Euro | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De waardevaste munt, de URA

Voordat wij je meer uitleg geven over de URA, willen wij jou het principe en de waarde van geld uitleggen. Wanneer dat duidelijk is, dan kunnen wij uitleggen op welke manier wij de URA gaan inzetten….Meer lezen »

Dit gezien in het grote spel van de Amerikaanse Dollar, de Euro en het Britse Pond

Het “Englandspiel” in WO-2 was een typisch Engelse misleidings-operatie. En hebben we nu weer met een Engelandspiel te maken? BREXIT of niet? Een toneelstukje van de Engelsen om de rest van de wereld te misleiden?…Meer lezen »

Griekenland: de Hel(leense) republiek

Een zorgelijke situatie die mij enigszins maagkrampen bezorgt -daar in dat warme Griekenland- in die Helleense republiek. Inderdaad, het woord zegt het al Hel-eens, ofwel ‘eens’ moest de hel daar losbarsten en dat het een ‘Hel’ is, daar kunnen we het ook over ‘eens’ zijn….Meer lezen »

Zwitserland doet mee met Pentagon / UK / BRICS-alliantie

De radicale duik van de Euro vorige week tegenover de Yen, de Amerikaanse dollar en vooral de Zwitserse Frank is een duidelijke indicatie van de strijd over de controle van het financiële systeem en over de wereld, komt tot een climax. Zwitserland is bezig om hun Franc los te koppelen van de Euro…Meer lezen »

Centrale bankiers dumpen euro

Zo’n acht maanden geleden is de euro aan een spectaculaire afdaling begonnen. Tegenover de dollar is de munt bijna 15% van haar waarde verloren. En hoewel we in het verleden nog volatiliteit in de eenheidsmunt hebben gezien is er dit keer iets fundamenteel anders…Meer lezen »

Wordt de komende maanden het echte Europa zichtbaar?

EU Koerst af op “Dictatuur” De Europese Unie roept bij vele Nederlanders en talloze andere Europeanen een raar, dubbelzinnig gevoel op. Theoretisch en ook praktisch zien we best een aantal voordelen van de oorspronkelijke uit de EEG voorkomende bedoelingen. Vooral door één gezamenlijke Euro, is er echter een trein in gang gezet die ons allen steeds verder richting dictatuur voert….Meer lezen »

Alle gemeenten en provincies frauderen

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro’s bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants….Meer lezen »

Duitsland sleept de Europese Centrale Bank eindelijk voor de rechter

nzet van de procedure is het omstreden OMT programma van de ECB wat mogelijk buiten het mandaat van de bank valt. Laten we wel wezen: om de euro te redden zijn werkelijk alle registers opengetrokken, alle bestaande afspraken grof geschonden en heeft de ECB zijn mandaat wel erg ver opgerekt….Meer lezen »

Botweg weigeren

Banken in de Verenigde Staten en Groot Brittannië doen de afgelopen maanden steeds moeilijker als mensen grote bedragen van hun eigen rekeningen willen halen. In veel gevallen wordt het simpelweg geweigerd, of mogen mensen enkel een lager bedrag opnemen. Bovendien eisen de banken dat mensen zeggen waar ze het geld voor nodig hebben. Let wel: dit is het EIGEN geld van de rekeninghouders….Meer lezen »

Euro is een tijdbom onder de EU

Het vrije verkeer van goederen en personen krijgt opnieuw een oplawaai. Zo langzamerhand zijn er meer landen mét dan zonder tolheffing. Leve het verenigd Europa! De EU was toch in het leven geroepen om het de mensen in Europa makkelijker te maken? Het tegendeel blijkt. Elk land doet maar wat….Meer lezen »

Euro: product van megalomane elite

De euro, het product van de megalomane elite, wordt ten koste van de Europese bevolking overeind gehouden. Thomas Bachheimer, voormalig financieel handelaar en de huidige president van het Goudstandaard Instituut, uit in een interview felle kritiek op de Europese politici. ‘Ze moeten ophouden met liegen over de euro,’ zegt hij. ‘Hoe langer de euro in leven wordt gehouden, des te meer zal de burger worden onteigend en van zijn rechten worden beroofd.’…Meer lezen »

Cyprus

Het klinkt en klonk zo mooi, één sterk Europa. Samen vooruit. Legitiem handelen op basis van wetten, verdragen en democratische principes. Niets van dit alles heeft het daglicht mogen zien. De werkelijkheid is een voortdurend uitruilen van belangen door middel van subsidiestromen, druk, dreigingen en persoonlijke vriendschap c.q animositeit tussen regeringsleiders….Meer lezen »

Stilzitten en hopen dat je houdt wat je hebt

Het is al vele malen verzucht. Waarom komen de Nederlanders niet in opstand? Waarom zijn er geen of nauwelijks protesten? In zijn artikel in de Telegraaf van 3 mei maakt Alex Sassen van Elsloo zich boos. Hij schrijft dat de ontwikkelingen in Europa een enorme negatieve impact hebben op al onze levens en die van toekomstige generaties….Meer lezen »

Nooit meer oorlog

“Met de invoering van één Europese gezamenlijke munt zou de kans op oorlog in Europa vrijwel nihil worden”. Dat waren de woorden die door de Europese leiders werden uitgesproken toen zij in de beginfase van de plannen om één gezamenlijke Europese munt te willen invoeren, de Europese bevolking trachtten enthousiast te maken….Meer lezen »

Onbeperkt aankopen staatsobligaties

Het besluit van afgelopen donderdag door de Europese Centrale bank om onbeperkt staatsobligaties op te kopen van landen die in de financiële problemen zijn gekomen zullen de verhoudingen tussen Noord- en Zuid-Europa beslist niet ten goede komen. De president van de Duitse centrale bank, Jens Weidmann, is het absoluut oneens met de president van de ECB, Mario Draghi, en heeft als enige van de Europese centrale bankiers tegengestemd….Meer lezen »

Hypotheek verplicht aflossen

Gerrit Zalm vindt dat alle huizenbezitters verplicht hun hypotheek moeten gaan aflossen. Doen zij dit niet dan verspelen zij hiermee het recht op de “hypotheek rente aftrek”. Had Gerrit dit geopperd toen hij nog Minister van Financiën was (1994-2002, 2003-2007) dan had hij recht van spreken gehad. Nu hij CEO is van de ABN-AMRO en als zodanig een “belanghebbende”, zou hij er beter aan doen om zijn grote mond te houden. Hij heeft inmiddels genoeg bewezen gezwicht te zijn voor het ‘grote geld’ en heeft als zodanig zijn aanzien bij het Nederlandse volk voorgoed verloren….Meer lezen »

Top na top en geen resultaat

Ondanks dat veel vooraanstaande economen en beleidsmakers de Europese politici hadden gewaarschuwd dat het invoeren van één gezamenlijke munt in Europa niet haalbaar zou zijn, hebben de politici de euro er toch doorheen gedrukt. Na een aanvankelijk succesvolle periode van 7 jaar waarin de waarde van de euro ten opzichte van de dollar steeg van $ 0,95 naar $ 1,40 werden de eerste scheurtjes zichtbaar. Na het uitbreken van de kredietcrisis bleek dat tal van Europese banken vol zaten met waardeloze Amerikaanse financiële producten die voor honderden miljarden euro’s op de balansen stond. Het was zelfs zo erg dat overheden moesten bijspringen om faillissementen te voorkomen….Meer lezen »

Prominenten spreken

Nu steeds meer politieke en economische prominenten openlijk hun twijfels uitspreken over het voortbestaan van de euro lijkt de toekomst voor de euro onzekerder dan ooit. Gisteravond zei financieel journalist Mathijs Bouman in het programma Knevel & Van den Brink dat, als je op vakantie gaat naar Griekenland, je het best maar wat extra euro’s in cash kan meenemen voor het geval de Griekse pinautomaten het zouden laten afweten. Hij zei: “Als ik naar Griekenland op vakantie zou gaan zou ik er niet op durven gokken dat je op elk moment van de dag naar een pinautomaat kan lopen om geld op te nemen. Dit geldt volgens hem, als je héél voorzichtig wilt zijn, ook voor Spanje, hoewel hij de kans hierop zeer gering acht omdat de situatie in Spanje wezenlijk verschilt met die van Griekenland….Meer lezen »

Devalueren

Toen de euro op 1 januari 2002 wettig betaalmiddel werd voor de aangesloten Europese lidstaten was Europa helemaal nog niet klaar voor de euro. De verschillen tussen de landen waren in mentaal, economisch en monetair opzicht veel te groot. Landen als Griekenland, Portugal, Italië, Spanje, België en, in mindere mate ook Frankrijk hadden een naoorlogse traditie om regelmatig hun munten te moeten devalueren. Zij konden de race met de economisch sterkere landen niet bijhouden en waren een aantal keren verplicht om hun munten af te waarderen om internationaal nog enigszins concurrerend te blijven….Meer lezen »

Ondanks reddingsoperatie

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft in een interview met de BBC gezegd dat een vertrek van de Grieken uit de eurozone catastrofaal zou zijn. Toch blijven de geruchten over een Grieks vertrek uit de eurozone aanhouden. Een meerderheid van de Duitse bevolking is het namelijk niet eens met Angela Merkel. De Duitsers zijn het zat om steeds maar te moeten opdraaien voor de kosten die het met zich meebrengt om verkwistende landen van de ondergang te moeten redden. Syp Wynia, een Nederlandse journalist en columnist voor het opinieblad Elsevier zegt in zijn wekelijkse interview op 26 maart dat de “kwestie van de week” de euro is of misschien het einde van de euro en het begin van een nieuwe munt….Meer lezen »

Staatsschulden en begrotingstekort.

Het Verdrag van Maastricht werd ondertekend op 7 februari 1992 en diende ter oprichting van de Europese Unie. In het verdrag werd o.a. bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie (EMU) gevormd zou worden met één gemeenschappelijke munt, de euro. Het verdrag trad in werking op 1 november 1993 en sindsdien vormden de landen van de Europese Gemeenschap (EG) tezamen de Europese Unie (EU). Om de stabiliteit van de nieuwe Europese munt te garanderen is in 1997 het zogenaamde Stabiliteits- en Groeipact tot stand gekomen. Hierin werd nog eens extra de nadruk gelegd op de afspraken in het Verdrag van Maastricht dat de staatsschuld niet meer dan 60% van het BBP mag bedragen en het begrotingstekort van een Europese lidstaat de 3% niet mag overschrijden….Meer lezen »

Teveel kapiteins op één schip

Ondanks de waarschuwingen van de Europese regeringsleiders dat het uiteenvallen van de eurozone catastrofale gevolgen zal hebben voor de economie en welvaart van Europa en de rest van de wereld, doet men er niets aan om dit te voorkomen. De besluiteloosheid van de politici, de weigerachtige houding van de banken om hun verlies te nemen en de ‘oorlogszuchtige’ acties van de kredietbeoordelaars doen de euro in rap tempo zijn waarde verliezen. In plaats van het nemen van effectieve maatregelen laten de Europese regeringsleiders de euro zonder koerswijziging rechtstreeks op de klippen afstevenen zoals het cruiseschip wat afgelopen vrijdag tegen de Italiaanse rotsen botste en kapseisde. …Meer lezen »

Lege portemonnee

We willen het nog maar steeds niet geloven maar het moment dat we moeten beseffen dat het geld op is komt met rasse schreden naderbij. De politieke leiders wringen zich in allerlei bochten in hun pogingen om hun onderdanen te doen geloven dat de financiële problemen van tijdelijke aard zijn. Zij proberen de indruk te wekken dat door allerlei bezuinigingsmaatregelen en het houden van een openbare verkoop van staatsbezittingen aan de banken en multinationals het in de toekomst weer beter zal gaan. Intussen verarmt de gehele samenleving in rap tempo….Meer lezen »

Profiteer nu, betaal later

Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden met als thema “één Europa met één regering” en de politici zouden hieraan hun “politieke carrière” koppelen dan zouden alle Europese politieke leiders waarschijnlijk naar huis worden gestuurd. De krampachtige pogingen van deze lieden om Europa koste wat het kost overeind te houden kan niet meer rekenen op de steun van de meerderheid van de bevolking. De gigantische puinhoop die de politici van Europa hebben laten maken is er de oorzaak van dat de kiezers zich massaal zullen afkeren van de ‘politieke droom’ dat één Europa zaligmakend voor de Europese burger zou zijn. …Meer lezen »

Teveel verschillen

De enorme verschillen in mentaliteit tussen de afzonderlijke Europese lidstaten zullen de er de oorzaak van zijn dat de Euro geen lang leven zal hebben. De verschillen in levensstijl en uitgavepatronen tussen de Noordelijke en de Zuidelijke Europese lidstaten lijken onoplosbaar en onoverbrugbaar. De Europese politici hebben decennia lang gewerkt naar het samensmeden van deze lidstaten naar één monetaire unie maar moeten nu met het schaamrood op de kaken kleur bekennen en toegeven dat deze landen niet samen met één portemonnee kunnen doen….Meer lezen »

Euforie slaat om

Waren de beurzen gisteren in een juichstemming, vandaag slaat het negativisme en de angst weer in volle hevigheid toe. Het effect van de ‘oplossing’ voor de eurocrisis die de regeringsleiders woensdagnacht hadden bereikt lijkt na één dag alweer uitgewerkt. Dat is niet zo vreemd. Economen waarschuwden er al voor dat de maatregelen van de regeringsleiders absoluut onvoldoende zijn om een definitief halt toe te roepen aan de eurocrisis. Ook de opmerking van president Sarkozy dat China verzocht gaat worden om hulp te verlenen bij de poging om de euro uit de gevarenzone te halen getuigt niet van daadkrachtig geloof in eigen kunnen….Meer lezen »

De twee gezichten van Griekenland

Het overwegend zonovergoten Griekenland is een geliefde vakantiebestemming voor veel Europeanen. De sfeer is er relaxed en het jachtige leven van de moderne mens lijkt op de Grieken geen vat te hebben gekregen. De terrasjes zitten vol met keuvelende Grieken en de ouzo wordt rijkelijk geschonken. Toeristen zijn met tassen vol versnaperingen en parasols op weg naar het strand om daar op een beschut plekje uit te rusten van een jaar heel hard werken. De temperatuur van net even boven de 30 graden Celsius doet leven wat betreft snelheid een paar tandjes lager zetten en brengt de de mens in een soort van ontspannen schemerwereld….Meer lezen »

Situatie verslechtert snel

Er is grote paniek ontstaan bij de Europese en Amerikaanse regeringsleiders over de snel verslechterende financiële toestand van Italië en Spanje. Ook de schuldenpositie en de economische vooruitzichten van de Amerikaanse economie spelen een rol in deze panieksituatie. President Sarkozy van Frankrijk, Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland en Premier José Luis Zapatero van Spanje hebben vrijdag koortsachtig telefonisch overleg gevoerd naar aanleiding van de dramatische koersdalingen op de Europese en Amerikaanse beurzen. De rentetarieven op Italiaanse en Spaanse staatsobligaties rijzen de pan uit en er wordt gevreesd dat beide landen een beroep moeten doen op het Europese steunfonds….Meer lezen »

Schijn bedriegt

Al maanden dansen de koersen van de euro ten opzichte van de dollar om elkaar heen. Rond de $ 1,40 moet er betaald worden voor € 1,00. Het kan een paar dollarcent schelen, maar zo ziet het er al een paar maandjes uit. Het lijkt allemaal redelijk stabiel. Maar deze stabiliteit is schijn en wordt veroorzaakt omdat alleen gekeken wordt naar de dollar en de euro. Vergelijken we deze twee valuta echter met bijvoorbeeld de Zwitserse franc, dan krijgen we een heel ander beeld….Meer lezen »

Euro moet eraan

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody´s gaat helemaal los in haar poging om de euro om zeep te helpen. Gisteravond, vlak voor de sluiting van de Amerikaanse beurzen maakte Moody´s bekend dat zij aan Ierse staatsobligaties de junk status (rommel) heeft gegeven. Wat het motief hiervoor is, daar kan alleen naar geraden worden. Omdat Ierland voorlopig de markt niet op hoeft om nieuwe leningen aan te gaan is het op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Moody´s juist nu met deze afwaardering komt. Het lijkt erop dat deze kredietbeoordelaar erop uit is om het mondiale Monetaire Systeem een beving te laten ondergaan van 10 op de schaal van Richter….Meer lezen »

Uncategorized