woningcorporaties | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Parlementaire enquête Een voorzitter die zwelgt van belangrijkheid. Een commissie die telkens weer aangeeft op zoek te zijn naar dé waarheid, maar vooral op zoek lijkt naar een bevestiging van de eigen mening. Het is als in een spannende film. De kijker en luisteraar krijgt…Meer lezen »

Woningcorporaties slachtoffer Er is de laatste tijd veel ophef ontstaan over het gebruik van financiële derivaten door woningcorporaties en andere geprivatiseerde overheidsbedrijven. Woningcorporatie Vestia bijvoorbeeld is door het aanschaffen van ondoorzichtige derivaten ruim 2 miljard euro kwijtgeraakt en moest door andere corporaties financieel van de…Meer lezen »

Frauderende bestuurders Zo langzamerhand begint het erop te lijken dat Nederland, sinds de privatisering van overheidsinstellingen, wordt gerund door criminele organisaties. Het bekend worden van gevallen van wanbeheer en frauduleus handelen door topbestuurders zijn aan de orde van de dag. Voorzitter Marc Calon van Aedes,…Meer lezen »

Speculeren en frauderen De kwaliteit van bestuurders van geprivatiseerde overheidsoverheidsinstellingen in Nederland is, gezien de resultaten die zij behalen, beneden alle peil. Hierdoor wordt de doelstelling van de privatisering, nl. kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering door  efficiënter werken, lang niet gehaald. Of het nu gaat om het…Meer lezen »

Gevolgen van privatiseren De uit Amerika overgewaaide ‘ideologie‘ om staatsbedrijven en publieke instellingen als commerciële bedrijven aan de markt te verkopen is inmiddels tot wereldgodsdienst verheven. “Privatiseren” wordt het genoemd. Zowat alles wat we vroeger “openbare nutsinstellingen” noemden is in handen gekomen van zakenmensen die…Meer lezen »

Woningcorporaties Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) heeft een onderzoek laten doen naar het financiële beleid van woningcorporaties en kwam tot schrikbarende conclusies. De financieel toezichthouder deed een steekproef bij 48 van de ruim 400 woningcorporaties. Deze 48 corporaties hebben alleen al in 2009…Meer lezen »

Uncategorized