Overheid | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Postcode loterij sponsorde deze bitch met ruim 25 miljoen dollar

Heb je je ooit afgevraagd wat de belangrijkste ‘wapenfeiten’ zijn van Hillary Clinton tijdens haar decennialange carrière in overheidsdienst?…Meer lezen »

Burgers eisen dit terug, wees erop tijd bij

Naar aanleiding van ons radioprogramma van woensdag 23 maart jl, kom ik er nu op terug met het vervolg….Meer lezen »

Totale overheidscontrole

Overheden, althans moderne westerse regeringen, hebben altijd al een hekel aan contante transacties gehad. Cash is privé en contant geld is moeilijk te belasten….Meer lezen »

Bent u straks nog nodig? Waarschijnlijk niet…

In veel sectoren verdwijnen banen door technologische ontwikkelingen die zich in razend tempo doorzetten in onze maatschappij….Meer lezen »

Afnemende invloed mainstream media

De Amerikaanse Federale overheid wordt sterk gemotiveerd om het internet aan banden te leggen door de afnemende invloed van de mainstream media op de Amerikaanse bevolking. Het beheersen van de informatiestromen is de meest krachtige manier om het publiek te controleren….Meer lezen »

Washington draait duimschroeven aan voor journalisten

Journalist Barret Brown is op valse beschuldiging door het Amerikaanse ministerie van Justitie, met medewerking van een federale rechter veroordeeld tot 63 maanden gevangenisstraf….Meer lezen »

De Florijn, als rentevrij geld van ons zelf

Banken zijn de geldscheppers bij uitstek. Meer dan 95% van al het geld dat in omloop is komt ‘van de bank’. Als jij je handtekening onder een lening contract met de bank zet en je daardoor ‘schuldig’ verklaart naar de bank, dan creëert de bank vervolgens het benodigde geld….Meer lezen »

Senaat probeert baas te spelen over pensioenreserves

Hoe meer geld er in de pensioenpotten zit, hoe beter dat staat op de balans van de overheid. 1000 miljard staat altijd beter dan 900 miljard. De politiek heeft haar eigen belangenagenda, die niets met indexering te maken heeft….Meer lezen »

Online nieuwssites op zwart tijdens de volgende grote catastrofale gebeurtenis?

Volgens verschillende bronnen is de Amerikaanse overheid bezig om systemen klaar te zetten om online nieuwssites als Natural News, Drudge Reports, The Blaze en vele anderen op zwart te zetten. Een oefening die eerder deze week plaatsvond in Californië heeft dit resultaat al opgeleverd en bevestigde de technische mogelijkheid om het te laten gebeuren wanneer de overheid dit wil….Meer lezen »

Overheid wil toegang tot al uw gegevens

Het kabinet wil inlichtingendiensten toegang geven tot al uw data. Van telefoon en internet tot uw bankgegevens is straks niets meer veilig voor de overheid….Meer lezen »

Integrated Systems Improvement Services Inc.

Wereldwijd wordt er door de alternatieve media gesuggereerd dat de Amerikaanse overheid de extremistische moslim beweging ISIS zou financieren. Hiervoor is niet voldoende bewijs geleverd…tot nu?…Meer lezen »

Terreurdreiging. “Armed for War”

In een huiveringwekkend verhaal, getiteld “Armed for War” laat het Pentagon aan de lokale politie en bevolking zien hoe een “Mine Restant Vehicle” (MRAP) dat ooit werd gebruikt tijdens de bezetting van Afghanistan, nu zal worden ingezet om te “patrouilleren in de straten van het centrum van Indiana…Meer lezen »

Overheid pleegt contractbreuk en noemt het ‘herprioritering’

Het is al heel vaak uitgelegd. De staat zal nooit voor zekerheid kunnen zorgen omdat de staat altijd onder haar contracten denkt uit te kunnen komen. Wat in het dagelijkse verkeer contractbreuk zou heten is als de overheid het doet te kwalificeren als nieuw beleid, accentverschuiving, intensivering, herprioritering of welke mooie woorden men al niet kan verzinnen….Meer lezen »

Om wanhopig van te worden

Hoe kunnen de overheden ooit hun schulden terugbetalen? Overheden met gigantische schulden zijn de normaalste zaak ter wereld geworden, maar in feite is het dat niet. Als economische groei en inflatie niet meer werken, zal de overheid het geld moeten gaan halen waar het zit. Momenteel zijn dat het spaarboekje en de pensioenfondsen….Meer lezen »

Complementaire zorg

De kruistocht die er in Nederland aan de gang is tegen complementaire zorg, vond vorige week zijn dieptepunt, toen het filmpje in de publiciteit kwam, waarin minister Edith Schippers zich uitermate laatdunkend, zeg maar gerust: onbeschoft, uitlaat over complementaire zorg in Nederland. Deze complementaire of ‘aanvullende’ zorg wordt nog steeds, ook door mensen die het wél goed voor hebben, als ‘alternatief’ bestempeld…Meer lezen »

Voorbereiding in volle gang

Hoewel de overheid hiervoor de tactiek van de kikker in het kokende water toepast, en Nederlanders van nature niet van de bank te branden zijn is het toch realistisch te beseffen dat op een zeker punt er protest en verzet zal gaan uitbreken. Hiervoor moeten dan uiteraard wel de voorzieningen en bevoegdheden geregeld zijn om hiertegen op te kunnen treden als staat zijnde….Meer lezen »

De weerlegging van bankier Wim Boonstra

Rabobankier en bijzonder hoogleraar Wim Boonstra deed kort geleden een boekje open over geld. Hoe banken zelf geld maken en waarom de overheid daar vanaf moet blijven. Boonstra geeft helder inzicht in hoe bankiers denken over geld en staat. Dat geeft ons de kans daar eens kritisch naar te kijken….Meer lezen »

Geld als dictatoriaal instrument

Op de weblog van Pieter Stuurman kwamen wij een artikel van september 2009 tegen, die zoveel profetische inhoud bevat dat we nu, ruim vier jaar later, kunnen stellen dat de huidige politieke en economische situatie in Nederland het resultaat is van de door Pieter Stuurman geschetste ‘snode’ plannen van de overheid. Lees en huiver……Meer lezen »

Vermogen pensioenfondsen in 10 jaar verdubbeld

Sinds 2008 zijn de pensioenen in Nederland niet meer geïndexeerd. Dat is een inkomensverlies van 12,7 procent. Daarbovenop komt nog de pensioenkorting in 2013 en mogelijk 2014, variërend van 0,5 tot boven de 10 procent. Er is in Nederland iets vreemds aan de hand. In 2003 was het totale pensioenvermogen 490 miljard euro. Tot 2008 werden de pensioenen praktisch elk jaar geïndexeerd. Pensioenkortingen waren ondenkbaar….Meer lezen »

Privacy

Recent onderzoek, uitgevoerd door de universiteit van Wenen, heeft aangetoond dat 9 miljoen mensen in de Verenigde Staten en 2 miljoen in Groot Brittannië hun hun Facebook-account hebben verwijderd. Dit meldde de “Daily Mail” gisteren….Meer lezen »

Ouderen worden financieel kaalgeplukt

Volgens de plannen van het kabinet zullen gepensioneerden in 2014 het meeste moeten inleveren. Hun koopkracht daalt volgend jaar met 1,5 procent. Deze onheilstijdingen van Prinsjesdag zullen echter snel worden ingehaald door nóg meer naargeestig nieuws, namelijk een verdere inkomensachteruitgang voor ouderen….Meer lezen »

Radioactieve straling

Aan de radioactieve straling die ontsnapt uit de zwaar beschadigde kerncentrale in Fukushima komt geen einde en dit zal voorlopig nog generaties lang door blijven gaan. Het is onbegrijpelijk dat het niet gebeurt maar regeringen van over de hele wereld zouden stappen moeten ondernemen om in ieder geval de ergste consequenties ervan te voorkomen….Meer lezen »

Aantal kritische prominenten groeit

Sceptici over de ware toedracht van de aanslagen op de Twin Towers zijn door de mainstream media 12 jaar lang als dwaze en gevaarlijke aanhangers van complottheorieën weggezet. Ondertussen zijn we 12 jaar verder en moeten we constateren dat steeds meer zéér belangrijke prominenten openlijk hun twijfels uitspreken over de conclusies van het onderzoek…Meer lezen »

Onvoldoende saldo

U heeft voldoende geld op uw rekening, maar als u met uw pinpas wilt betalen krijgt u van de cassiêre in de supermarkt te horen dat uw saldo niet toereikend is. Toch weet u zeker dat er voldoende saldo moet zijn….Meer lezen »

Casino kapitalisme

Op vrijdag 12 juli 2013 is het kabinet akkoord gegaan met de nieuwe pensioenwet, die in 2015 zal ingaan. Het nieuwe stelsel zal de overheid 3 miljard euro opleveren. De wet was aan vervanging toe omdat jongeren teveel de pensioenlasten zouden moeten dragen. Volgens het kabinet Rutte kunnen pensioenpremies namelijk beter verlaagd worden en het verschil geconsumeerd,….Meer lezen »

Economische problemen door bemoeizucht van de Staat

De economische en sociale problemen in onze maatschappij worden niet veroorzaakt door de vrije markt, maar door bemoeizucht van de Staat. Een welvarende, sociale en vredelievende wereld is alleen mogelijk als we het juk van de Staat van ons afschudden en kiezen voor vrijwillige samenwerking….Meer lezen »

Wie zijn de echte terroristen

De onlangs uitgelekte mondiale spionageactiviteiten van de Amerikaanse “National Securicy Agency” (waarvan overigens ook de Nederlandse overheid gebruik van maakt,al wil zij dat niet met zoveel woorden toegeven), worden gepleegd onder het mom van dat zij de burgers willen bescherming tegen het ‘terrorisme’…Meer lezen »

Gerechtelijk bevel

De Amerikaanse betaaldienst Dwolla mag op last van het Department of Homeland Security geen betalingen meer verrichten aan het Amerikaanse account van Mt. Gox, verreweg de grootste Bitcoin-exchange. Het is onduidelijk waarom het gerechtelijk bevel is uitgevaardigd….Meer lezen »

Let op: Uw pensioengeld is in gevaar

Cyprus is inmiddels de boeken in gegaan als zijnde de breuk tussen “spaargeld” en “veilig”, maar na deze week is naast uw spaargeld, ook uw pensioengeld een open doel geworden voor de graaiers van de overheid en nu zelfs ook bedrijven. Want wat is het geval? Ook hier is weer het zaadje in uw hoofd geplant als het gaat om de woorden “pensioen” en “veilig”….Meer lezen »

Verloedering van de maatschappij

De verloedering van de maatschappij neemt de laatste jaren in rap tempo toe. Het vindt plaats in alle sectoren van de samenleving en is zo langzamerhand algemeen goed geworden bij haast alle banken, bedrijven en instellingen. Het is zelfs zo dat, als je de boel niet belazert je er eigenlijk niet bij ‘hoort’. De bankensector is wel de belangrijkste vervuiler op dit gebied en zijn inmiddels verworden van ‘respectabele’ instituten tot heuse criminele organisaties. Op grote schaal hebben bankiers de boel opgelicht op een wijze die uiteindelijk als gevolg had dat de hele wereldeconomie in elkaar stortte in 2008. De verantwoordelijken hiervoor werd de hand boven het hoofd gehouden en zijn nooit gestraft voor deze misdaden. Integendeel zelfs, zij werden ‘beloond’ voor hun misdaden door het beschikbaar stellen van enorme hoeveelheden geld door de overheden om hun banken weer van nieuw geld te voorzien (QE1 en QE2, LTRO1 en LTRO2) en de bankiers hun functies te laten behouden. Intussen gaan de bankiers gewoon door met hun malversaties en oplichtingspraktijken (LIBOR, Barclays, HSBC), terwijl de bevolking van complete landen in de armoede wordt gestort omdat zij op moeten draaien voor de kosten die het gevolg zijn van al deze misdaden….Meer lezen »

Uncategorized