Federal Reserve | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

13 Families die zichzelf als ‘goden’ beschouwen

De schaduwkrachten achter de ‘New World Order’ volgen een agenda van hele kleine stapjes, richting totale controle over de mensheid en haar middelen, naar volledige en definitieve slavernij….Meer lezen »

Wallstreet nerveus

De koploper in de race naar het Amerikaanse presidentschap, Donald Trump, pleit voor een diepgaand onderzoek naar het functioneren van de “Federal Reserve”, de centrale bank van de Verenigde Staten die in handen is van particuliere eigenaars, zoals o.a de familie Rothschild en Rockefeller….Meer lezen »

Komende crash wordt de grootste in de menselijke geschiedenis

Als u nu nog in het bezit bent van aandelen en aandelen van beleggingsfondsen, dan begrijpt u nog steeds niet de systeemrisico’s van de aandelenmarkt. Het maakt niet uit wat u beweert te geloven, het zijn uw acties die feitelijk bepalen wat uw echte kijk is op de werkelijkheid…Meer lezen »

Touwtrekken

De wereld is flink in beweging. De ´oude wereld´ met het ´oude machtsblok´ trekken weliswaar harder aan de touwtjes dan ooit en dat is ook voelbaar, maar ze trekken echt aan een dood paard….Meer lezen »

Wie regeert nu echt de wereld?

Een van de regelmatige reageerders, die zich op onze website presenteert als “matchline”, plaatste bij het artikel “Signalen over een financiële meltdown steeds sterker”een verwijzing naar een website, waarvan de inhoud zo interessant is dat wij deze gedeeltelijk hebben overgenomen. Het thema luidt “”Wie regeert nu echt de wereld?”, en begint als volgt;…Meer lezen »

Elite koopt ‘doomsday bunkers’ en offshore plekjes

De handelwijze van de financiële elite laat doorschemeren dat een financiële ineenstorting aan de horizon verschijnt. Van de Griekse eurocrisis naar een plotselinge stijging van de populariteit van goud is een teken aan de wand voor een onvermijdelijke economische ondergang….Meer lezen »

Onzekere tijden

In deze onzekere tijden is het fijn om te weten dat we economisch gesteund worden door de “Federal Reserve”. Dankzij hen hebben we veel recessies overleefd, en kunnen nu genieten van economische welvaart….Meer lezen »

Nederland heeft 20% van haar goudvoorraad teruggehaald

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in het diepste geheim goud terug gehaald naar Nederland. Vorige week berichtte DNB dat zij haar locatiebeleid voor de goudvoorraad heeft aangepast. Hoewel Duitsland op de officiële wijze maar moeilijk haar goud uit de VS gerepatrieerd krijgt, leek het De Nederlandse Bank verstandig om Nederlands goud onopgemerkt te verschepen….Meer lezen »

Vandaag de dag danken we onze ziel aan de Federal Reserve

Ik zal beginnen met de slavenopstand. Het was Nat Turner die de slavenopstand in Virginia leidde. Waarom leidde hij de slavenopstand. Hij en zijn medeslaven waren moe van het leven als een slaaf onder de heerschappij van een meester die rijk werd over hun ruggen. Deze slaven wilden vrij zijn. Een gift van God. Ook al werd de slavenopstand neergeslagen. Het gevecht voor vrijheid is een doorgaande oorlog tussen de mensen die vrij willen zijn en tirannen die proberen te regeren en te domineren….Meer lezen »

Astronomisch kapitaal vergaard in tweeënhalve eeuw

Wanneer het geschatte vermogen $490.000.000.000.000.000,- (vierhonderdnegentigduizend triljoen dollar) van de bankiersfamilie “De Rothschild” onder de wereldbevolking verdeeld zou worden dan zou iedere wereldburger 70 miljoen dollar ontvangen.Dit is een astronomisch bedrag die het voorstellingsvermogen vér te boven gaat. Zo verschrikkelijk veel geld kan onmogelijk in één mensenleven bij elkaar worden geharkt….Meer lezen »

Kennedy

President John F. Kennedy waarschuwde in een toespraak tegenover de Amerikaanse pers op 27 april 1961,voor het bestaan van geheime genootschappen in Amerika en Europa die geheime eden en geheime procedures hanteerden en zich boven de wet waanden….Meer lezen »

Twijfel over Amerikaanse goudvoorraad

Er is ernstige twijfel gerezen over de Amerikaanse goudvoorraad in de kluizen van Fort Knox. Voormalig senator Ron Paul heeft de afgelopen tientallen jaren herhaaldelijk geprobeerd toegang tot Fort Knox te krijgen om te kunnen controleren of er überhaupt nog wel goud in de kluizen ligt. Dit is stelselmatig geweigerd door de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank….Meer lezen »

Centrale banken

Er is al ruim twee eeuwen een strijd aan de gang tussen enerzijds de politici en anderzijds een lobby van machtige bankiers. Beide partijen streven naar één doel; totale macht over de bevolking en uiteindelijk wereldheerschappij. Wie als winnaar uit deze strijd strijd naar voren zal komen is afwachten. Vast staat in ieder geval wel dat de bankiers qua doelpunten vet vóór staan op de politiek. De tactiek van de bankiers-elite zit vele malen geraffineerder in elkaar dan die van de politiek. Ze zijn de politiek steeds een slag voor bij mondiale kritieke gebeurtenissen. …Meer lezen »

Marc Faber

De Zwitserse belegger en investeringsanalist Marc Faber, bekend als Dr. Doom, waarschuwt de financiële markten ervoor dat het er in het komende decennium niet om zal gaan waar je als belegger het meeste geld aan kan verdienen maar zal het er vooral om gaan waar je het minste kan verliezen. Hij is de opsteller van het veel geciteerde “The Gloom, Boom & Doom Report”. Voor de komende 10 jaar houdt hij rekening met een massale vernietiging van rijkdom en welvaart. De monetaire financiering en het ingrijpen van de overheden in de schuldencrisis zal geen gezonde economische groei brengen. Hij verwacht een hoge inflatie als gevolg van de wijze waarop de monetaire financiering plaatsvindt….Meer lezen »

Goudvoorraad geheim

De goudvoorraad van Nederland is tot voor kort altijd geheim geweest. De Nederlandsche Bank heeft niet de plicht om haar goudvoorraad bekend te maken. Deze geheimhouding werd afgedwongen door Koning Willem I bij de oprichting van De Nederlandsche Bank in 1814. In de tussentijd is er het een en ander veranderd. Sinds 1948 is de Nederlandse Staat de enige aandeelhouder. Het geheimhoudingsrecht over de hoeveelheid goud die de bank bezit bleef echter bestaan. In januari 2012 heeft de President van De Nederlandsche Bank, Klaas Knot, een cameraploeg van “Nieuwsuur” toegelaten tot de kluizen waar honderden goudstaven van ieder 10 kilo liggen opgeslagen….Meer lezen »

Europese schuldencrisis

De situatie in Europa maakt duidelijk dat er iets ‘historisch’ aan de gang is. Wat er momenteel gebeurt, is dat het criminele element in de top van de Westerse machtstrctuur, met name de hoogste top van het financiële systeem is afgesneden van hun geld printers. Het resultaat is dat het IMF en de grote Europese en Amerikaanse banken niet meer solvabel zijn. Geen leugen of vals rapport kan deze ‘keiharde’ waarheid nog verbergen. De regeringen van Griekenland, Ierland, Portugal, Italië enz. weten dat de zogenaamde schulden die zij aan de banken hebben, alléén zijn ontstaan door frauduleuze boekingen en feitelijk dus niet te hoeven worden terugbetaald….Meer lezen »

Onzichtbaar voor de media

De Republikeinse senator Ron Paul wordt door de Amerikaanse maar ook door de Europese media geboycot wanneer het gaat om de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Bij alle samenvattingen van de debatten tussen de republikeinse kandidaten wordt hij zoveel mogelijk buiten het beeld gelaten. Het is een “debater” pur sang maar wat hij te zeggen heeft laten de regisseurs in de meeste gevallen niet zien. Als ‘winnaars’ van deze debatten worden steeds de gladde en glimmend opgepoetste senatoren uitgeroepen, die inhoudelijk eigenlijk helemaal niets te melden hebben….Meer lezen »

Dat de crisissen en de daaruit voortvloeiende recessies van de afgelopen eeuwen steeds door onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen ‘per ongeluk’ zijn ontstaan is een mythe die de ‘veroorzakers’ ervan ons graag willen doen geloven. In alle gevallen blijken de oorzaken echter te liggen in weloverwogen strategieën van bankinstellingen en overheden die maar naar één uitkomst kunnen leiden, namelijk een “crisis”! Omdat de financiële bankencrisis van 2008 vers in het geheugen ligt en we met de gevolgen hiervan nog dagelijks worden geconfronteerd nemen we deze als voorbeeld om aan te tonen dat bewust naar deze crisis is toegewerkt….Meer lezen »

End the FED

De Amerikaanse samenleving begint zich te roeren. Steeds meer Amerikanen vragen zich af of hun overheid nog wel te vertrouwen is. Werden de aanhangers van complottheorieën tot voor kort nog verguisd en gezien als achterlijke idioten, nu komen steeds meer Amerikanen er achter dat er echt wel iets verschrikkelijk mis is met de Verenigde Staten. De financiële crisis van 2008 heeft er voor gezorgd dat miljoenen mensen hun huizen zijn kwijtgeraakt. Aan de randen van haast alle grote steden zijn enorme tentenkampen verrezen waarin deze thuislozen noodgedwongen moeten bivakkeren. Complete wijken zijn veranderd in spookgebieden waar niemand meer woont. …Meer lezen »

Vluchten in goud

In deze onzekere tijden zien we de prijs van edelmetalen spectaculair omhoogschieten. Omdat steeds meer mensen het vermoeden krijgen dat het huidige monetaire systeem van fiatgeld aan haar laatste stuiptrekkingen bezig is wordt er massaal goud en zilver gekocht. De prijs van goud vestigt het ene na het andere record. Vandaag heeft goud voor het eerst de 1.800 dollargrens overschreden voor 1 troy ounce. Nadat de grootste goudhandelaar ter wereld, N.M. Rothschild & Sons, zich in april 2004 helemaal uit de goudmarkt had teruggetrokken is de prijs spectaculair gaan stijgen….Meer lezen »

Federal Reserve System

In 1913 is de Federal Reserve System (FED) opgericht. De FED is een combinatie van de grootste private bankiershuizen in Amerika die zich voortaan Federal mochten noemen. In dat jaar was de Amerikaanse dollar nog “as good as gold”. Je kon naar de bank gaan met bijvoorbeeld een biljet van $ 50,- en inwisselen tegen 2,42 ounces goud. De dollar was het bewijs aan toonder dat hij recht had op de hoeveelheid goud die aan de dollar was gekoppeld. In de tussentijd is er wel het een en ander gebeurd met de dekking van de dollar door goud. Vanaf 1919 werd de internationale goudprijs dagelijks vastgesteld op het kantoor van N.M. Rothschild & Sons in Londen. …Meer lezen »

Centrale Banken

De Rothschild familie is een bankiersdynastie die al meer dan 250 jaar de dominerende factor is in de financiële wereld. Zij zijn de feitelijke oprichters en eigenaars van het wereldwijde Centrale Bankensysteem en financierders van Europese Koningshuizen, republieken en, niet te vergeten, Het Vaticaan. De eerste echt grote klant van de Rothschild familie was Prins Willem IX van Hessen Hanau, prins van een van de rijkste vorstenhuizen in Europa. Rothschild financierde deze prins vanaf ca. 1769 met het goud wat door de welgestelde bevolking bij hem in bewaring werd gegeven en waarvoor hij eigendomscertificaten uitschreef. Hier legde Rothschild de basis voor het enorme fortuin wat momenteel wordt geschat als zijnde de helft van alle rijkdommen op deze aarde….Meer lezen »

7 Miljard dollar gestolen

Na de val van Saddam Hoessein zijn 21 enorme Hercules transportvliegtuigen naar Irak gevlogen, tezamen gevuld met 7 miljard in 100 dollarbiljetten. Het geld was bedoeld voor de wederopbouw van Irak. Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft toegegeven dat die 7 miljard zijn verdwenen en dat het waarschijnlijk gestolen is. Sinds een week zijn de bevoegdheden voor de Irakese financiën weer overgedragen aan de Irakezen zelf en zij zijn woedend over deze verdwijning. Het Irakese parlement beweert zelfs dat het geen 7 miljard is maar spreken over 18 miljard dollar. Al in 2004 was het Amerikaanse Congres gewaarschuwd dat er miljarden dollars zoek waren. Stuart Bower, de Amerikaanse Inspecteur-Generaal wederopbouw Irak, die al in 2004 naar Irak was gestuurd om Amerikaans overheidsgeld…Meer lezen »

Uncategorized