Italië | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Voorzitter EU: ‘Volk mag niet zijn eigen toekomst bepalen’

Machtige private belangengroepen zoals het Militair Industrial Complex, Wallstreet, Israël-Lobby, de winningsindustrie van energie, hout en mijnbouw, oefenen al lange tijd meer controle uit op de overheid dan de bevolking, maar nu hebben ze zelfs de schijn van ook maar enige vorm van democratie laten vallen. …Meer lezen »

“CDC” (Centers For disease Controls)

Voor de eerste keer dat we ons kunnen herinneren komt het CDC naar buiten met de met de mededeling dat het griepvaccin dit jaar niet zal werken. Deze waarschuwing kom net voor het drukste gedeelte van het griepseizoen, in januari en februari….Meer lezen »

Te weinig politici van zijn kaliber

Nigel Farage is de witte ridder van de Eurozone, helaas dat er zo weinig politici naar hem luisteren. In een recente toespraak op een bijeenkomst van de Europese Raad haalt hij weer zwaar uit naar de Europese regeringsleiders. De Europese economie noemt hij een totale ramp….Meer lezen »

Luxemburgse premier waarschuwt voor oorlog

Alle nieuwsbureaus maakten afgelopen zondag melding van de uitspraak van de Luxemburgse premier Jean-Claude Juncker in het Duitse weekblad “Der Spiegel” waarin hij zegt zich zorgen te maken over een eventuele kans op oorlog in Europa. Zijn zorgen hieromtrent komen voort uit zijn ervaringen als voorzitter van de eurogroep en constateert dat in Zuid-Europese landen in toenemende mate anti-Duitse gevoelens de overhand krijgen…Meer lezen »

Italië stevent af op een failliet

Het politieke schaakspel in Italië is net als in ons land niet simpel. Er is geen regeringsmeerderheid te vormen. Sociaal democraat Luigi Bersani wil niets te doen hebben met Berlusconi. Grillo verwerpt de oude politiek helemaal. Hij wil, zich helemaal niet binden, wil zijn handen vrijhouden en per voorstel bepalen of hij instemt of niet. Onder tussen loopt de rente en schuldenlast rap op. Volgens Grillo is de situatie in zijn land politiek gezien een ramp. De oude partijen zitten muurvast in oude gewoontes en zijn niet in staat tot de grootschalige veranderingen die het politieke systeem nodig heeft….Meer lezen »

Italië

De Italiaanse staatsschuld is in oktober voor het eerst boven de 2000 miljard uitgestegen. Dit meldde de Italiaanse Centrale Bank. De niet democratisch gekozen Mario Monti, die sinds november 2011 aan de macht is, voert een strenge besparingspolitiek. Na Griekenland is Italië het land met de hoogste staatsschuld van de eurozone. Voor dit jaar wordt verwacht dat de Italiaanse staatsschuld 126% bedraagt van het BBP (Bruto Binnenlands Product). Bij de invoering van de euro is afgesproken dat de staatsschuld van de eurolanden niet meer mocht bedragen dan 60% van het BBP….Meer lezen »

Top na top en geen resultaat

Ondanks dat veel vooraanstaande economen en beleidsmakers de Europese politici hadden gewaarschuwd dat het invoeren van één gezamenlijke munt in Europa niet haalbaar zou zijn, hebben de politici de euro er toch doorheen gedrukt. Na een aanvankelijk succesvolle periode van 7 jaar waarin de waarde van de euro ten opzichte van de dollar steeg van $ 0,95 naar $ 1,40 werden de eerste scheurtjes zichtbaar. Na het uitbreken van de kredietcrisis bleek dat tal van Europese banken vol zaten met waardeloze Amerikaanse financiële producten die voor honderden miljarden euro’s op de balansen stond. Het was zelfs zo erg dat overheden moesten bijspringen om faillissementen te voorkomen….Meer lezen »

Land identificatie

In tegenstelling tot de euromunten hebben de eurobankbiljetten geen nationale zijde die aangeeft van welk land het biljet afkomstig is. Toch is wel degelijk te achterhalen welk land verantwoordelijk is voor de uitgave van het biljet. De achterkant van ieder eurobiljet bevat namelijk een zgn. identificatiecode. Deze bestaat uit een letter en een serienummer. De letter identificeert het land die verantwoordelijk is voor de uitgifte van het biljet en een checksum van het serienummer bepaalt of het biljet echt is of vals. De burger is geneigd te veronderstellen dat een euro op de financiële markten evenveel waard is, ongeacht waar hij vandaan komt. Momenteel is dit ook zo maar nu er een aantal landen financieel in grote problemen verkeren en er al openlijk gesproken wordt over landen die eventueel de eurozone zouden moeten verlaten lijkt het niet meer zo vanzelfsprekend dat alle euro’s evenveel waard zijn….Meer lezen »

Financiële ‘bazooka’ niet genoeg

De 100 miljard euro die beschikbaar is gesteld door het Europese noodfonds om de Spaanse banken te redden van de ondergang hebben niet het beoogde effect bereikt. Na een korte opleving op de internationale beurzen sloeg de twijfel weer toe en moesten de financiële instellingen wederom met grote verliezen de dag afsluiten. Na het bekend worden van de noodhulp voor de Spaanse bankensector daalde de rente op Spaanse staatsobligaties tot rond de 6%. Vandaag echter liep de rente over 10 jarige leningen weer op naar 6,6%. Ook de rente op Italiaans staatspapier steeg weer tot ruim boven de 6%. Mocht Spanje de volledige 100 miljard opnemen om hun aangeslagen banken te redden dan stijgt de Spaanse staatsschuld van 81% van het BBP (Bruto Binnenlands Product) naar 90%. Het wrange van deze situatie is het feit dat het niet de eigen overheidsuitgaven zijn die de Spaanse schulden aanmerkelijk doen oplopen, maar de hopeloze situatie waarin de banken verkeren. Wat dat betreft hebben de banken de Spaanse overheid volkomen in de tang omdat zij, als ze niet gered worden, Spanje in een financiële chaos zullen storten die voor de hele Europese Unie catastrofale gevolgen zal hebben. Aan de andere kant moet afgevraagd worden of die 100 miljard euro wel genoeg is om de Spaanse banken te kunnen redden van de ondergang….Meer lezen »

Eurobonds

Duitsland en Nederland zijn fel gekant tegen de invoering van Eurobonds. Bij de invoering ervan zouden deze twee landen namelijk direct geconfronteerd worden met hogere rentelasten over hun staatsschulden. Politiek is dit niet te verkopen omdat de belastingbetaler moet opdraaien voor die hogere rente. Het is wel zo dat de landen die nu in de problemen zitten aanzienlijk minder rentekosten zullen hebben omdat de rente die zij moeten betalen over hun schulden door de invoering van Eurobonds flink zal dalen. Duitsland en Nederland voelen hier echter niets voor. Omdat er toch iets zal moeten gebeuren heeft Duitsland een variant bedacht die in de plaats van Eurobonds zou moeten komen. Zij willen alle schulden van een land boven de 60% BNP (Bruto Nationaal Product) via een door de Duitsers gecontroleerd fonds laten lopen. Het is wel zo dat de landen die hieraan mee willen doen hun financiële reserves en ook hun goudvoorraden als onderpand aan Duitsland moeten overdragen. …Meer lezen »

Profiteer nu, betaal later

Als er nu verkiezingen gehouden zouden worden met als thema “één Europa met één regering” en de politici zouden hieraan hun “politieke carrière” koppelen dan zouden alle Europese politieke leiders waarschijnlijk naar huis worden gestuurd. De krampachtige pogingen van deze lieden om Europa koste wat het kost overeind te houden kan niet meer rekenen op de steun van de meerderheid van de bevolking. De gigantische puinhoop die de politici van Europa hebben laten maken is er de oorzaak van dat de kiezers zich massaal zullen afkeren van de ‘politieke droom’ dat één Europa zaligmakend voor de Europese burger zou zijn. …Meer lezen »

Patiënt is besmet met dodelijk virus

Het begint er steeds meer op te lijken dat patiënt “Europa” in een terminale fase is aangeland. Steeds meerdere delen van het lichaam blijken te zijn aangetast en almaar zwaardere medicijnen moeten worden gegeven om die zieke lichaamsdelen nog te laten functioneren. De officiële diagnose is wel vastgesteld maar wordt, om geen paniek te veroorzaken, binnenskamers gehouden. De familie van de patiënt wil men doen geloven dat er goede hoop is op genezing, mits hij zich onderwerpt aan een streng dieet. Wil hij zijn medicijnen mondjesmaat krijgen toegediend dan dient hij zich te houden aan een onwaardig en onmenselijk streng dieet. In de volksmond gaat het gerucht dat de patiënt lijdt aan een dodelijke vorm van HED (Heavy Euro Dependence). …Meer lezen »

Euforie slaat om

Waren de beurzen gisteren in een juichstemming, vandaag slaat het negativisme en de angst weer in volle hevigheid toe. Het effect van de ‘oplossing’ voor de eurocrisis die de regeringsleiders woensdagnacht hadden bereikt lijkt na één dag alweer uitgewerkt. Dat is niet zo vreemd. Economen waarschuwden er al voor dat de maatregelen van de regeringsleiders absoluut onvoldoende zijn om een definitief halt toe te roepen aan de eurocrisis. Ook de opmerking van president Sarkozy dat China verzocht gaat worden om hulp te verlenen bij de poging om de euro uit de gevarenzone te halen getuigt niet van daadkrachtig geloof in eigen kunnen….Meer lezen »

Duitsland

Duitse banken hebben alléén al aan Franse, Italiaanse en Spaanse staatsobligaties 389 miljard euro in hun bezit. Toevallig de drie Europese landen waarover de financiële wereld zich momenteel ernstige zorgen maakt. Mocht Italië geen geld meer kunnen ophalen uit de financiële markten dan zal de situatie snel ernstig verslechteren. Misschien dat de ECB het noodfonds van 750 miljard nog een keer ophogen, maar het is de vraag of dat zal gaan gebeuren. De Duitsers voelen hier niet zoveel voor omdat het politieke draagvlak snel aan het afnemen is. Een recent onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van de Duitsers terug wil naar de Mark en er niets voor voelt om op te draaien voor de kosten van het redden van andere landen….Meer lezen »

Uncategorized