Financiële Crisis | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

De EU is vandaag de dag een gevoelig onderwerp geworden.

Zowel voor- als tegenstanders worden onderworpen aan harde kritiek, en diegenen die uit de EU willen stappen worden niet zelden beschouwd als populisten of nationalisten….Meer lezen »

Grote verdeeldheid: voor-en tegenstanders van Brexit

Er is veel rumoer in de wereld vanwege Brexit en nu al begint het aloude liedje zichzelf te herhalen dat er een tweede referendum over moet worden gehouden….Meer lezen »

Miljarden dollars vliegen je dagelijks om de oren. Hoe ziet dat eruit?

Sinds het uitbreken van de financiële crisis vliegen honderden zo niet duizenden miljarden euro´s en dollars je dagelijks om de oren. Bij dit soort bedragen raakt een mens volledig de kluts kwijt in het voorstellingsvermogen. Op een website kwamen wij afbeeldingen tegen die tot de verbeelding spreken en een spectaculair overzicht geven van hoeveel 100 duizend, 1 miljoen, 1 miljard of 1.000 miljard er nou eigenlijk uit zien ….Meer lezen »

De hoogste tijd voor actie

Dat het voor iedereen zo langzamerhand steeds duidelijker wordt dat er met ons geldscheppingssysteem het een en ander niet klopt, blijkt wel uit de wereldwijde commotie die is ontstaan na het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Door de Occupy-beweging werden protestdemonstraties gehouden in alle grote financiële centra van de wereld,…Meer lezen »

Geen onderzoek

Er komt geen onderzoek naar de oorzaak van het omvallen van de SNS-bank. Op de dag van de nationalisering van de SNS-bank, verklaarden zowel Minister President Mark Rutte als Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem ten overstaan van de wereldpers dat de onteigening van deze bank het gevolg was van wanbestuur. Insiders uit de financiële wereld fronsten bedenkelijk hun wenkbrauwen bij het horen van deze nogal ongebruikelijke, keiharde beschuldiging….Meer lezen »

1 Biljoen euro

Ondanks de enorme financiële injecties van de ECB met goedkoop geld voor de banken zijn deze niet bereid om het bedrijfsleven kredieten te verstrekken. In de maanden december van 2011 en februari 2012 is er door de Europese Centrale Bank in totaal duizend miljard euro beschikbaar gesteld aan de banken. De bankiers betalen 1% rente voor deze 3-jaarlijkse leningen. Het was de bedoeling van de ECB om met deze financiële injecties de Europese economieën weer vlot te trekken. Dit goedkope geld moest bij bedrijven en consumenten terechtkomen. De banken stonden wel in de rij om dit goedkope geld op te halen maar weigeren vervolgens om kredieten te verstrekken aan hun cliënten. Zij gebruiken dit goedkope geld liever om hun kapitaalposities te versterken dan om de economie te stimuleren….Meer lezen »

Niemand zag de crisis aankomen

Voor wat betreft het niet zien aankomen van de financiële crisis in 2008 was Nout Wellink, als president van De Nederlandsche Bank in “goed gezelschap”, namelijk de rest van de wereld’. Hij verklaarde dat niemand deze crisis had zien aankomen, de autoriteiten niet, het bedrijfsleven niet en ook de banken niet. Over het begrip “de rest van de wereld” zou je onderscheid kunnen maken tussen mensen die het “echt niet wisten” en de mensen die “het niet wilden weten”. Gezien de vele topfuncties die Nout Wellink bekleedt in het internationale bankwezen heeft het er alle schijn van dat hij behoort tot de mensen die het niet wilden weten….Meer lezen »

Dat de crisissen en de daaruit voortvloeiende recessies van de afgelopen eeuwen steeds door onvoorziene omstandigheden en gebeurtenissen ‘per ongeluk’ zijn ontstaan is een mythe die de ‘veroorzakers’ ervan ons graag willen doen geloven. In alle gevallen blijken de oorzaken echter te liggen in weloverwogen strategieën van bankinstellingen en overheden die maar naar één uitkomst kunnen leiden, namelijk een “crisis”! Omdat de financiële bankencrisis van 2008 vers in het geheugen ligt en we met de gevolgen hiervan nog dagelijks worden geconfronteerd nemen we deze als voorbeeld om aan te tonen dat bewust naar deze crisis is toegewerkt….Meer lezen »

Goldmoney liquideert goudrekeningen Nederlanders

In maart van dit jaar liet de in Jersey gevestigde zilver- en goudhandelaar “Goldmoney” aan Nederlandse afnemers weten tijdelijk geen nieuwe rekeningen te openen voor Nederlandse ingezetenen. Bestaande rekeningen zouden gewoon hun transacties kunnen blijven uitvoeren. Dit in verband met een op handen zijnde wijziging van de reglementen door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Inmiddels zijn we een half jaar verder en is het tijdelijke karakter van het verbod op nieuwe rekeningen omgezet naar definitief. Goldmoney ligt in de clinch met de AFM omdat deze stelt dat er een vergunning nodig is voor het verkopen van goud aan Nederlandse ingezetenen….Meer lezen »

Uncategorized