bedrogen alsof het een lieve lust is. Of je je nu in de  politieke-, financiële-, rechterlijke-,  journalistieke-, medische-, religieuze- of sportwereld bevindt;…Meer lezen »

Zo waarlijk helpe mij….. Op initiatief van oud-bankmedewerker Hans Ludo van Mierlo is het sinds 1 januari 2013 verplicht voor topbestuurders van banken en verzekeraars en hun commissarissen om een zogenaamde bankierseed af te leggen. Het ligt in de bedoeling om in de loop van…Meer lezen »

Verlies op steun aan banken Volgens Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem lijdt Nederland verlies op de steun die aan banken is gegeven. Op een bijeenkomst in Nijmegen zei de Minister: “De rente die wij betalen over de miljarden waarmee we de Nederlandse banken hebben gesteund,…Meer lezen »

Naleving code banken De commissie die toeziet op de naleving van de Code Banken concludeerde dinsdag 11 december dat banken weliswaar hun gedrag hebben verbeterd, maar dat ze hun klanten daar nog  niet van hebben weten te overtuigen. Volgens de evaluatiecommissie is het wel zo…Meer lezen »

Financieel dogma Econoom Ad Broere is auteur van twee boeken die de ‘ins’ en ‘outs’ van het globale bankensysteem en de wisselwerking ervan met de maatschappij op uiterst onthutsende wijze blootlegt. Het eerste boek heeft als titel “Een menselijke economie” en het tweede boek “Ending…Meer lezen »

Hypotheekschulden Een grote Spaanse politievakbond heeft haar steun uitgesproken voor politieagenten die weigeren om mensen,  die hun hypotheek niet meer kunnen betalen, uit hun huizen te zetten. Dit naar aanleiding van recente zelfmoorden of pogingen daartoe die gepleegd zijn op het moment dat deurwaarders arriveerden…Meer lezen »

Woningcorporaties slachtoffer Er is de laatste tijd veel ophef ontstaan over het gebruik van financiële derivaten door woningcorporaties en andere geprivatiseerde overheidsbedrijven. Woningcorporatie Vestia bijvoorbeeld is door het aanschaffen van ondoorzichtige derivaten ruim 2 miljard euro kwijtgeraakt en moest door andere corporaties financieel van de…Meer lezen »

Angst zit er goed in bij rechts Sinds de SP in de peilingen van Maurice de Hond als grootste partij uit de bus kwam, heeft politiek Nederland de rijen gesloten en wordt er alles aan gedaan om de populariteit van Emile Roemer de grond in…Meer lezen »

‘Briljante’ oplossingen van ‘knappe’ koppen Bestuurders van instellingen en bedrijven en hoogleraren op diverse vakgebieden doen de laatste tijd behoorlijk van zich spreken. De een na de ander komt met ideeën en oplossingen op de proppen waarvan de ‘gewone mens’ denkt: “Zijn ze nou helemaal…Meer lezen »

Verloedering van de maatschappij De verloedering van de maatschappij neemt de laatste jaren in rap tempo toe. Het vindt plaats in alle sectoren van de samenleving en is zo langzamerhand algemeen goed geworden bij haast alle banken, bedrijven en instellingen. Het is zelfs zo dat,…Meer lezen »

Top na top en geen resultaat Ondanks dat veel vooraanstaande economen en beleidsmakers de Europese politici hadden gewaarschuwd dat het invoeren van één gezamenlijke munt in Europa niet haalbaar zou zijn, hebben de politici de euro er toch doorheen gedrukt. Na een aanvankelijk succesvolle periode…Meer lezen »

Staatsgreep Het “European Stability Mechanism” (ESM), welke aanvankelijk in het leven werd geroepen als een permanent noodfonds om eurolanden met een te hoge staatsschuld te beschermen tegen te hoge rentes, blijkt achteraf niet  meer te zijn dan een brutale roofoverval van bankiers op de Europese…Meer lezen »

Weldoeners of afpersers? Bankiers van over de hele wereld presenteren zich maar al te graag als weldoeners van de mensheid. De baas van de Goldman Sachs bank, Lloyd Blankfein, verklaarde onlangs: “Wij doen het werk van God”. Door het beschikbaar stellen van enorme hoeveelheden geld…Meer lezen »

Land identificatie In tegenstelling tot de euromunten hebben de eurobankbiljetten geen nationale zijde die aangeeft van welk land het biljet afkomstig is. Toch is wel degelijk te achterhalen welk land verantwoordelijk is voor de uitgave van het biljet. De achterkant van ieder eurobiljet bevat namelijk…Meer lezen »

Frauderende bestuurders Zo langzamerhand begint het erop te lijken dat Nederland, sinds de privatisering van overheidsinstellingen, wordt gerund door criminele organisaties. Het bekend worden van gevallen van wanbeheer en frauduleus handelen door topbestuurders zijn aan de orde van de dag. Voorzitter Marc Calon van Aedes,…Meer lezen »

Financiële ‘bazooka’ niet genoeg De 100 miljard euro die beschikbaar is gesteld door het Europese noodfonds om de Spaanse banken te redden van de ondergang hebben niet het beoogde effect bereikt. Na een korte opleving op de internationale beurzen sloeg de twijfel weer toe en…Meer lezen »

Afkicken van leenverslaving Boele Staal, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), pleit ervoor dat bedrijven voor hun bedrijfskredieten naar alternatieve financieringen gaan zoeken. Hij vindt dat Nederlandse bedrijven moeten afkicken van hun verslaving aan bankleningen. Volgens Staal zijn bedrijven veel te afhankelijk…Meer lezen »

Desnoods via belastingbetaler In het programma “Moraalridders” van 15 februari, waarin de oud president van De Nederlandse Bank, de heer Nout Wellink, werd geïnterviewd door Andries Knevel en Tijs van den Brink deed de heer Wellink een opmerkelijke uitspraak, namelijk: “Geld van de overheid komt…Meer lezen »

Ben Bernanke sluit QE3 niet uit Ben Bernanke, de voorzitter van de Federal Reserve, sluit niet uit dat er nogmaals biljoenen dollars in de Amerikaanse economie zullen moeten worden gepompt indien deze stagnatie begint te vertonen. Vooralsnog vindt hij het niet nodig omdat de Amerikaanse…Meer lezen »

Mario Monti wil 1.000 miljard euro in noodfonds De van de Goldman Sachs Bank afkomstige Italiaanse premier, Mario Monti, vindt dat het noodfonds moet worden verdubbeld naar 1.000 miljard euro. Hij wordt hierin gesteund door de eveneens van de Goldman Sachs Bank afkomstige president van…Meer lezen »

De Nederlandsche Bank Nout Wellink heeft na zijn aftreden in het afgelopen half jaar meer zinnige dingen gezegd dan in de 14 jaar ervoor dat hij President van De Nederlandsche Bank was. In een interview met het Financiële Dagblad van 2 januari zegt hij dat…Meer lezen »

Politiek, banken en godsdiensten De lieden die aan de top staan van de politiek, de financiële sector en religieuze instituten blijven maar doorgaan met het belazeren van de boel op een wijze die tot voor enkele jaren geleden niet voor mogelijk werd gehouden. Terwijl de…Meer lezen »

Recessie Gisteren maakte het Centraal Planbureau (CPB) bekend dat de economie in 2012 zal krimpen met 0,5%. Mocht deze voorspelling werkelijk uitkomen dan betekent dit dat de Nederlandse economie in een recessie is terechtgekomen. Er wordt van een recessie gesproken wanneer er sprake is van…Meer lezen »

We willen het nog maar steeds niet geloven maar het moment dat we moeten beseffen dat het geld op is komt met rasse schreden naderbij. De politieke leiders wringen zich in allerlei bochten in hun pogingen om hun onderdanen te doen geloven dat de financiële…Meer lezen »

Grootkapitaal aast op nutsbedrijven “Privatiseren” is een onderwerp waarmee het “grootkapitaal” politici al decennia lang onder druk zet om overheidsinstellingen en staatsbedrijven geleidelijk aan om te vormen tot commerciële bedrijven in handen van particulieren. Het hele idee van privatisering is ontstaan in de Verenigde Staten…Meer lezen »

De macht is in handen van 0.000001% van bevolking Ja u leest het goed, de politieke macht in Nederland is in handen van één honderdduizendste procent van de Nederlandse bevolking. Nederland telt momenteel een kleine 17 miljoen inwoners. Ongeveer 15 miljoen hiervan zijn stemgerechtigd. Deze…Meer lezen »

Euforie slaat om Waren de beurzen gisteren in een juichstemming, vandaag slaat het negativisme en de angst weer in volle hevigheid toe. Het effect van de ‘oplossing’ voor de eurocrisis die de regeringsleiders woensdagnacht hadden bereikt lijkt na één dag alweer uitgewerkt. Dat is niet…Meer lezen »

Occupy: Teveel macht bij banken en multinationals Het nieuws van afgelopen week werd voor een groot gedeelte bepaald door de occupy protestdemonstraties die wereldwijd worden gevoerd. Deze protesten zijn vooral gericht tegen de banken en multinationals die volgens de occupy beweging de oorzaak zijn van…Meer lezen »

Steeds minder middenstanders. Doordat de grote winkelketens de kleine middenstand gestaag uit de stadscentrums aan het verdrijven zijn, worden binnensteden zo langzamerhand allemaal kopieën van elkaar. Of je nou in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht het stadscentrum bezoekt, overal zie je  de Etos winkels,…Meer lezen »

Huidige spelsituatie. De Banken en Multinationals bezitten op het ogenblik alle straten, stations, de waterleiding en het elektriciteitsbedrijf. Op al die straten hebben ze het maximum aantal hotels neergezet. De speler (u en ik) moet, iedere keer als hij op een straat komt te staan,…Meer lezen »

Banken zijn gered. De enorme bezuinigingen die de regering momenteel aan het uitvoeren is,  zijn mede het gevolg van de miljarden euro´s die in 2008 aan de bankensector zijn verstrekt om hen van de ondergang te redden. Aan de banken ING, AEGON en SNS REAAL…Meer lezen »

Uncategorized