Geert Wilders, Briljant politicus! | Gewoon-Nieuws.nl

0
Rate this post

Gisteravond is bekend geworden dat er op dit moment naar gestreefd wordt om een rechts minderheidskabinet te vormen. Deze zou dan de steun krijgen van de PVV van Geert Wilders.
Lange tijd heeft het er naar uitgezien dat zo´n minderheidskabinet niet gewenst was. Dat zo´n kabinet ook geen lang leven kon leiden, maar een geslepen politicus als Geert Wilders wist al vanaf het begin van de informatierondes dat er geen andere opties zijn in het politieke klimaat van Nederland. 

Gezien het aantal zetels in de Tweede Kamer kunnen alléén linkse partijen geen meerderheid vormen. Een middenkabinet van linkse partijen met het CDA is ook niet mogelijk omdat de standpunten te ver uiteenliggen. Een paars of een paars plus kabinet kan ook alweer niet omdat de standpunten van de PvdA en de VVD niet  bij elkaar te voegen zijn.

En een rechts meerderheidskabinet is ook al niet mogelijk omdat bij de rechtse partijen, ja u raadt het goed, de standpunten ook met elkaar in botsing komen.  Vooral die van het CDA en de PVV.

Alle partijen hebben wat betreft de PVV een regeringsverband voor uiterst onwaarschijnlijk gehouden omdat ze allen, zowel links als rechts, expliciet een zwaartepunt hebben gemaakt van de door de PVV gelanceerde zgn. “Kopvoddentax”. Wel is het zo dat de VVD, het CDA en de PVV op de grote en belangrijke politieke vraagstukken niet zo veel verschillen van elkaar.

Eigenlijk kan je zeggen dat de gevestigde partijen met open ogen in de val zijn gelopen die Geert Wilders heeft opgezet. Want hebben de andere partijen hun hele portemonnaie op de “Kopvoddentax” gezet, voor Geert Wilders is het maar wisselgeld, wat hij zo inlevert. Natuurlijk weet Wilders dat het CDA nooit aan haar achterban kan verkopen dat ze in een regering gaat plaatsnemen samen met de PVV in verband met diezelfde “Kopvoddentax” en uiteraard nog een paar zaken. Wilders weet ook wel dat als hij openlijk water bij de wijn doet wat betreft zijn extreme standpunten ten opzichte van de Islamisering, het CDA alsnog zou kunnen worden overgehaald om aan zo´n regering deel te nemen. Maar dat is niet wat Wilders wil.

En wel om twee redenen. Ten eerste zou hij bij zijn achterban alle credits verspelen omdat hij gezichtsverlies lijdt en ten tweede moet hij ministers gaan leveren. Met alle respect voor de Kamerleden van de PVV maar echt capabele ministers zie ik er nog niet tussen zitten, dus die zou hij van elders moeten aantrekken. Er staan niet veel zwaarwegende prominenten te popelen om PVV minister te worden. Zeker niet gezien het voorbeeld van het kabinet Balkenende I met de Lijst Pim Fortuyn.  Dan is er ook nog een derde reden maar die zal Geert Wilders nooit hardop zeggen. Het is in het algemeen immers zo dat partijen die regeringsverantwoordelijkheid dragen aan het eind van die regeerperiode genadeloos worden afgestraft door de kiezer. Heel vaak is het zo dat juist oppositiepartijen winsten behalen bij verkiezingen.

Nu slaat hij twee vliegen in één klap. Hij regeert niet maar hij gedoogt.

Om zijn gedoogsteun te krijgen moeten de VVD en het CDA in ieder geval op voorhand de toezegging doen dat het Immigratiebeleid behoorlijk wordt aangescherpt. Dat de veiligheid van de burgers zal moeten worden verbeterd en dat de ouderen en de minima in de samenleving niet de dupe gaan worden van het enorme bezuinigingsbeleid.

Als tegenprestatie doet Wilders de toezegging dat hij niet met extreme eisen op tafel zal komen.

Als er dan na deze regeerperiode verkiezingen worden gehouden dan heeft hij, wat zijn standpunten betreft, zowat alles bereikt wat hij wilde en zullen de VVD en het CDA maar moeten afwachten wat hun bezuinigingsbeleid voor hun kiezers heeft betekend. Het is nl. zo, als aan belangrijke zaken van Geert Wilders wordt voldaan dan betekent dit dat er minder geld naar ontwikkelingshulp gaat, dat er minder geld naar Immigratie gaat en wordt er zodoende al bezuinigd op een wijze waar de bevolkiing niets van voelt.

Daarentegen zijn de bezuinigingsmaatregelen van de VVD en het CDA, lastenverzwaring, meer eigen bijdrages, geen loonsverhogingen of heel weing, direkt voelbaar voor de kiezers, dus niet populair.

Chapeau voor mijnheer Wilders! De sluwe vos gaat nog iedereen versteld doen staan!

Zo´n minderheidsregering met gedoogsteun van de PVV heeft mijns inziens meer kans van slagen dan alle mogelijkheden die tot nu waren bekeken zonder medewerking van de PVV.

Voor de groei van de Islam in Nederland is het voorlopig wel een pas op de plaats. Maar ja, zo werkt democratie.

Uncategorized