Centrale Banken | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De moeder aller bankruns is gestart

De run op goud door nationale overheden is begonnen. België is van plan om zijn goud te laten repatriëren meldde de Nationale Bank van België vorige week. Het terug naar huis halen van eigen goud dat gestockeerd is bij centrale banken in het buitenland is aan het escaleren. Verschillende landen gingen België al voor en er gaan stemmen op in andere landen om hetzelfde te doen….Meer lezen »

Poetin erfde een zo goed als failliet Rusland

De ex-chef van de KGB Vladimir Poetin, kwam januari 2000 aan de macht in Rusland nadat Boris Jeltsin onverwacht op 31 december 1999 zijn functie als president van de Russische neerlegde. Boris Jeltsin had tijdens zijn regeerperiode door corruptie en het verkwanselen van staatseigendommen Rusland volkomen berooid achtergelaten en was het land zo goed als failliet….Meer lezen »

Astronomisch kapitaal vergaard in tweeënhalve eeuw

Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.Dit is een astronomisch bedrag die het voorstellingsvermogen vér te boven gaat. Zo verschrikkelijk veel geld kan onmogelijk in één mensenleven bij elkaar worden geharkt….Meer lezen »

Dit gaat helemaal fout

Ruim twee jaar geleden streek journalist Joris Luyendijk met vrouw en kinderen neer in Londen. Hij ging werken voor The Guardian. De Britse krant gaf hem de opdracht een ‘Banking Blog’ te schrijven over The City, het financiële hart van Groot-Brittannië. De opdracht was om, als een antropoloog op veldwerk, van binnenuit een beeld te schetsen van die grote, geheimzinnige bancaire wereld….Meer lezen »

Iran en Syrië..De enige twee Arabische naties met ‘eigen’ centrale banken:

Het is geen groot nieuws als we je vertellen dat de hele Westerse wereld nog maar één haar verwijderd is van een totaal bankroet.. Waarbij er nog maar twee centrale banken werkzaam zijn, die géén rode cijfers laten zien. De Amerikaanse staat Noord Dakota en het land Zuid Afrika. Het is ook een algemeen gegeven, dat ‘alleen een oorlog’ er weer voor kan zorgen, dat we met een blanco lei beginnen…..Meer lezen »

Criminele organisatie

In november 2010 publiceerde Gewoon-Nieuws een artikel met de kop “Bankiers zijn uit op ondergang economie”. In dat artikel besteedden wij aandacht aan het gegeven dat de centrale bank van Amerika, de Federal Reserve (Fed) en ook de Europese Centrale Bank (ECB), verlengstukken zijn van de grote particuliere banken. Ook maakten wij melding van het feit dat alle grote beurscrashes plaatsvonden onder regie van deze bankiers, met het doel economieën om zeep te helpen en er zelf wijzer van te worden….Meer lezen »

Alle grote banken vallen onder hun gezag

De bankiersfamilie “de Rothschild” heeft het, na een voorbereiding van ruim 200 jaar, eindelijk voor elkaar dat zij nu op het punt staan om, samen met een klein aantal machtige vazallen, waaronder de Rockefellers, Goldman Sachs en Morgans een mondiale greep naar de macht te doen. Zij zijn in het bezit van de totale bankensector, inclusief de centrale banken. Ze beheersen het mondiale monetaire systeem, en hebben het wereldwijde monopolie op geldcreatie….Meer lezen »

Ordinaire oplichterij

De redactie van Gewoon-nieuws.nl ontving vandaag een mail van het van het gerenommeerde goud en edelmetalenbedrijf Doijer & Kalff. De inhoud van deze mail bevatte een artikel van de hand van Peter B Meyer. Deze vonden wij zo interessant dat wij hem in zijn geheel hebben overgenomen als artikel. Een absolute “must” voor iedereen die nou wel eens wil weten hoe corrupt en totaal verziekt de politieke en financiële wereld in elkaar steekt en hoe ze elkaar ten koste van de bevolking hand en spandiensten leveren….Meer lezen »

Centrale Banken

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de laatste weken ineens weer veel belangstelling is voor goud. De hausse in goud heeft geresulteerd in een in een kortstondige piek van ruim $ 1.900 per troy ounce februari 2011 om vervolgens in te zakken naar $ 1.600, waar het nu al een jaar lang schommelt rond dit niveau. Tijdens dat jaar werd het weer stil rond de goudprijs en uiteindelijk verstomde zowat alle berichtgeving erover. Hier is sinds een paar weken verandering in gekomen. De discussies over goud barsten weer in volle hevigheid los….Meer lezen »

Geldcreatie door particulieren

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken is geldcreatie en het in omloop brengen ervan, vanaf het begin niet in handen van overheden maar in handen van particulieren die het proces via hun banken controleren. Vanaf de opkomst van het moderne bankieren is het geldscheppingsproces in handen van particuliere ondernemingen die geld uitlenen aan particulieren en overheden. Aan het begin van de 18e eeuw waren dat de keizers en koningen. Toen de republieken kwamen werden dat de overheden. Vanaf de start is het geldscheppingsproces dus nooit in handen geweest van de overheden zelf ….Meer lezen »

Financieel dogma

Econoom Ad Broere is auteur van twee boeken die de ‘ins’ en ‘outs’ van het globale bankensysteem en de wisselwerking ervan met de maatschappij op uiterst onthutsende wijze blootlegt. Het eerste boek heeft als titel “Een menselijke economie” en het tweede boek “Ending the global casino”. Beide boeken gaan over het financiële stelsel wat we nu hebben en hij wil laten zien dat er echt een einde moet komen aan het financiële systeem wat we nu kennen. Hij heeft een groot aantal jaren gewerkt bij banken en heeft als zodanig veel ervaring opgedaan over het financiële stelsel en hoe het inwerkt op de economie….Meer lezen »

Herman van Rompuy

De Europese leiders hebben in Brussel na één dag vergaderen vergaderen een akkoord bereikt. De ‘president’ van de EU, Herman van Rompuy , was kennelijk zo blij dat er nu eindelijk eens een eurotop is gehouden met een akkoord dat hij maandagavond rond acht uur triomfantelijk twitterde: “Verklaring over groei en banen aangenomen.” De eurozone staat op springen omdat er eindeloos en oeverloos wordt gedebatteerd over hoe de schuldencrisis moet worden opgelost zonder werkelijk tot een oplossing te komen. Als gevolg van die schuldencrisis zijn er in Europa 23 miljoen jongeren werkloos. Zonder tot een oplossing van de schuldencrisis te komen is men het in Brussel wel eens geworden over hoe de enorme werkloosheid onder jongeren moet worden aangepakt. …Meer lezen »

Liever vandaag nog dan morgen eurozone verlaten

Ondanks dat politici er maar op blijven hameren dat de invoering van de euro grote economische voordelen heeft gebracht voor Nederland wil het grootste deel van de Nederlandse bevolking liever vandaag nog dan morgen de eurozone verlaten. Er is nooit een referendum gehouden over de vraag of de Nederlander aan het euro-experiment wilde meedoen of niet. Wel zijn er in het begin van de jaren 90 enquêtes gehouden onder de bevolking waaruit bleek dat 70% van de Nederlanders een voorstander was van de invoering van de euro. Het was niet zo dat de voorstanders van de invoering hun mening hadden gebaseerd op economische kennis…Meer lezen »

Fiatgeld

Het geld wat momenteel gedrukt wordt is door niets gedekt. De enige dekking is vertrouwen. Fiatgeld wordt dit genoemd. De waarde van dit fiatgeld is afhankelijk van het vertrouwen wat er in gesteld wordt. In de periode dat de zgn. “goudstandaard” werd gehanteerd werd het geld gedekt door de waarde van het achterliggende goud. Sinds het loslaten van deze goudstandaard kunnen centrale banken net zo veel geld printen als ze maar willen, zonder dat er de tegenwaarde aan goud hoeft te zijn. Zolang het vertrouwen er is, is er niks aan de hand. Valt dit vertrouwen weg dan blijft er van de waarde van het fiatgeld weinig of niets meer over….Meer lezen »

Goud naar nieuw record

In 1971 werd door de Amerikaanse President Nixon de goudstandaard losgelaten om zijn oorlog in Vietnam te kunnen betalen. Door het loslaten van de goudstandaard konden er onbeperkt dollars worden gecreëerd omdat de benodigde goudvoorraad voor de dekking van deze dollars niet meer nodig was. In het verleden bestonden er drie soorten geld: vals geld, gedekt geld en ongedekt geld. Omdat de goudstandaard is losgelaten bestaan er tegenwoordig nog maar 2 soorten geld: vals geld en ongedekt geld….Meer lezen »

Centrale Banken

De Rothschild familie is een bankiersdynastie die al meer dan 250 jaar de dominerende factor is in de financiële wereld. Zij zijn de feitelijke oprichters en eigenaars van het wereldwijde Centrale Bankensysteem en financierders van Europese Koningshuizen, republieken en, niet te vergeten, Het Vaticaan. De eerste echt grote klant van de Rothschild familie was Prins Willem IX van Hessen Hanau, prins van een van de rijkste vorstenhuizen in Europa. Rothschild financierde deze prins vanaf ca. 1769 met het goud wat door de welgestelde bevolking bij hem in bewaring werd gegeven en waarvoor hij eigendomscertificaten uitschreef. Hier legde Rothschild de basis voor het enorme fortuin wat momenteel wordt geschat als zijnde de helft van alle rijkdommen op deze aarde….Meer lezen »

Uncategorized